Jäsenyys

Jäsenhankinta

SDP:n puoluehallitus on nostanut jäsenhankinnan yhdeksi toiminnan tärkeimmistä painopisteistä. Jäsenhankinta näkyy vahvasti niin puolueen kuin piirienkin toiminnassa -toivomme, että myös osastot ottavat saman suunnan! Uuden jäsenen suosittelija saa jokaisesta jäsenyyteen johtaneesta suosittelusta 25 euron arvoisen SuperLahjakortin heti, kun uusi jäsen on maksanut ensimmäisen jäsenmaksunsa.

SDP:n Tampereen puoluekokous elokuussa 2020 hyväksyi uudet säännöt puolueelle ja piireille, jotka mahdollistavat puolueosaston jäsenyyden rinnalla uuden jäsenyyden muodon, piirin henkilöjäsenyyden. Piirin henkilöjäsenyyden on tarkoitus olla puolueosaston jäsenyyden eteinen. Uusi jäsen, joka ei vielä tunne paikallistoimintaa omakseen, voi tutustua piirin henkilöjäsenenä puolueeseen.

Piirin henkilöjäsenillä ei luonnollisesti ole jäsenoikeuksia tai edustusoikeutta puoluetoiminnan paikallistasolla, puolueosastoissa tai kunnallisjärjestössä. Piirien henkilöjäseniä ohjataan puolueosastoihin aktiivisesti piirien toiminnanjohtajien toimesta. Piirin henkilöjäsenen jäsenmaksu on sama kuin puolueosaston jäsenen.

Tiedättekö, mikä on tutkitusti suurin syy sille, ettei joku ole lähtenyt johonkin toimintaan mukaan tai liittynyt jäseneksi? Vastaus on, että kukaan ei ole kysynyt.

Jäsenhankintaa on helppo ja luontevaa tehdä ennen kuntavaaleja.

SDP:n jäsenyys on kannanotto oikeudenmukaisemman, tasa-arvoisemman ja inhimillisemmän yhteiskunnan puolesta. Näitä arvoja on pidettävä nyt esillä! Maailmaa voi muuttaa. Tarvitaan vain rohkeita ihmisiä!

 • Jos osastollanne on Facebook-sivu, tehkää liittymiseen kannustava julkaisu. Julkaisuun kannattaa aina liittää joku houkutteleva kuva osastonne toiminnasta. Hyvä tapa on myös julkaista omia jäsentarinoitanne. Erilaiset tarinat koskettavat eri ihmisiä.

  Paljonko osaston jäsenmäärä nousisi, jos jokainen johtokunnan jäsen pyytäisi yhtä tuttavaansa, sukulaista tai naapuria jäseneksi? Kannustakaa jäseniä pohtimaan lähipiiristään demarihenkisiä ihmisiä ja kysymään.

  Jakakaa muille omia positiivisia kokemuksia jäseneksi pyytämisestä.

  Erilaisiin teemoihin tai kohderyhmiin liittyvät tapahtumat ovat oivallisia myös jäsenhankinnan kannalta.

  Muistakaa kysyä aina järjestettävissä tapahtumissa, kiinnostaako jäsenyys tai haluaako henkilö yhteydenottoa myöhemmin. Sopikaa vastuut sille, kenen tehtävä tämä on. Voi olla hyvä jakaa vuoroja tälle vastuulle. Kohdatkaa jokainen tapahtumaan tulija.

  Pitäkää yhteinen ideariihi siitä, mistä uusia jäseniä voisi kysyä. Tehkää suunnitelma vuodeksi eteenpäin siitä, miten hankitte uusia jäseniä. Jäsenhankintasuunnitelman voi kirjata vuoden toimintasuunnitelmaan. Vuoden lopuksi voi käydä läpi missä on onnistuttu ja missä voidaan vielä parantaa.

  Liittymiselle voi tuntua olevan esteitä. Henkilöstä voi tuntua, ettei hänellä ole aikaa tai ettei hänen osaamisensa riitä tai on muita inhimillisiä ajatuksia. Omia kokemuksiasi hyödyntäen voit auttaa henkilöä voittamaan nämä esteet mielessään. Ensimmäisen ein jälkeen ei kannata luovuttaa, mikäli aistit sanomisessa epäröintiä. Voit myös hyvin sopia, että henkilö jatkaa asian miettimistä ja palaat asiaan.

  Välillä voi olla tilanne, että sinä et ole oikea henkilö vakuuttamaan juuri tätä kyseistä mahdollista uutta jäsentä. Kiireistä lapsiperhe-elämää elävälle voi olla vaikuttavampaa keskustella henkilön kanssa, joka itse samanlaisessa tilanteessa osallistuu toimintaan. Tällöin on viisasta kohtauttaa juuri nämä oikeat henkilöt.

 • Pohtikaa, millaiset tapahtumat ovat sellaisia, joiden kautta on matala kynnys tulla mukaan. Osaston kuukausikokous ei ehkä ole helpoin ensimmäinen tapaaminen. Vapaamuotoisemmat kahvittelu- ja keskusteluhetket tai ulkoilmatapahtumat jonkun toiminnan ympärillä ovat kiva tapa uudellekin henkilölle tulla.

  Mikä olisi juuri teidän osastonne paikkakunnalle sopivaa toimintaa?

  Miettikää, miten voisitte tavoittaa erilaiset kohderyhmät. Mikä saisi juuri heidät tulemaan mukaan? Oppaan tapahtumaosiossa on koottu esimerkkejä erilaisista tapahtumista, joita saimme osastojen kesäkisan tiimoilta tietoomme.

 • Aina on hyvä hetki suositella jäsenyyttä! Kun keskustelette oman kaupunginosan palveluista tai mistä tahansa ihmisen arkea lähellä olevasta yhteiskunnallisesta asiasta, voit ottaa jäsenyydenkin puheeksi.

  • ”Oletko ajatellut tulla mukaan demareiden toimintaan?”
  • ”Minä olen pitänyt kovasti jäsenyydestä ja saanut paljon irti koulutuksista, keskusteluista ja työryhmätoiminnasta. Voisiko tämä olla sinullekin sopiva juttu?
  • ”Lähdin alun perin mukaan toimintaan, koska halusin vaikuttaa lapseni koulun lopetuspäätökseen. Jos sinäkin haluat vaikuttaa tuohon asiaan niin lähde mukaan!”
  • ”Maailmaa muutetaan oikeudenmukaisella politiikalla!”
 • Miksi demarit?

  • ”Me demarit tehdään ihmislähtöistä politiikkaa, sellaisia kestäviä arjen ratkaisuja.”
  • ”Meidän mielestä kaikilla pitää olla tasapuoliset mahdollisuudet saavuttaa unelmiaan ja vaikuttaa asioihin.”
  • ”Demareiden jäsenenä pääset vaikuttamaan siihen, miten asia hoidetaan.”
  • ”Puolueosaston kautta pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin.”
  • ”Demarit on ensimmäinen ympäristöpuolue ja meille luonto, ympäristö ja kestävä kehitys on päätöksenteon keskiössä.”
  • ”Minulle demarit oli oikea valinta koska…. Oma kuvaus.”

  Mitä jäsenyys minulta vaatii?

  • Jokainen saa olla mukana ihan sillä tavalla, kun haluaa.
  • Kaikenlaista tekemistä löytyy mutta voi myös olla tekemättä.
  • Perusjäsenmaksu  on 58 euroa vuodessa, paitsi alle 29-vuotiailla, joilta peritään vain 14 €. Jäsenmaksun voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.
  • Puolueosasto voi alentaa jäsenmaksua sosiaalisin perustein. Tarvittaessa voit olla yhteydessä osastosi puheenjohtajaan. Tällöin jäsen maksaa vuosittain 27 €.

  Miten pääsee liittymään?

  • ”Katsotaan yhdessä se liittyminen kuntoon samantien.” (Liittymiskaavake tai nettiliittyminen). Suosittelemme ensisijaisesti sähköistä liittymistä puolueen nettisivujen kautta.
  • ”Liittyminen on helppoa, netissä voi liittyä pankkitunnusten avulla, liittyessä saa valita itse puolueosaston, meidän osasto on xxxx.”

Uuden jäsenen vastaanotto

Uuden jäsenen tulee kokea olonsa tervetulleeksi. Siten hän saa kokemuksen siitä, että kuuluu yhteisöön. On mukava kuulua yhteisöön, johon kokee olevansa tervetullut. Panostamalla uuden jäsenen vastaanottamiseen sitoutetaan jäsen myös mukaan yhdistyksen toimintaan. Liittyessään puolueeseen, hän saa puolueelta postia, joka sisältää muun muassa jäsenkortin, uuden jäsenen oppaan, tervetuliaiskirjeen puheenjohtajalta ja puoluesihteeriltä sekä puoluesihteerin ajankohtaiskatsauksen.

Uuden jäsenen vastaanottamisen periaatteista kannattaa sopia myös yhteisesti esim. yhdistyksen johtokunnassa. Näin kaikilla on selkeä ymmärrys siitä, miten toimitaan ja kenellä on vastuu asiasta. Tärkeää on, että yhdistys toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi nopeasti ja ystävällisesti.

Mieti millaisia hyviä kokemuksia sinulla on, miten sinut on otettu vastaan eri yhdistyksissä? Pihistä ja paranna nämä hyvät kokemukset oman yhdistyksesi käyttöön! Alla muutamia vinkkejä siihen, kuinka ottaa uusi jäsen vastaan puolueosastoon.

 • Sovi kuka ottaa yhteyttä uuteen jäseneen. Häneen voi olla yhteydessä sähköpostilla tai soittamalla.  Toivota uusi jäsen tervetulleeksi ja pyydä häntä tapaamiseen, missä voit kertoa lisää SDP:n toiminnasta. Tärkeintä on saada sovittua tapaaminen uuden jäsenen kanssa. Tapaaminen voi olla esimerkiksi kahvittelua yhdessä – kahvikupin ääressä on helppo kertoa SDP:n toiminnasta ja organisaatiosta. Tärkeintä on, että molemmilla on hetki aikaa keskittyä tapaamiseen.

 • Ota mukaan esitteitä, jäsenviestejä tai tapahtumamainoksia ja valmistaudu kertomaan SDP:n toiminnasta.

  Muista antaa myös uudelle jäsenelle tilaa kertoa, miksi hän on liittynyt mukaan SDP:hen ja mitä hän mahdollisesti haluaa tehdä. Uusilla jäsenillä voi olla myös ideoita tai toiveita, jotka ehdottomasti kannattaa ottaa huomioon ja antaa hänelle myös mahdollisuus toteuttaa näitä ideoita itse. Tekeminen sitouttaa myös osaksi yhteisöä!

  Muista myös kiittää, että hän lähti mukaan SDP:n toimintaan ja pyytää mukaan johonkin tulevaan tapahtumaan.

 • Anna uudelle jäsenelle erilaisia mahdollisuuksia tulla mukaan toimintaan. Yksi haluaa tulla mukaan tekemään vaalityötä, toinen osallistumaan tapahtumiin ja kolmas haluaa ehdokkaaksi. Jokaisen tavat osallistua tulee hyväksyä. Vinkki: Kun uusi jäsen tulee mukaan tapahtumaan, sopikaa kuka ottaa hänet vastaan ja pitää hänestä huolen tapahtuman ajan.

  Anna jäsenelle mahdollisuuksia vaikuttaa toimintaan ja asioihin. Asioihin ja yhteisöön sitoutuu paremmin mukaan, kun on mahdollisuus vaikuttaa ja saa merkityksen kokemuksia. Anna myös tilaa. Tämä riippuu tietenkin henkilöstä, mutta heti ei kannata pyytää uutta jäsentä yhdistyksen vaativiin johtotehtäviin. Anna hänelle hetki aikaa tutustua toimintaan ja ihmisiin.

  Simppelisti uuden jäsenen vastaanotto kiteytyy kolmen k:n muistisäännöstä; kontaktoi, kahvita ja kiinnitä.

Ideoita uuden jäsen vastaanottamiseen

Uusien illat

Voidaan järjestää muutaman kerran vuodessa. Tilaisuudessa voi olla yhteistä tekemistä tai poliittinen puheenvuoro, toiminnan esittelyä ja tarjoilua. Tärkeintä on kuitenkin, että toiminta ei ole liian raskasta ja siellä on tilaa jäsenillä tutustua toisiinsa hyvässä ilmapiirissä. Uusien iltoja voi järjestää yhteistyössä sisarjärjestöjen kanssa ja niihin voi kutsua esim. kaikki viimeisen viiden vuoden aikana liittyneet tai nuoret jäsenet. Uusien iltoihin voi myös pyytää mukaan toiminnasta kiinnostuneita.

Kummi

Uudelle jäsenelle voi nimetä kummin. Hän pitää huolta siitä, että uusi jäsen kokee itsensä tervetulleeksi mukaan toimintaan. Kummi voi kutsua uuden jäsenen henkilökohtaisesti mukaan yhdistyksen erilaisiin tapahtumiin ja tutustuttaa hänet muihin yhdistyksen jäseniin.

Uuden jäsenen materiaalipaketti

Uudelle jäsenelle voi koota materiaalipaketin, jossa kerrotaan selkeästi ja informatiivisesti yhdistyksen toiminnasta. Tietoa tulisi olla ainakin tulevista tapahtumista, yleisesti tietoa yhdistyksen toiminnasta, yhdistyksen toimijoiden yhteystiedot, mahdollisesti alueen kansanedustajien yhteystiedot ja tervehdys sekä alueen luottamustoimihenkilöiden yhteystiedot. Mukaan kannattaa myös laittaa jotain pientä extraa, kuten kynä tai karkkia.

Jäsenhuolto

Järjestötoiminta on suurimmaksi osaksi vapaaehtoistoimintaa. Tämän vuoksi on todella tärkeää, että vapaaehtoisia kiitetään tehdystä työstä, resursseja jaetaan tasaisesti sekä varmistetaan, ettei kukaan ylikuormitu. On todella tärkeää, että vapaaehtoistoiminnan johtajat/vetäjät säännöllisin väliajoin kysyvät vapaaehtoisten tunnelmia ja kuulumisia.

Jokainen osallistuu toimintaan omien voimavarojen ja kiinnostuksen mukaan. On tärkeä muistaa, että toiminta tapahtuu vapaaehtoisten vapaa-ajalla, ja harva haluaa käyttää aikaansa toimintaan, joka ei tunnu mielekkäältä ja josta ei saa ansaitsemaansa kiitosta.

On hyvä kysyä oman yhdistyksen jäseniltä säännöllisin väliajoin (esimerkiksi uuden toimintavuoden alkaessa tai uuden jäsenen liittyessä) mitä jäsenet olisivat itse valmiita ja kiinnostuneita tekemään yhdistyksessä. Jäsenillä on eri vahvuuksia, joten tätä on hyvä käyttää voimavarana.

Erilaisia tapoja kartoittaa aktiivien osaamista

 1. Kun uusi jäsen liittyy yhdistykseen, kysy jo ensimmäisen tapaamisen yhteydessä, mitä hän olisi kiinnostunut tekemään yhdistyksessä. Voitte yhdessä katsoa, miten OmaSDP-palvelussa pystyy ilmoittamaan kiinnostuksistaan. On hyvä kysyä myös henkilöltä itseltään, onko hänellä jotain erityisosaamista, mitä hyödyntäisi mielellään yhdistystoiminnassa.
 2. Kehota kaikkia jäseniä täyttämään omat kiinnostuksen kohteensa politiikan asiakysymyksiä ja vapaaehtoistoimintaa kohtaan OmaSDP-palvelussa.
 3. Jakakaa yhdistyksen johtokunnan tai muiden aktiivien kesken soitteluvastuut ja käykää jäsenistö läpi soittamalla. Samalla voidaan kysyä kuulumisia ja myös muita ideoita siihen, mitä jäsenet olisivat valmiita yhdistyksessä tekemään.  Erityisesti pienemmillä paikkakunnilla myös koputtelukampanjaa voi harjoitella omilla jäsenillä. Tässä kuten kaikessa muussakin toiminnassa on huomioitava terveysturvallisuus.
 4. Järjestä toiminnansuunniteluilta sähköisiä välineitä hyödyntäen tai livenä. Ilmapiirin kannattaa olla innostunut ja avoin, missä kenenkään ideoita ei lytätä. Oppaan Fasilitointi-osiossa on hyviä vinkkejä tilaisuuksien järjestämiseen.

Yhdistyksen hallituksen järjestäytyessä on tärkeä käydä jokaisen hallituksen jäsenen kanssa läpi se, mitä tietty vastuualue edellyttää. Tällä tavoin kaikki ovat tietoisia siitä, mitä heiltä odotetaan. Toimintavuoden aikana yhdistyksen puheenjohtajiston on hyvä pitää yhteyttä hallituksen jäseniin ja kysyä kuulumisia. Vastuuta voidaan tarvittaessa jakaa uudelleen, jos vuoden aikana osalle jäsenistä tulee esteitä hoitaa tehtäviään niiden vaatimalla tavalla. On hyvä kirjoittaa yhdessä ylös, mitä näiden tehtävien hoitaminen juuri teidän yhdistyksessänne tarkoittaa.

Kun yhdistys on järjestänyt tapahtuman tai muun aikaa ja voimia vieneen ponnistuksen (vaalityöhön osallistuminen tms.), on aina hyvä käydä läpi tilaisuuden jälkeen yhdessä palautekierros siitä, miten tilaisuus meni. Palautekierroksen voi pitää yhteisesti esimerkiksi kokouksen yhteydessä suullisesti läpi, tai jo etukäteen kerätyn kirjallisen palautteen muodossa.

Palautteen keräämisessä on hyvä käydä läpi seuraavat asiat: Mitkä asiat onnistuivat ja mitkä puolestaan vaativat kehitystä. Mitkä toimenpiteet säilytetään ensi kertaan ja mitä muutetaan, jotta onnistuttaisiin paremmin. Palautteen antamisessa on tärkeä huomioida myös se, onko palautetta helpompi antaa anonyymisti. Kokouksen yhteydessä nämä anonyymisti kerätyt palautteet voidaan käsitellä yhteisesti läpi.

Kun kasvokkain tapahtuva kokoustaminen ja kohtaaminen eivät onnistu, on todella tärkeä pitää yhteyttä aktiiveihin myös etäyhteydellä. Etäaika on mahdollistanut monet eri viestintävälineet erilaisiin tapahtumiin ja kuulumistenvaihtoon. Myös perinteinen puhelinsoitto on osoitus siitä, että aktiiveista ollaan kiinnostuneita ja yhteyttä halutaan pitää yllä, vaikka fyysinen kohtaaminen olisikin mahdotonta. Me piireissä ja puoluetoimistolla työskentelevät autamme mielellämme sen pohtimisessa, miten voi pitää yhteyksiä haastavinakin aikoina.

Esimerkkiohje kuulumiskierrokseen soittamalla

 1. Aloita puhelu esittelemällä itsesi ja yleisillä kuulumisilla, esim: “Hei XX täällä soittelee, olen XX yhdistyksen varapuheenjohtaja. Päätimme puheenjohtajiston kanssa soitella yhdessä yhdistyksen jäsenet läpi ja kysellä vähän kuulumisia.” Miten sinä olet viihtynyt yhdistyksessämme? Oletko tyytyväinen rooliisi yhdistyksessä? Toivoisitko lisää vastuutehtäviä?
 2. Kuulumisten vaihdon jälkeen voit kysyä yhdistyksen yleisestä toiminnasta, esim: “Olemme järjestäneet syksyn aikana kaksi tapahtumaa, olitko sinä mukana? Haluaisitko seuraavalla kerralla tulla mukaan ideoimaan tapahtumaa?”
 3. Tämän jälkeen voidaan suunnatta jo katse tulevaan: “Hei, ensi keväänä pidetään kuntavaalit, niissä tarvitaan monenlaista osaamista. Olisitko sinä kiinnostunut lähtemään mukaan, esimerkiksi talkoolaisena? Kuntavaaleissa tarvitsemme monenlaista osaajaa ja yhdessä voidaan kartoittaa sinulle sopiva tehtävä”.
 4. Puhelun päättyessä voi vielä sanoa: “Lämpimät kiitokset, oli mukava vaihtaa kuulumisia. Meihin voi olla yhteydessä, jos tulee hyviä ideoita yhdistyksen toimintaan, voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä.”
 5. Tärkeintä on, että soitatte ja olette yhteydessä. Ensimmäinen puhelu voi tuntua jännittävältä, mutta seuraava on jo helpompi.

Jäsenpelastaminen – mitä tehdä, kun jäsen haluaa erota puolueesta?

Jokaisella jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä. Usein haluun erota voi kutenkin vaikuttaa. Siksi erohaluisen jäsenen kanssa on tärkeää keskustella ja neuvotella asiasta. Eroavan jäsenen kanssa jutteleminen vaatii herkkyyttä, ja keskustelussa tulee välttää syyttelyä tai painostamista. Tärkeää on olla kiinnostunut eron syistä ja yrittää tarjota vaihtoehtoja siihen, miten eroamisen puolueesta voisi välttää. Tilanteessa tulee muistaa ottaa palaute asiallisesti vastaan ja kysyä mitä olisi voinut tehdä toisin.

Jäsen voi haluta erota jäsenmaksun takia. Silloin on tärkeää pohtia ja tiedustella, olisiko alennettu jäsenmaksu tai jossain tilanteessa jäsenmaksuvapautus hänen kohdallaan mahdollinen. Jäsen voi haluta myös erota, koska hänen ei koe olevansa osa yhdistystä. Kutsu hänet mukaan toimintaan ja anna mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa. Joskus jäsen kuitenkin kaikesta huolimatta haluaa erota ja se on hänen oikeutensa. Kiitä häntä jäsenyydestä ja ajasta puolueen toiminnassa.

Yhdistyksen jäsenten roolit

Puolueosaston vuosioppaan tarkoitus on tukea yhdistyksen sääntömääräisten asioiden läpiviemisessä. Oppaassa kerrotaan esimerkiksi puolueosaston säännöistä sekä johtokunnan jäsenten rooleista ja paljon muusta!

Tutustu yhdistyksen vuosioppaaseen

Miten voit aktivoitua jäsenenä itse

Lähde mukaan rohkeasti erilaisiin tapahtumiin, kokouksiin tai työryhmiin. Aina jos saat jonkin kutsun tapahtumaan, olet sinne tervetullut.  Mikäli et tiedä mitä tekisit, ota yhteyttä omaan puolueosastoosi ja kysy mihin voisit tulla mukaan.

Muutamia vinkkejä, mitä voit tehdä

 1. Tule vapaaehtoiseksi tai talkoolaiseksi. Erilaiset tapahtumat, messut ja markkinat tarvitsevat aina vapaaehtoisia ständeilijöitä tai tavaroiden roudaajia. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan, tekemällä oppii ja yksin ei kenenkään tarvitse SDP:n teltalla jäädä! Yhdistyksillä saattaa myös olla erilaisia vapaa-ajanviettopaikkoja tai työväentaloja, joita ylläpidetään vapaaehtoisvoimin. Myös muunlaisia tehtäviä on varmasti tarjolla. Sosiaalisen median sivut voivat kaivata päivittäjää tai kuntavaaliesitteet taittajaa. Pohdi mikä on sinun erityisosaamisesi ja mahdollisuutesi käyttää aikaa. Vapaaehtoisena usein tulee opituksi myös uusia taitoja, ja puolue sekä piirit kouluttavat erilaisiin tehtäviin. Voit myös itse toivoa erilaisia koulutuksia.
 2. Lähde mukaan ehdokkaan tukiryhmiin. Ehdokkaiden tukiryhmissä pääset tekemään vaalityötä turuilla ja toreilla. Tarjolla on myös erilaista valmistelevaa talkootyötä tai esitteiden luukuttamista. Ehdokkaisiin voi olla suoraan yhteydessä ja kertoa heille halusta olla mukana vaalityössä. Oma puolueosastosi auttaa tässä myös!
 3. Pyri ehdokkaaksi. Vaaleissa oppii paljon uutta omasta kunnasta, saat rutkasti kokemusta vaalityöstä ja tutustuu uusiin ihmisiin! Vaikka et menisi läpi esimerkiksi kuntavaaleissa, jaossa on vaalien jälkeen monenlaisia kunnallisia luottamustoimia, joissa voit päästä vaikuttamaan kunnan asioihin ja palveluihin.
 4. Lähde mukaan hallitukseen tai johtokuntaan. Yhdistyksen hallituksessa tai johtokunnassa pääset erityisesti vaikuttamaan järjestötyöhön, alueen toimintaan ja tietenkin vaalityöhön. Puolueosastojen, kunnallisjärjestöjen ja piirien toimijat valitaan syyskokouksissa.
 5. Ryhdy ideanikkariksi ja tapahtumatekijäksi! Tätä varten sinun ei tarvitse muuta kuin olla yhdistyksen jäsen ja innostunut! Ota rohkeasti yhteyttä omaan puolueosastoosi ja kerro omista ideoistasi. Näin pääsette yhdessä miettimään mikä olisi mahdollista toteuttaa ja millaisella aikataululla. Voit esimerkiksi järjestää kampanjan sinulle tärkeän asian puolesta.
 6. Hyvä ja aktiivinen puolueosasto mahdollistaa jäseniensä toiminnan ja tarjoaa tukea siihen. Ole rohkeasti yhteydessä omaan osastoosi. Voit myös aina olla yhteydessä puoluetoimiston jäsenpalveluun, me autamme mielellämme!