Finland till toppen inom bildning och kompetens

SDP vill skapa ett Finland som är öppet, modigt och uppfinningsrikt. I ett sådant Finland har alla möjligheter att delta i det gemensamma beslutsfattandet, rätten att uppleva trygghet och förutsättningar att lita på framtiden. Enbart genom att påverka riktningen för våra liv, vår gemenskap och vårt samhälle kan vi skapa trygghet och tillit för var och en.

Kompetens, kreativitet, förmågan att anpassa sig och ändra verksamhetssätten har varit Finlands konkurrensfördelar genom hela historien. Vårt mål bör även i fortsättningen vara att vara världens mest kompetenta befolkning eftersom vi bara på så sätt är konkurrenskraftiga och kan säkerställa möjligheterna för alla att eftersträva sina drömmar. Vi behöver en allt bättre grundskola, mer högskoleutbildning och forskning, möjligheter att lära sig nytt under hela karriären samt investeringar i nya idéer, uppfinningar och innovationer.

Att utvidga läroplikten och att skapa ett faktiskt kostnadsfritt andra stadium var stora steg i rätt riktning mot den grundutbildning som krävs i dagens värld, men de räcker inte. Utbildning och bildning är grundstenar i den finländska välfärden och de tillhör alla. På dem byggs möjligheten att förverkliga sig själv som suveräna medlemmar i en gemenskap. Möjligheten till tilläggsutbildning och att lära sig nytt måste vara öppen genom hela livet.

Vi har varnande tecken på vad som händer om regeringen försummar framtidstänkandet. Efter nedskärningen av utbildningen har vi inte fått tillräckligt med kompetent arbetskraft. Utbildningsnivån har vänt nedåt. Forsknings- och utvecklingssatsningarna minskade. Detta vill vi inte.

Kompetens är dock inte bara formell utbildning och examina. Kompetens är kreativitet och samhällets sätt att förhålla sig till nytt. Kompetens är bildning som täcker både delaktighet, kultur, medborgaraktivism som stärker demokratin såväl som stärkandet av motion, delaktighet och gemenskap som upprätthåller vår välfärd och vår funktionsförmåga.

SDP eftersträvar:

Ökad kompetens

  • Mer individuellt stöd för inlärningen på alla utbildningsnivåer och i övergångarna mellan studierna
  • Avgiftsfri småbarnspedagogik av hög kvalitet och tvåårig förskoleundervisning
  • Världens bästa grundskola som behöver en parlamentarisk grundskolereform
  • Ambitiös höjning av utbildningsnivån: mer än 60 procent av de unga är högskoleutbildade på 2030-talet
  • Tillräckligt personalantal från småbarnspedagogiken till högskoleutbildning, satsningar på personalens välfärd, kompetens och karriärstigar
  • Var och en ska ha rätt att utveckla sin kompetens genom hela arbetslivet, vi skapar en ny helhet för arbetslivsutbildning

Stark demokrati, levande kultur och ett rörligt folk

  • Ett omfattande demokratiprogram som letar efter svar för att stärka medborgarmakten, öka delaktigheten och röstningsaktiviteten
  • Omfattande realisering av kulturella rättigheter, kulturens finansiering ska höjas till en procent av statens budget
  • Varje barn och ungdoms rätt till åtminstone en hobby och stadiggörande av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet
  • Ökande av motion i alla åldersgrupper för att öka hälsa och välbefinnande