Allt baseras på en hållbar ekonomi

Principerna för hållbar utveckling styr all SDP:s politik. Därför ska det även bakom all politik finnas en hållbar och rättvis ekonomisk politik som kräver social och ekologisk hållbarhet för att kunna förverkligas till fullo. Målen som presenteras i det här valprogrammet kräver en stark och livskraftig ekonomi med en hållbar tillväxt för att kunna förverkligas.

Tack vare vår starka välfärdsstat har vi klarat av pandemin med förhållandevis små skador. Sysselsättningen som nått rekordsiffror och en politik som stärkt ekonomin ger oss beredskap att möta framtidens utmaningar, men de kommande åren måste man ytterligare stärka förutsättningarna för Finlands ekonomi och konkurrenskraft. Metoderna har en stor betydelse: SDP:s ekonomiska politik baserar sig på rättvisa och forskningsrön. Den är socialt och ekologiskt hållbar.

Den nordiska välfärdsstaten har i årtionden varit en ekonomisk framgångshistoria. Ett folk som är välmående, utbildat och som litar på framtiden är effektivt, konkurrenskraftigt och innovationsrikt. Den här framgångshistorien ska inte bara sörjas för utan utvecklas och utökas. Ekonomin växer då vi klokt investerar i högklassig utbildning och tjänster av god kvalitet. Dessa å sin sida ökar välfärden, kompetent arbetskraft och samhällelig stabilitet och skapar verksamhetsförutsättningar för marknaderna.

Finanspolitiken i Finland har tagits över av alternativlöshetens och nyspråkets retorik. Nedskärningarna kallas reformer och man påstås rädda välfärdsstaten genom att skära ner hos dem som står i svagast ställning. Under SDP:s ledning har man den här valperioden visat att stora strukturella reformer som skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd inte är nedskärningar. Ett avgiftsfritt andra stadie höjer kompetensnivån, produktiviteten och sysselsättningen och är i stället för en försämring en förbättring av de ungas och deras familjers ställning.

Socialdemokraterna vill fortsätta reformera samhället, utveckla välfärdsstaten och stärka strukturerna. Detta kräver en stark ekonomi.

SDP eftersträvar:

En hållbar ekonomisk tillväxt på två procent

 • Rejäl finanspolitik som skyddar och stärker välfärdsstatens verksamhetsförutsättningar, samhällets svagaste och behandlar alla aktörer rättvist i samhället vad gäller beskattning, ekonomiska spelregler och stöd
 • Framtidsinvesteringar i utbildning, FOU-satsningar och annat som skapar ekonomisk tillväxt
 • Omsorg för vanligt folks köpkraft bland annat genom en rejäl utveckling av löner samt genom utvecklingen av olika avgifter och kostnader. SDP vill förenhetliga både pristaket för el och betalningspriserna för tjänster
 • Överföring av de socialskyddsavgifter som överfördes i konkurrenskraftsavtalet tillbaka till arbetsgivarna för att förbättra löntagarnas köpkraft

Hållbarhet i den offentliga ekonomin på lång sikt

 • Att bryta skuldsättningen och nå de gränser EU:s avtal ställer upp för statsskulden innan 2030-talet
 • En stark sysselsättning för att stärka den offentliga ekonomin. Sysselsättningsgraden måste höjas till 80 procent
 • Tätare skatteunderlag och en överföring av beskattningens tyngdpunkt mot beskattning av egendom och onyttigheter. Effektivering av åtgärderna mot skatteflykt
 • Ett bevarande av den totala skattegraden på minst nuvarande nivå för att trygga tjänsterna i den nordiska välfärdsstaten samt en omvandling av beskattningen i mer progressiv riktning än idag
 • Beskattningen för små- och medelinkomsttagare och pensionärer får inte stiga
 • Reform av ramsystemet för den offentliga ekonomin

Fördomsfria besparingar

 • Ett bättre utnyttjande än i dag av de möjligheter till utgiftsbesparingar som erhålls via upprätthållandet av hälsan och arbetsförmågan
 • Besparingar som erhålls via förnyande av lokaler och verksamheten samt smartare anskaffningar
 • Transparens i företags- och jordbruksstöden för att gallra bort ineffektiva och skadliga stöd