Turvallinen maailma ja Suomi

SDP:n kansainvälisen politiikan ytimessä on sääntöpohjaisen monenkeskisen maailmanjärjestyksen tukeminen rauhan ja ihmisten yhteisen hyvinvoinnin varmistamiseksi. Se järjestys on nyt uhattuna ja rauhanaate haastettuna.

Suomen ja sosialidemokraattien ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on perustunut johdonmukaiseen työhön kansainvälisten sopimusten ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen, voimapolitiikasta pidättäytymisen ja luottamukseen perustuvan maailmanjärjestyksen puolesta.

Tämä on voimapolitiikan ja nationalismin nousun ja epävarmuuden kasvun leimaamassa tilanteessa entistäkin tärkeämpää, sillä vain yhteistyöllä voimme vastata ilmastonmuutoksen, luontokadon, eriarvoistumisen ja globaalin köyhyyden sekä joukkotuhoaseiden muodostamiin ihmiskunnan olemassaoloa uhkaaviin eksistentiaalisiin haasteisiin.

SDP tavoittelee

Turvallisempaa yhteistyön maailmaa

 • Vahvaa, sääntöpohjaiseen, monenkeskiseen maailmanjärjestykseen nojaavaa kansainvälistä yhteisöä, jonka järjestöt toimivat demokraattisesti
 • Ihmisoikeuksien kunnioittamista ja kansainvälisten sopimusten noudattamista kaikkialla maailmassa
 • Ukrainan tukemista laitonta ja raakaa hyökkäystä vastaan
 • Aktiivista ja rakentavaa roolia Nato-jäsenenä sekä oman puolustuksen ylläpitämistä uskottavana, modernina ja riittävästi resurssoituna

Parempaa varautumista tulevaisuuden kriiseihin

 • Vahvempaa ja suunnitelmallisempaa varautumista erilaisiin poikkeustiloihin, myös niihin, joita emme osaa vielä tänään ennakoida
 • Aktiivista roolia kansainvälisissä organisaatioissa ennakoinnin ja varautumisen tukemiseksi

Kestävän kehityksen tavoitteiden edistämistä globaalisti

 • Kehitysyhteistyöpanoksen nostamista 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta
 • Tyttöjen ja naisten oikeuksien puolustamista sekä demokratian edistämistä kaikkialla maailmassa

Vahvempaa ja sosiaalisempaa EU:ta

 • EU:n yhtenäisyyden, oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja avoimen päätöksenteon vahvistamista
 • Kunnianhimon tason nostamista EU:n yhteisissä tavoitteissa niin ilmastokriisin ratkaisuissa, strategisen autonomian saavuttamisessa kuin työntekijöiden oikeuksien vahvistamisessa

Kokonaisturvallisuutta koko yhteiskunnassa

 • Toimivan ryhmäkannejärjestelmän luomista Suomeen
 • Oikeuslaitoksen toiminnan parantamista niin, että uhrien asema paranee, oikeusprosessien kesto lyhenee ja käsittelyprosessit helpottuvat
 • Poliisin ja pelastustoimen resurssien turvaamista ja toimintakyvyn parantamista erityisesti talousrikosten tutkinnan, järjestäytyneen rikollisuuden, verkkohäirinnän ja viharikosten kaltaisten ilmiöiden osalta
 • Lähisuhdeväkivallan tehokasta torjumista ja sen sovittelun kieltämistä. Turvakotipaikkojen määrää on lisättävä ja Istanbulin sopimus on toimeenpantava kokonaan

Yhdessä Ukrainan tukena

Kansainvälisen yhteistyön tavoitteiden on oltava kunnianhimoisia

Edistämme kestävää kehitystä käytännön yhteistyöllä

Talous ei tunne rajoja, myös Euroopan vahvistettava rooliaan

Oikeudenmukaiset markkinat

Kansainvälistä oikeutta on vahvistettava

On ihmisoikeuskeskeisen ulkopolitiikan aika

EU, jonka me haluamme

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta on parannettava