Kolme nuorta ihmistä nojaamassa sillan kaiteeseen auringonpaisteessa.

Oma SDP -opas

SDP:n lyhyt historia ja arvot

SDP:n lyhyt historia ja arvot.

Puoluerakenne

Piirin, kunnallisjärjestön ja puolueosaston perustehtävät.

Jäsenyys

Jäsenhankinta, uuden jäsenen vastaanotto, jäsenmaksut, jäsenhuolto, jäsenpelastaminen, yhdistyksen jäsenten roolit, Miten voit aktivoitua jäsenenä itse?

Ehdokkuus

Ehdokashankinta ja yleisesti vinkkejä, ehdokasprofiili, kohderyhmä ja vaaliteemat, budjetti ja resurssit, kampanjasuunnittelu, ehdokkaan tarinoita.

Toiminnan järjestäminen

Vaikuttavan tapahtuman järjestäminen ja ideoita toimintaan.

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen

Koulutus, koordinointi, jaksaminen ja rajaaminen, kiittäminen.

Viestintä – Sosiaalinen media

Eri kanavat sosiaalisessa mediassa, kuvien käyttö, videoiden käyttö, enemmän irti sosiaalisesta mediasta, miten reagoida kritiikkiin, häirintään tai rasismiin.

Viestintä – Perinteinen media

Haastattelupyynnöt, tiedotteet, mielipidekirjoitukset, oikaisun tekeminen.

Kuntapolitiikka

Kunnallisen päätöksenteon prosessi, valtuustoryhmän ja kuntapoliitikon viestintä, päätöksentekoon osallistaminen.

Puolueosaston taloudenhoito

Talouden suunnittelu puolueosastossa, ohjeet, lait ja säännöt, raloudenhoidon vuosikello, taloudenhoidon vastuut ja tehtävät puolueosastossa.

Yhdenvertaisuus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, turvallisen tilan periaatteet.

Millaisia lupia tarvitaan?

Hygieniapassi, erilliset luvat, vaalitilaisuuksissa soitettava musiikki, tapahtumaluvat, järjestysmiehet ja ensiapu, isojen tapahtumien lupahakumenettely.

Fasilitointi

Tutustuminen, ideoinnin fasilitointi, opinnollinen tapahtuma, ristiriitojen käsittely, etätilaisuudet, palautteen kerääminen.

Lähellä olevat järjestöt

Demarinaiset, Demarinuoret, Demariopiskelijat, Nuoret Kotkat, Suomen Wanhat Toverit, Solidaarisuus, Kalevi Sorsa -säätiö.

OmaSDP -opas on SDP:n järjestötoiminnan opas, joka tarkoitettu kaikille paikallistoiminnassa mukana oleville.

SDP:n lyhyt historia ja arvot

Puoluerakenne

 • Piirin perustehtävä
 • Kunnallisjärjestön perustehtävä
 • Puolueosaston perustehtävä

Jäsenyys

 • Jäsenhankinta
 • Uuden jäsenen vastaanotto
 • Jäsenmaksut
 • Jäsenhuolto
 • Jäsenpelastaminen
 • Yhdistyksen jäsenten roolit
 • Miten voit aktivoitua jäsenenä itse

Toiminnan järjestäminen

 • Vaikuttavan tapahtuman järjestäminen
 • Ideoita toimintaan

Ehdokkuus

 • Ehdokashankinta ja yleisesti vinkkejä
 • Ehdokasprofiili, kohderyhmä ja vaaliteemat
 • Budjetti ja resurssit
 • Kampanjasuunnittelu
 • Ehdokkaan tarinoita

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen

 • Koulutus
 • Koordinointi
 • Jaksaminen/rajaaminen
 • Kiittäminen

Viestintä: sosiaalinen media

 • Eri kanavat sosiaalisessa mediassa
 • Kuvien käyttö
 • Videoiden käyttö
 • Enemmän irti sosiaalisesta mediasta
 • Miten reagoida kritiikkiin, häirintään tai rasismiin?

Viestintä: perinteinen media

 • Haastattelupyynnöt
 • Tiedotteet
 • Mielipidekirjoitukset
 • Oikaisun tekeminen

Kuntapolitiikka

 • Kunnallisen päätöksenteon prosessi
 • Valtuustoryhmän ja kuntapoliitikon viestintä
 • Päätöksentekoon osallistaminen

Puolueosaston taloudenhoito

 • Talouden suunnittelu puolueosastossa
 • Taloutta säätelevät ohjeet, lait ja säännöt
 • Taloudenhoidon vuosikello
 • Taloudenhoidon vastuut ja tehtävät puolueosastossa
 • Palkat, palkkiot ja kulukorvaukset
 • Tulorekisteri
 • Vaaleissa huomioitavaa
 • Työväentalot ja talous
 • Tilin- ja toiminnantarkastus
 • Malleja ja esimerkkejä

Yhdenvertaisuus

 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • Turvallisen tilan periaatteet

Millaisia lupia tarvitaan?

 • Hygieniapassi
 • Erilliset luvat
 • Vaalitilaisuuksissa soitettava musiikki
 • Tapahtumaluvat
 • Järjestysmiehet ja ensiapu
 • Isojen tapahtumien lupahakumenettelyn toimintajärjestys

Fasilitointi

 • Tutustuminen
 • Ideoinnin fasilitointi
 • Opinnollinen tapahtuma
 • Ristiriitojen käsittely
 • Etätilaisuudet
 • Palautteen kerääminen

Lähellä olevat järjestöt

 • Demarinaiset
 • Demarinuoret
 • Demariopiskelijat
 • Nuoret Kotkat
 • Suomen Wanhat Toverit
 • Solidaarisuus
 • Kalevi Sorsa -säätiö