Sanna Laine

projektipäällikkö, sosionomi (YAMK)
Ikä: 46
Kunta: Kempele
Vaalipiiri: Oulu
29

Olen kokenut ja osaava pohjoissuomalainen vaikuttaja ja poliitikko. Yhteisiä asioita olen hoitanut nuoresta asti ensin opiskelijayhdistyksissä, sitten ammattiyhdistyksessä sekä myöhemmin kunta- ja aluepolitiikassa kunnanvaltuutettuna ja aluevaltuutettuna. Olen hyvässä iässä, mutta myös hyvässä elämäntilanteessa politiikan isommillekin areenoille, sillä omat lapset ovat varhaisaikuisia. Työskentelen sosiaalialan järjestössä projektipäällikkönä ja esihenkilönä Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa, työni on ehkäistä syrjäytymistä. Sosiaalialan ja kehittämistyön ammattilaisena ja inhimillisten arvojen kannattajana minulle on aina ollut tärkeintä ihmisten hyvinvointi, reilu työelämä, toimivat palvelut ja hyvä arki. Hallintotieteen ja johtamisen opinnot sekä opettajan pätevyys antavat vahvemman pohjan ja syvemmän ymmärryksen omalle työlle. Tässä ajassa koen erityisen tärkeäksi sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan kehittämisen.

Minulle tärkeää

Hyvinvointi kuuluu kaikille

Jokaisella on oikeus hyvää elämään. Kun elämässä tarvitaan apua, tulee sitä olla helposti ja ilman kynnyksiä saatavilla. Hoitoa, kuntoutusta ja palveluita saadaan jokaisessa elämänvaiheessa oikeantasoisesti ja oikeaan aikaan, palvelujärjestelmä on aidosti kohtaava, kuunteleva ja kuuleva. Teen työtä sen eteen, että Suomessa meillä kaikilla on tasaiset alut elämään ja että perheet pärjäävät. Meillä pitää olla turvallista ja arvokasta ikääntyä. Yksinäisyyttä ja köyhyyttä pitää torjua yhdessä.

Toimivat palvelut, hyvä arki ja elämä

Kaikilla on hyvä ja turvallista asua, opiskella ja tehdä töitä täällä Pohjoisessa. Meillä on tilaa yrittää, harrastaa ja hengittää. Pohjois-Suomi on elinkeinoelämältään värikäs, monipuolinen ja hyvinvoiva. Vaalimme monipuolisesti kulttuuria, osallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Työpaikkoja syntyy, työelämä on reilu ja palkalla tullaan toimeen.

Kestävä yhteiskunta on olemassa huomennakin

Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta on yhdenvertainen ja yhteisöllinen. Talouden perusta on vahva ja talous tasapainossa, velkaantuminen saadaan kuriin. Luonnon ja ympäristön kestävyys määrittävät talouden kasvun rajat. Liikenne- ja energiajärjestelmät ovat älykkäitä, tehokkaita ja puhtaita. Liikenne ja erityisesti joukkoliikenne toimii moitteetta. Pohjois-Suomi näyttää muille esimerkkiä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luonnon moninaisuuden vaalimisessa.