Pasi Heikkinen

pääluottamusmies
Ikä: 56
Kunta: Raahe
Vaalipiiri: Oulu
22

Syntyjään olen paljasjalkainen oululainen, mutta juureni löytyvät Kainuusta, kuten sukunimestänikin voi päätellä. Lapsuuteni ja nuoruuteni vietin Kaukovainiolla, josta Nokelan kautta muutin sitten työn perässä Raaheen. Olen pikkuista vajaat 56- vuotias, aviossa ja kahden nuoren aikuisen isä. Olen toiminut pitkään päätoimisena pääluottamusmiehenä terästehtaalla sekä ammattiliito PRO:n hallituksessa. Olen nyt kolmatta vuotta Pro:n ensimmäinen varapuheenjohtaja. Henkilönä olen sovitteleva, pitkäjännitteinen, positiivinen ja vaimoni mukaan kuulemma omaan lehmän hermot. Olen tottunut olemaan esillä ja tulemaan monenlaisten ihmisten kanssa toimeen ja hoitamaan vaikeitakin asioita.
Täydellistä yhteiskuntaa emme pysty luomaan, mutta jos saataisiin rakennettua edes hyvä keskiverto, missä kukaan ei olisi väliinputoaja. Se on mielestäni aika hyvä tavoite se.

Minulle tärkeää

Toimeentulo. Työ. Osaaminen. Turvallisuus

Työ ja korkea työllisyysaste antaa toimeentuloa sekä turvaa meille kaikille. Se luo hyvinvointia Suomelle ja jokaiselle suomalaisille. Huolehditaan siitä, että meilä on hyvät työehdot ja hyvä työelämä. Osaamiseen ja koulutukseen on panostettava esikoulusta aina työurien loppuun saakka.
Suomea on totuttu pitämään turvallisena ja vakaana yhteiskuntana. Puolustuskyvyn ylläpitämisen lisäksi meidän tulee huolehtia myös sisäisestä turvallisuudesta, mnkä vuoksi poliisien määrää tulisi lisätä.

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomessa vientiteollisuus on tärkeä työllistäjä. Alan toimintaedellytyksistä täytyy huolehtia siten, että meillä on liikenneyhteydet, kuten satamat ja tieyhteydet kunnossa. Väyläviraston investointiohjelmassa ei tällä hetkellä ole riittävästi huomioitu Pohjois-Suomea, tämä vaatii korjauksen. VR:n kanssa on käytävä tiivistä keskustelua raideliikenteen kapasiteetin nostosta ja luotava sille edellytykset rakentamalla kaksoisraide Ouluun saakka.

Sopimisen kulttuuri. Ansiosidonnainen päiväraha. Kanneoikeus ammattiliitoille.

Suomea on rakennettu sopimalla menneinä vuosikymmeninä ja meillä on totuttu sopimaan. Tätä kannattaa jatkaa. Myös ansiosidonnaisen päivärahan asema on säilytettävä. Järjestelmä toimii ja antaa turvaa työttömyyden kohdatessa.
Työelämän epäoikeudenmukaisuuksissa kanneoikeuden saaminen ammattiliitoille olisi parannus yksilön oikeusturvaan silloin, kun yksilön omat voimavarat eivät riitä epäkohdan korjaamiseksi.