Bekanta dig

Information om SDP

SDP är ett landsomfattande parti med närmare 40 000 medlemmar. Den socialdemokratiska rörelsen är en folkrörelse som bygger på värderingar.

Politik

Världen kan förändras, det behövs bara modiga människor. SDP vill bygga ett rättvist samhälle.

SDP i riksdagen

Socialdemokratiska riksdagsgruppens mål är att representera medborgarna så att principerna för friheten, jämlikheten och rättvisan förverkligas i rikspolitiken.

SDP i Europa

Socialdemokraterna stöder europeiskt samarbete varmt.

Finlands Svenska Socialdemokrater

Finlands Svenska Socialdemokrater, FSD, är ett av 13 partidistrikt inom Finlands Socialdemokratiska Parti, SDP.