Modigt vid din sida – SDP:s riksdagsvalprogram 2023

SDP:s riksdagsvalprogram 2023

Modigt vid din sida – SDP:s mål för 2030-talet

I val är det frågan om vägval

I val är det frågan om vägval. Val mellan olika värderingar. Val som påverkar allas vår vardag och Finlands framtid.

I riksdagsvalet 2019 fick vi socialdemokrater fullmakt att inleda en förändring. SDP:s budskap var och är: var och en har rätt att förvänta sig att morgondagen är bättre än idag. Den här förändringen har vi nu inlett och vi söker förtroende i detta val för fyra nya år.

Varje barn har nu rätt till småbarnspedagogik och en jämlik start. Alla unga har rätt till utbildning på åtminstone andra stadiet. Antalet nybörjarplatser på högskolorna har ökats så att allt fler har möjlighet att utbilda sig så långt de vill.

Varje finländare har rätt till arbete och tjänster som stöder vardagen. Vi har skapat en verksamhetsmiljö där sysselsättningen har nått toppsiffror trots pandemin och kriget. Arbetslivet är mer jämlikt och föräldrarna har bättre förutsättningar att dela föräldraskapet jämnt. Regeringen har stärkt jämlikheten i arbetslivet och arbetstagarnas ställning samt stärkt avtalskulturen.

Varje äldre person har rätt att lita på att det finns hjälp att fås då den behövs. Små pensioner har höjts som utlovades. Vårdreformen har förverkligats och uppgiften för de nu skapade välfärdsområdena är att se till att vårdgarantin på sju dagar uppfylls och att sörja för kvaliteten på äldreomsorgen.

Varje finländare har haft möjlighet att känna trygghet mitt bland omvälvningarna. Marins regering har styrt landet mot ett Natomedlemskap och byggt Finlands aktiva roll internationellt. Försvarets resurser har stärkts och anskaffningarna av stridsflygplan har gjorts i gott samförstånd över partigränserna. Vi har skapat försörjningssäkerheten, energisjälvförsörjningen och svarat på klimatkrisen genom att skapa en väg mot kolneutralitet.

Listan kunde göras ännu längre, men vi måste vända blicken mot framtiden. Arbetet är inte klart. Det avgiftsfria andra stadiet behöver en starkare grundskola som stöd. Arbetslivets spelregler och arbetstagarnas rättigheter kräver förstärkning och kompetensutvecklingens ska stödas genom hela livet. De kommande kriserna ska förebyggas med en politik som skapar tillväxt och en stark offentlig ekonomi. Vanliga människors möjligheter att klara av stigande priser och ekonomisk osäkerhet ska stärkas.

Inget av detta sker utan SDP. I riksdagsvalet är det åter frågan om ett värdeval.

Den offentliga debatten domineras av alternativlöshet. Det upprätthålls av högerpartierna och den ekonomiska eliten med sina intresseorganisationer. Enligt dem är vi på väg mot en katastrof: vi står inför en ekonomisk recession och det enda alternativet är att skära ner, strama åt och dra in på välbefinnande, inkomst och levnadsnivå för vanligt folk. Trots de rejäla prishöjningarna har vi enligt dem inte råd att höja lönerna utan även arbetslöshetsskyddet borde försämras märkbart. Samtidigt utlovas tillväxt om vi bara sänker skatterna och lättar på regleringen – främst hos höginkomsttagare och storföretag. Dessa skattelättnader finansieras genom att skära ner på tjänsterna. Vinnarna är höginkomsttagarna, förlorarna vanliga löntagare och pensionärer.

De ökade inkomstskillnaderna och vårdköer där en tjock plånbok ger förtur är inte de enda alternativen eller en naturlag. Det är frågan om val. SDP erbjuder ett rättvist alternativ som beprövats i kriser, där man besvarar utmaningar genom att trygga vanliga människors liv och en fungerande vardag. De senaste fyra åren har vi sett stora kriser. Under de åren har vi fört vidare strukturförändringar, tryggat näringslivets och företagens förutsättningar, men samtidigt tagit hand om människorna.

SDP har en plan som har antecknats i det här valprogrammet. Vi kan erbjuda en ledare som har erfarenhet av att leda förändringar och vi har modet att fortsätta detta arbete. Nu ber vi dig välja. Vi ber om ditt stöd för att fortsätta förändringarna och om fullmakt för fyra nya år.

SDP – vid din sida.

Hitta din egen riksdagskandidat

Bekanta dig med SDP:s riksdagskandidater i kandidatmaskinen och hitta din egen riksdagskandidat.

Hitta din egen riksdagskandidat