Eetu Leinonen

järjestösihteeri
Ikä: 25
Kunta: Oulu
Vaalipiiri: Oulu
30

Olen Eetu Leinonen, 25-vuotias opiskelija ja järjestötyöntekijä Oulusta. Itselleni tärkeitä arvoja ovat yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus. Perustan kaiken toimintani näille arvoille. Politiikassa on nyt tehtävä pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä päätöksiä. Olemme monien yhteiskunnallisten haasteiden äärellä ja näihin on luotava ratkaisut nyt. Emme voi vain reagoida akuuteimpaan kriisiin, vaan meidän on ehkäistävä tulevaisuuden kriisejä. On pidettävä huolta koulutuksesta, ympäristöstä sekä nuorista ja lapsista, jotta tulevaisuutemme voidaan turvata.

Minulle tärkeää

Koulutus

Koulutus on tulevaisuuden mahdollistaja. Koulutuksella luodaan Suomen tieto- ja taitopohjaa, jolla tuetaan kaikkia muita yhteiskunnan osa-alueita. Ilman panostuksia koulutukseen ei nähdä tuloksia missään muualla. Koulutusjärjestelmälle on annettava työrauhaa eikä sitä voida pitää jatkuvassa muutosten tuoksinassa. Työrauhaa luodaan turvaamalla koulutuksen resurssit ja antamalla jokaiselle tarvitsemansa tuki. Koulutuksen perusedellytykset on turvattava ja katsottava pitkälle tulevaisuuteen.

Ilmasto ja ympäristö

Ympäristö luo raamit kaikelle tulevaisuuden toiminnallemme. Jos toimintamme ei ole ympäristöllisesti kestävää, ei se ole kestävää tulevaisuutemme kannalta. Suomen on pidettävä huolta, että se on hiilineutraali mahdollisimman pian vuoden 2030 jälkeen. Sen jälkeen on tavoiteltava hiilinegatiivisuutta. Suomi voi hyödyntää osaamistaan ja koulutusjärjestelmäänsä luomalla innovaatioita matkalla kohti hiilineutraaliutta ja viedä osaamistaan ulkomaille. Ympäristösta huolehtiminen on tulevaisuusteko.

Nuoret ja lapset

Väestörakenteemme johtaa tulevaisuudessa suurempiin vaikeuksiin. On suunnattava katse tulevaisuuteen. Nuoriin ja lapsiin panostaminen on parasta tulevaisuusajattelua. Koulutuksen panostukset luovat parhaan pohjan nuorille ja lapsille. Kouluissa on oltava mahdollisuus kohdata jokainen nuori rauhassa. Näin ennaltaehkäistään vakavempia ongelmia. Nuorten ja lasten syrjäytymistä on ehkäistävä määrätietoisesti ja heille on annettava parhaat eväät elämään. Ilman nuoria meillä ei ole tulevaisuutta.