Vi främjar hållbar utveckling med praktiskt samarbete

Offentligt utvecklingsbistånd räcker inte i sig till för att besvara de globala utvecklingsutmaningarna. Den hållbara utvecklingens finansiering ska stärkas med handelspolitikens samt utvecklingspolitikens och samarbetets metoder. Finland ska aktivt främja engagemanget vid det globala principerna för finansieringen av hållbar utveckling. Vi ska delta i utvecklingen av internationella strukturer särskilt för utvecklingsfinansieringen under EU för att öka den privata finansieringen enligt målen i Agenda2030. Vi behöver privat investering och företag som deltar i klimatfinansieringen och stöder en hållbar utveckling i de utvecklande länderna samtidigt som vi säkerställer att placeringarna i första hand riktas mot de fattigaste länderna. Under den kommande regeringsperioden måste man utveckla och trygga Finnfunds verksamhetsförutsättningar.

Finland och EU bör stöda demokratin och verkställande av jämlikhet genom att i sköra länder särskilt satsa på utvecklingspolitikens sociala dimension. Omsorgen för bastryggheten, en höjning av utbildningsnivån och uppkomsten av arbetsplatser är sätt att förstärka människors förutsättningar och stabilisera hela samhället. En hållbar utveckling kan inte tas för givet. Mer måste göras för att förbättra förutsättningarna för kvinnors, ungas och minoriteters möjligheter att delta. Finlands starka aktörskultur som baserar sig på flera aktörer och delaktighet samt den internationellt höga utbildningspolitiska kompetensen ska ses som resurser. I de utdragna kriserna behöver vi ännu bättre utnyttja fredsbyggandet, den humanitära hjälpen och utvecklingssamarbetets samordning.

Biståndssamarbete med effekt

Utöver stödet för en rättvis och jämlik marknadsutveckling tvingar den hållbara utvecklingens utmaningar oss att hjälpa människorna i mest utsatt ställning även med hjälp av biståndssamarbete och humanitärt bistånd. Finland ska enligt överenskommen tidtabell höja sin satsning på biståndssamarbetet till 0,7 procent av bruttonationalinkomsten. Samtidigt bör Finland snabbt höja stödet som riktas till de minst utvecklade länderna till minst 0,2 procent av bruttonationalinkomsten för att hjälpa människorna i mest sårbar ställning.

EU är den ledande aktören inom biståndssamarbetet globalt och det är viktigt att Finlands och EU:s biståndspolitik stöder varandra.