Politik

Världen kan förändras, det behövs bara modiga människor. SDP vill bygga ett rättvist samhälle, där alla har rätt att delta, där hjälp och stöd alltid fås när det behövs och där varje barn och ungdom kan bli vad de vill.

Att satsa på utbildning och sysselsättning, försvara rättvisa spelregler i arbetslivet och fungerande tjänster i vardagen är våra medel för att se till att morgondagen är bättre än idag. Vi vill minska ojämlikheten, stödja dem som är i svåra situationer och säkra en livskraftig planet också för kommande generationer.

Vi söker lösningar i stället för problem och erbjuder alternativ som kan förverkligas och som skapar framtidstro och ett rättvist samhälle.

Modigt vid din sida

Bekanta dig med SDP:s riksdagsvalprogram 2023.

Bekanta dig med SDP:s riksdagsvalprogram