Talous ei tunne rajoja, myös Euroopan vahvistettava rooliaan

Suomen ja Euroopan on huolehdittava turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan vahvistamalla omia tuotantoketjujaan ja vähennettävä riskialttiita riippuvuuksia.

Taloudessa nationalistinen eristäytymisajattelu populistisine rajat kiinni -vaatimuksineen uhkaa johtaa huoltovarmuutta ja yhteiskunnan iskunkestävyyttä heikentävään protektionismiin tuotantoketjujen monipuolistumisen ja sääntöpohjaisen kansainvälisen kauppajärjestelmän tukemisen kustannuksella. Eristäytyminen ja nollasummapeli-ajattelu tuo isoimmat tappiot aina pienimmille ja heikoimmassa asemassa oleville valtioille, väestöille ja ihmisyksilöille.

Suomen ja Euroopan on huolehdittava turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan vahvistamalla omia tuotantoketjujaan ja vähennettävä riskialttiita riippuvuuksia. Euroopan strateginen autonomia on nähtävä ennen kaikkea Euroopan omien kyvykkyyksien vahvistamisena. Työolojen parantaminen ja työelämän tasa-arvon edistäminen on tärkeä osa EU:n kilpailukyvyn vahvistamista.