Millaisia lupia tarvitaan?

Hygieniapassi

Hygieniapassia et tarvitse näissä tapauksissa

 • Esim. makkaranpaistoon tai sämpylöiden, pullien ja mehun myyntiin.
 • Toiminta on vähäriskistä ja satunnaista eikä kyse ole elinkeinon harjoittamisesta. Vähäriskinen tarkoittaa sitä, että tuotteet eivät vaadi kylmäsäilytystä, tai että niitä ei valmisteta myyntitilassa.

Tarvitset hygieniapassin näissä tapauksissa

 • Kyseessä on pitempiaikaista toimintaa. Pitempiaikaiseksi toiminnaksi voidaan katsoa esimerkiksi sellaisen vaalitoimiston ylläpitäminen, missä myydään tai muuten tarjoillaan kahvia ja pullaa. Hygieniapassin tarvitset myös, jos myyt tai jaat helposti pilaantuvia tuotteita. Helposti pilaantuviksi tuotteiksi voidaan katsoa esimerkiksi kylmäsäilytyksen vaativat tuotteet.
 • Tuotto ylittää vuosittain vähäisen tuoton rajan (v. 2020/10 000 €)

Mistä saat hygieniapassin?

Lue lisää Ruokaviraston sivuilta

Erilliset luvat

Tarkista kuntasi viranomaisilta käytäntö ja mahdolliset muut elintarvikeluvat tai käytännöt. Käytännöt vaihtelevat suuresti kunnittain. Osallistuessasi esimerkiksi markkinoille tarkista ohjeet markkinoiden järjestäjältä. Markkinajärjestäjät ovat velvollisia ohjeistamaan osallistujia tarvittavista luvista ja vaatimuksista.

Yksityishenkilöiden, järjestöjen tai muiden pienten toimijoiden ei tarvitse tehdä ilmoitusta vähäisestä tai satunnaisesta elintarvikkeiden myynnistä tai tarjoilusta. Vähäisellä tai satunnaisella tarkoitetaan, ettei sitä tehdä päivittäin tiettynä kellonaikana tai esimerkiksi tiettyinä päivinä viikosta eikä tarkoitus olla tehdä toiminnasta jatkuvaa. Jos esimerkiksi päätätte osastonne kanssa tempaista jakamalla appelsiineja tai pullaa ja kahvia aamun työmatkalaisille, ei teidän tarvitse tehdä tästä ilmoitusta.

Vaalitilaisuuksissa soitettava musiikki

Musiikinkäyttöluvat haetaan Teostosta.

Siirry Teoston sivuille

Esimerkki musiikin käyttöluvasta – Pienlupa (elävä musiikki) voimassa yhden vuoden:

 • Antaa oikeuden live-musiikin esittämiseen (artisti, bändi, orkesteri) keikoilla ja tapahtumissa, ei kata konsertteja
 • Ei ole sidottu tiettyyn esityspaikkaan, yleisömäärä/tapahtuma max. 200
 • Kalenterivuoden aikana max 10 tapahtumaa.
 • Ei raportointia Teostolle
 • Maksetaan kerralla. Maksua ei palauteta, vaikka tapahtumia järjestettäisiin vähemmän kuin 10

Hae lupaa

 • Lupa kattaa elävän musiikin julkisen esittämisen tapahtumissa, joissa musiikki on tapahtuman pääasiallinen sisältö. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi keikat, tanssit, laulu- ja soittoillat, joissa esiintyy laulaja, soittaja tai yhtye.  Tapahtuma voi olla tarkoitettu yleisölle ja/tai tapahtuman järjestäjän omalle henkilökunnalle. Tapahtuma voi olla pääsymaksullinen tai maksuton.

  Pienluvalla järjestettyjen tapahtumien tietoja ei tarvitse ilmoittaa Teostolle.

  Lupa kattaa myös taustamusiikin käytön tapahtumatilassa ennen varsinaisen tapahtuman alkua ja sen väliajoilla. Taustamusiikin soittamiseen muulloin tai muissa tiloissa tarvitaan oma, erillinen musiikinkäyttölupa. Taustamusiikki voi olla elävää tai mekaanista (tallennettua).

  Jos tapahtumassa soitetaan myös tallennettua musiikkia (esim. cd-levyltä tai digitaalisesta tiedostosta) tarvitset tämän luvan lisäksi myös Gramexin Tapahtumalisenssin. Voit hakea sen samalla lomakkeella tämän luvan kanssa.

 • Lupa on tarkoitettu kenelle tahansa tapahtumajärjestäjälle (yritys, yhdistys tai yksityishenkilö), joka järjestää vuodessa 1-10 elävän musiikin tapahtumaa, joiden suurin mahdollinen yleisömäärä on 200 henkeä.

  Luvan hankkijalla voi kerrallaan olla voimassa vain yksi Pienlupa.

 • Luvalla on ns. könttähinta. Kunkin kalenterivuoden lupa laskutetaan automaattisesti helmikuussa, ellet ole irtisanonut lupaa. Ennen luvan hankkimista jo järjestettyjä tapahtumia ei voi sisällyttää lupaan jälkikäteen.

  Lupamaksua ei palauteta, vaikka tapahtumia järjestettäisiin vähemmän kuin 10.

 • Tehtyäsi sopimuksen Teoston kanssa lupa on automaattisesti voimassa toistaiseksi kalenterivuosi kerrallaan, kunnes irtisanot sen. Luvan irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Tapahtumaluvat

Tapahtuman suuruuden määrittelee kulloinkin järjestäjä  itse lupia hakiessaan. On tärkeää arvioida kokonais- ja tunneittain arvioitu kokonaiskävijämäärä ennen tapahtumailmoituksen tekoa.
Vaadittavat toimet esim. järjestysmiesten tai ensiavun tarpeellisuuden määrittää hakuprosessin alueellinen lupahallinto. Käytännöt vaihtelevat suuresti paikkakunnittain ja alueittain. Suurimmista tapahtumista tulee ilmoittaa joissakin tapauksissa myös kuntien / kaupunkien virastoihin. Tarkemmat tiedot saat oman kuntasi virastosta.

Viimeisimmät tiedot järjestäjien vastuista tai vaalitilaisuuksista voit tarkistaa aluehallintoviraston ja Poliisin sivuilta.

Siirry Aluehallintoviraston sivuille

Siirry Poliisin sivuille

Poliisi- ja pelastusviranomaiset edellyttävät yleisötapahtuman järjestäjältä turvallisuusasioiden suunnitelmallista huomioimista. Tilaisuuden järjestäjä vastaa järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä tilaisuudessa (Kokoontumislaki 17 §).

 

Milloin ilmoitus yleisötapahtumasta tarvitsee tehdä?

 • Tapahtuma järjestetään esim. varainkeruutarkoituksessa
 • Suuret tapahtumat (useita satoja osallistujia)
 • Yleisten paikkojen (varsinkin liikenneväylät) ulkotapahtumat
 • Erityisryhmille suunnatut tilaisuudet
 • Myöhäisiltaan tai yöhön kestävät tapahtumat (klo 22.00 jälkeen)
 • Tapahtumassa tarvitaan järjestyksenvalvontaa tai liikenteenohjausta
 • Tapahtumassa on anniskelua
 • Tapahtuma vaatii pelastussuunnittelua (yli kyseessä yli 200 henkilön tilaisuus)
 • Tilaisuudet, jotka herättävät voimakkaita tunteita (on vaarana, että tilaisuutta tullaan jollain tavalla häiritsemään)

Lähde: Poliisin lupahallinto 2020

Järjestysmiehet ja ensiapu

Yleisöilmoituksen haun myötä selvitä, tuleeko tapahtumassa olla järjestyksenvalvoja tai ensiapu. Olisi hyvä pitää listaa oman osastosi henkilöistä joilla on ensiaputaidot tai järjestyshenkilökortti. Tarpeen tullet heidät voi pyytää tehtäviin. Näihin asioihin liittyen voi myös tehdä yhteistyötä esimerkiksi SPR:n kanssa.

Isojen tapahtumien lupahakumenettelyn toimintajärjestys

 1. Ennen luvan hakua selvitä seuraavat asiat:
  1. Hanki tilan pelastussuunnitelma.
  2. Tee oma pelastussuunnitelma.
  3. Selvitä tarvitsemasi luvat.
 2. Selvitä tarvitsetko vakuutusta, musiikin käyttölupaa (Teosto), järjestysmiehiä tai ensiapua tapahtumaan.
 3. Tee tarvittaessa ilmoitukset kotikuntasi/-kaupunkisi viranomaisille. Käytännöt vaihtelevat paikkakunnittain.
 4. Tee tarvittaessa riskikartoitus ottaen huomioon tapahtuman koko ja luonne.
  1. Tee arviointi tapahtumasta.
  2. Tunnista mahdolliset vaarat.
  3. Riskien suuruuden määrittäminen (Todennäköisyys / Seuraukset) .
  4. Onko riskit merkittäviä.
  5. Tehtävät toimenpiteet.
  6. Seuranta ja mahdollinen palaute.
 5. Tee ilmoitus yleisötapahtumasta kirjallisesti järjestämispaikan poliisille.