Liity jäseneksi

Haluatko muuttaa maailmaa? Haluamme kutsua sinut joukkoomme vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan Suomea rakennetaan. Lähde kanssamme rakentamaan oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja inhimillisempää yhteiskuntaa. Liity SDP:n jäseneksi jo tänään – ensimmäisen vuoden jäsenyys on nyt täysin maksuton.

Miksi mukaan?

 • Tule mukaan tekemään töitä tasa-arvon, vapauden ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi. Haluamme rakentaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävää yhteiskuntaa.

 • Vaikuta aktiivisesti siihen, mihin suuntaan Suomi kehittyy. SDP:n jäsenenä sinulla on lukuisia erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa itsellesi tärkeisiin asioihin. SDP:n jäsenenä voit tehdä aloitteita, saada mielipiteesi kuuluviin ja asettua halutessasi itse ehdolle erilaisiin tehtäviin.

   

 • Yhdessä saamme aikaan enemmän. SDP:n jäsenelle on tarjolla lukuisia tavoitteitasi tukevia koulutuksia ja tapahtumia, hyvässä seurassa vietettyä aikaa unohtamatta.

 • Ole se muutos, jonka maailmassa haluat nähdä. Lähde mukaan rakentamaan oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Haluamme kutsua sinut joukkoomme vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan Suomea rakennetaan.

Jäsenyys

SDP:n jäseneksi voi liittyä puolueen arvoperustan hyväksyvä 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen ja ulkomaalainen, jonka kotipaikka on Suomessa.

 • Jäsenenä voit vaikuttaa:

  • Puolueosastosi kautta. Kaikilla jäsenillä on oikeus osallistua oman osastonsa päätöksentekoon ja toimintaan.
  • Tekemällä aloitteita puolueosastollesi, kunnallisjärjestöllesi tai piirijärjestöllesi. Kaikki jäsenten tekemät aloitteet on käsiteltävä.
  • Asettumalla ehdolle puolueosaston, kunnallisjärjestön, piirijärjestön tai puolueen keskustason tehtäviin.
  • Asettumalla ehdolle kunta-, alue-, eduskunta- tai europarlamenttivaaleissa.
  • Äänestämällä jäsenvaaleissa.
  • Tekemällä puoluekokousaloitteita. Puoluekokous käsittelee kaikki sille osoitetut aloitteet.
 • Puolueosasto on puolueen perusyhdistys. Jokainen SDP:n jäsen kuuluu johonkin puolueosastoon. Jäsen voi olla lisäksi kannattavana jäsenenä jossain toisessa osastossa.

  Puolueosastot lähettävät edustajansa kunnallisjärjestön kokouksiin ja piirikokouksiin. Lisäksi ne asettavat ehdokkaat vaaleihin, puoluekokousedustajiksi sekä puolueen eri tehtäviin. Myös presidenttiehdokkaiden nimeäminen SDP:n sisäiseen jäsenvaaliin kuuluu perusosastoille.

  Lisätietoja kuntasi puolueosastoista löydät oman alueesi SDP:n piirin sivuilta. Voit aina kysyä apua myös piirien toiminnanjohtajilta.

 • Piirin henkilöjäsenyys eroaa SDP:n perinteisestä puolueosaston jäsenyydestä siinä, että piirin henkilöjäsenellä ei ole jäsenoikeuksia SDP:n järjestötoiminnan paikallis- tai kuntatasolla. Piirin henkilöjäsenyys sopiikin sellaisille henkilöille, jotka eivät halua osallistua kokoustoimintaan paikallisesti, vaan haluavat olla jäseniä vain kannatuksen vuoksi.

  Keskeistä piirin henkilöjäsenyydessä

  • Jäsen voi halutessaan olla kuulumatta puolueosastoon ja liittyä piirijärjestön henkilöjäseneksi.
  • Jäsenhakemuksen käsittelee piirihallitus ja piirihallituksella oikeus myös erottaa piirin henkilöjäsen.
  • Piirin henkilöjäsen kutsutaan piirikokoukseen, jossa hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus sekä aloiteoikeus.
  • Piirin henkilöjäsen voi asettua ehdokkaaksi vaaleissa 10 hengen valitsijayhdistyksen esityksestä. Valitsijayhdistyksen jäsenten on oltava SDP:n jäseniä siinä vaalipiirissä, jossa jäsenvaalilla ehdokkaita asetetaan. Ehdokkuuksista päättää eduskuntavaaleissa ja mahdollisissa maakuntavaaleissa piirijärjestö, kuntavaaleissa kunnallisjärjestö ja eurovaaleissa puoluevaltuusto.
  • Puolue lähettää jäsenilleen jäsenviestin, joka kokoaa yhteen puolueen ajankohtaiset kuulumiset.
  • Jäsenenä pääset osallistumaan koulutuksiin ja tapahtumiin, jotka tukevat työtäsi vaikuttajana.
  • Vakuutusyhtiö Turva tarjoaa SDP:n jäsenille alennuksen vakuutuksista.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksu määräytyy muun muassa iän ja piirijärjestön mukaan. Omalle osastolle on mahdollista maksaa tukijäsenmaksua. Jäsenmaksu peritään oletuksena kahdessa osassa, maalis- ja syyskuussa. Jäsenmaksun voi myös maksaa yhdessä osassa, jolloin maksu peritään maaliskuussa. Jos haluat maksaa jäsenmaksun yhdessä osassa, voit ilmoittaa tämän OmaSDP:ssä tiedoissasi.

Ensimmäisen vuoden jäsenyys on nyt uudelle jäsenelle maksuton. (Huomioithan, että tarjous ei koske viimeisen vuoden aikana eronneita aiempia jäseniä, jotka ovat liittymässä uudelleen puolueen jäseniksi.)

 • 58 € vuodessa (Alle 29-vuotiaat: 14 € vuodessa)

 • 27 € vuodessa

  Jäsen voi tarvittaessa hakea alennettua jäsenmaksua tilapäisesti huonontuneen taloustilanteen vuoksi omalta yhdistykseltään. Mikäli tilanteesi on sellainen, että olisi sopivampi maksaa alennettua jäsenmaksua, voit olla yhteydessä osastosi puheenjohtajaan tai rahastonhoitajaan. Piirin henkilöjäsenenä voit hakea alennettua jäsenmaksua oman piirisi piirihallituksen kautta. Asian käsittelyn tulee olla luottamuksellinen, mutta johtokunta voi muuten päättää käsittelytavasta. Käsittelyn jälkeen osasto ilmoittaa päätökset jäsenpalveluun ilman perusteluita.

 • 120 € vuodessa jäseniltä, joiden kuukausitulo ylittää 3 600 euroa.

  Tukijäsenmaksu maksetaan varsinaisen jäsenmaksun lisäksi. Voit ilmoittaa halustasi maksaa tukijäsenmaksua yhdistyksesi jäsenasioidenhoitajalla tai puheenjohtajalle.

 • Jäsenmaksua ei peritä varattomilta jäseniltä, yhdistyksen johtokunnan päätöksellä. Puolueosaston jäsen, joka elää yksinomaan kansaneläkkeen varassa, voidaan hakemuksesta puolueosaston päätöksellä vapauttaa kokonaan 1 momentissa mainitusta jäsenmaksusta.

  Johtokunta käsittelee luottamuksellisesti perusteet maksuvapaudelle. Puolueosastot toimittavat päätökset puoluetoimistolle ilman perusteluosioita.

  Kaikki maksuja koskevat muutokset (ei sääntöjen mukaiset) päättää yhdistyksen johtokunta. Maksumuutokset tulevat voimaan, kun ne on ilmoitettu jäsenpalveluun.

 • Vapaajäsenyyden ehdot ovat 65 vuoden ikä, vähintään 30 vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys ja maksetut jäsenmaksut. Kaikkien näiden ehtojen tulee täyttyä. Vapaajäsen voi kuitenkin halutessaan maksaa jäsenmaksua, joko normaalina tai alennettuna. Tämä ei poista vapaajäsenyyttä vaan tekee jäsenestä maksavan vapaajäsenen.

  Vapaajäsenyys täytyy erikseen hakea ottamalla yhteyttä SDP:n jäsenpalveluun verkkolomakkeella. Mikäli kaikki kolme ehtoa täyttyy, myönnetään se aina.