SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Ilmastotoimia tehtävä suomalaisia syyllistämättä

23.9.2021

Eduskunnassa käsiteltiin keskiviikkona 22.9. ilmastovuosikertomusta 2021. Kertomuksesta käy ilmi, että Suomen päästöt painuivat ennätyksellisen alas vuonna 2020. Päästöjen vähenemiseen vaikuttivat mm. kivihiilen ja turpeen polton väheneminen, koronapandemian vuoksi hiljentynyt liikenne sekä hakkuiden vähentyminen, mikä kasvatti Suomen hiilinieluja. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malmin mukaan Suomi on oikealla tiellä.

 

Vaikka ilmastonmuutos on ihmiskunnan isoin kriisi tällä hetkellä, toivoa edelleen on. Tavallisen suomalaisen syyllistäminen taas on turhaa ja väärin. Keskiössä täytyy olla yhteiskunnan rakenteiden muuttaminen vähähiilisiksi siten, että ilmastoystävällinen elämä on mahdollista kaikille asuinpaikkaan ja taloudelliseen tilanteeseen katsomatta – ilman arjen tarpeetonta hankaloitumista. Koska siirtymä hiilineutraaliin hyvinvointivaltioon on välttämätön, valtion on tehtävä siitä tavallisille kansalaisille mahdollisimman helppo sekä kompensoitava kustannuksia pienituloisille, Malm painottaa.

Uusia toimia päästöjen vähentämiseksi on otettava ripeästi käyttöön kaikilla sektoreilla, jotta tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä saavutetaan. Ilmastopolitiikassa tapahtuukin paljon tänä vuonna: tulossa on muun muassa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma, ilmasto- ja energiastrategian päivitys, maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma sekä Euroopan unionin ilmastolainsäädännön uudistaminen.

-SDP haluaa korostaa ilmastotoimien kiireellisyyden lisäksi niitä mahdollisuuksia, joita ilmastonmuutoksen torjunta luo suomalaiselle elinkeinoelämälle, teollisuudelle ja viennille. Tekemällä aktiivista ja vaikuttavaa ilmastopolitiikkaa Suomi varmistaa kilpailukykynsä ja yritystensä menestyksen tulevaisuudessa. Esimerkiksi suomalainen puhdas teollisuus on vientivaltti ja siksi myös energiapolitiikalla on iso rooli kokonaisuudessa. Toisaalta on ratkaistava ilmeisiä ristiriitoja, kuten se, että samalla kun vaaditaan teollisuuden sähköistämistä, energian hintaa halutaan nostaa käytön vähentämiseksi. Sähköistymiseen tarvitaan energiaa, joka on ympäristöystävällistä, Malm alleviivaa.

Jaa sosiaalisessa mediassa