SDP i Europa

Socialdemokraterna stöder europeiskt samarbete varmt. Inget land klarar själv av rådande utmaningar. Genom att samarbeta i Europa kan vi bättre motverka arbetslöshet, klimatförändringen, kriminalitet och koflikter.

SDP:s representanter hör till Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet, S&D-gruppen. Gruppen har 191 medlemmar och är parlamentets näst största grupp.

S&D-gruppen stöder ett inkluderande europeiskt samhälle som grundar sig på frihet, jämlikhet, gemensamt ansvar, mångfald och rättvisa. Gruppens ledamöter är förbudna att i Europaparlamentet främja social rättvisa, arbetstillfällen och tillväxt, konsumenters rättigheter samt en hållbar utveckling. Gruppen vill även förnya finansmarknaden och stärka mänskliga rättigheter.

Europeiska socialdemokratiska partiet

Europeiska socialdemokratiska partiet, förkortat PES, samlar socialdemokratiska partier från hela Europa. Inom PES ingår 28 partier totalt.

I nära anslutning till PES fungerar även Unga europeiska socialdemokrater (Young European Socialists, YES), där finländska Socialdemokratisk Ungdom samt Socialdemokratiska Studerande ingår.