Finlands Svenska Socialdemokrater

Finlands Svenska Socialdemokrater, FSD, är ett av 13 partidistrikt inom Finlands Socialdemokratiska Parti, SDP.

FSD grundades 1899 och är den äldsta partiorganisationen i landet. Genom aktivt riksdagsarbete, goda kontakter med ministrar och tjänstemän och aktiva medlemmar i kommunfullmäktige och föreningar bevakar FSD finlandssvenskarnas intressen och arbetar för att skapa social trygghet och rättvisa i våra svenskbygder. Det gäller allt från sysselsättning och inkomstfördelning till vård, skola och omsorg.

FSD består av 35 partiavdelningar i vilka det finns drygt 1200 medlemmar. Man blir partimedlem genom att ansluta sig till en lokalförening eller genom att bli personmedlem i FSD.

FSD har två kanslier, ett i Vasa där verksamhetsledare Nils-Johan Englund finns och ett i Helsingfors där organisationssekreterare Simon Bergman jobbar. FSD har en riksdagsledamot, Johan Kvarnström från Nylands valkrets. Dimitri Qvintus från Helsingfors är FSD:s nuvarande ordförande.