Kansainvälistä oikeutta on vahvistettava

Kansalaisjärjestöjen, YK:n, EU:n, Naton, ja kansainvälisen markkinasääntelyn lisäksi kansainväliseen yhteistyöhön ja sääntöpohjaisuuteen on panostettava myös rikosoikeudellisen yhteistyön osalta.

Ihmisoikeuksien ja demokratian sekä oikeusvaltioperiaatteiden vahvistaminen ovat avainasemassa kestävien kehitystulosten saavuttamisessa. Kansainvälinen rikostuomistuin ICC tarjoaa turvaa rikosten uhreille sekä yhteisöille polun oikeuden toteutumiseen ja eheytymiseen. Tätä roolia on tuettava ja vahvistettava aktiivisesti. Samalla kansainvälistä oikeutta tulee kehittää sodalla aiheutettujen tuhojen ja kärsimysten korvaamiseksi. Aiheuttajavaltioiden ja yritysten ja varojen jäädyttämisestä ja takavarikoinnista on jatkettava hyökkääjän oikeudelliseen ja taloudelliseen korvausvastuuseen saakka.

Keskinäisriippuvuuksien maailmassa ongelmat voidaan ratkaista vain yhdessä. Moni Ukrainasta kaukana oleva maa kokee Euroopan ja Yhdysvaltojen vahvan reaktion esimerkkinä intressivetoisesta politiikasta, mikä korostaa globaalin yhteistyön ja globaalien haasteiden ratkaisemiseen panostamisen tarvetta. EU:n uusi Global Gateway -strategia avaa Suomelle uusia mahdollisuuksia rakentaa kansainvälisiä kumppanuuksia ja vastata globaaleihin kehityshaasteisiin.