Sosiaali- ja terveysvaliokunnan demarit: hallitus torjui leikkaukset peruspalveluihin

29.4.2021

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan demarit ovat erittäin tyytyväisiä hallituksen kehysriihen linjaukseen siitä, että ihmisille tärkeisiin arjen palveluihin satsataan hallitusohjelman mukaisesti.

– Kehysneuvottelut ovat olleet vaikeat, mutta lopulta pääministeri Marinin esityksistä löydettiin tie, jolla voidaan edetä yhdessä. Pidän erittäin tärkeänä sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamista ja aiemmin päätettyjen uudistusten jatkamista. Tämä on erinomainen linjaus hallitukselta, toteaa valiokuntaryhmän vetäjä, kansanedustaja Aki Lindén.

– Koronakriisin akuutti hoito vaatii hyvää päätöksentekokykyä ja kriisin jälkeinen jälleenrakentamisen aika yhteistä visiota. On tärkeää, että peruspalveluista ei tingitä. Korona on lisännyt hoitovajetta, johon tulee vastata tehokkaasti perustason sote-palveluihin satsaamalla. Etenkin nopea hoitoon pääsy mielenterveyden ongelmissa auttaa meitä myös työllisyystavoitteen saavuttamisessa, linjaa valiokunnan jäsen Kim Berg, joka on myös eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan jäsen. 

– Koronapandemia on lisännyt eriarvoisuutta. Monet vaikutukset ovat kasautuneet samoille – usein jo aiemmin vaikeassa asemassa olevalle – henkilöille. Haittavaikutuksia on todettu etenkin lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvoinnissa. Onkin hienoa, että hallitus on päättänyt aloittaa valmistelun lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvasta monialaisesta toimenpidekokonaisuudesta. On myös äärimmäisen tärkeää saada lastensuojelun resurssit kuntoon. Tämän vuoksi pidän lastensuojelun henkilöstömitoituksen säätämistä erityisen ilahduttavana, summaa valiokunnan jäsen Heidi Viljanen.

– Lasten ja nuorten hyvinvoinnin, koulutuksen ja tulevaisuuden turvaamisen lisäksi on tärkeää kehittää edelleen vanhuspalveluita. Vanhusten kotihoidon uudistaminen, kuntoutuksen vahvistaminen ja entistä paremmin tarpeisiin vastaavat palvelumallit ovat tärkeitä kehittämisen kohteita, listaa valiokunnan jäsen Ilmari Nurminen. Myös suolistosyövän seulonnan lisääminen seulontaohjelmaan on tärkeä yksityiskohta hallituksen tekemistä päätöksistä.

– Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittäminen ja hoitotakuun voimaan saattaminen ovat keskeisiä ihmisten arjen palvelujen parantamisen kannalta. Yksinkertaisesti se, että ihminen pääsee vastaanotolle hoitamaan vaivansa jonottamatta ja jatkohoitoon sujuvasti, on koko sote-uudistuksenkin ydin, valiokuntaryhmä päättää.

Jaa sosiaalisessa mediassa