Oikeudenmukaiset markkinat

Vapaiden, avointen ja reilujen kansainvälisten markkinoiden kehitystä on tuettava aktiivisesti.

Kiinan haaste talousjärjestelmälle on tunnistettava. Kiinan sitouttamista yhteisiin sääntöihin on jatkettava, mutta on kyettävä etenemään tarvittaessa myös ilman Kiinan osallisuutta. Haitallista monopolistista vallankäyttöä on torjuttava, veroparatiisit on YK:n ja EU:n toimin suljettava, veroaukot tilkittävä ja vilpillinen siirtohinnoittelu estettävä. Samalla Suomen tulee edistää yritysvastuun huolellisuusvelvoitetta YK:ssa ja EU:ssa. Suomen kansallista Verotus ja kehitys –toimintaohjelmaa tulee jatkaa nykyisen päättyessä vuonna 2023.

SDP ajaa Suomeen ihmisoikeuksia vahvistavaa yritysvastuulakia, jolla pyritään siihen, että Suomessa tuotteitaan myyvien yritysten tuotantoketjuissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia.