SDP:n ryhmäpuheenvuoro oikeudenhoidon selonteon lähetekeskustelussa

1.12.2022

Arvoisa puhemies,

Oikeudenhoidon toimijat ja toiminnot muodostavat yhteiskunnassamme tärkeän selkärangan, johon voimme nojata niin hyvinä kuin huonoina aikoina.

Oikeuden toteutumisen avulla rakennetaan turvallista yhteiskuntaa jokaiselle. Turvallisuuden rakentaminen on erityisen keskeistä nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa turvallisuusympäristömme on muuttunut.

Oikeudenhoidolla on myös keskeinen rooli siinä, että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat yhteiskunnassamme. Jokaisen on voitava luottaa saavansa oikeudesta apua.

Vaikka suomalainen oikeusvaltio lepää eri kansainvälisten vertailujen mukaan suhteellisen hyvällä pohjalla, on meilläkin huolenaiheita näkyvillä. On kestämätöntä, että oikeusprosessien kesto on pidentynyt ja ne ovat myös kallistuneet vuosien saatossa.  

Arvoisa puhemies,

Oikeuden pitäisi olla saatavilla kaikille tulotasosta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Monilla ihmisillä ei tällä hetkellä ole käytännössä mahdollisuutta viedä esimerkiksi riitaa tuomioistuimeen tai ratkaisun saaminen kestää liian pitkään.

Selonteon mukaan myös ruotsinkielisten palveluiden saatavuudessa on ollut haasteita kaksikielisillä alueilla. Enligt redogörelsen har det även funnits utmaningar i tillgången till svenskspråkiga tjänster i tvåspråkiga områden.

Oikeusturvan yhdenvertainen toteutuminen edellyttää oikeudenhoidon resurssien kasvattamista sekä oikeudenkäyntien kokonaiskeston lyhentämistä ja hinnan alentamista. Tällä hallituskaudella suunta on ollut oikeaa kohti ja oikeudenhoidon resursseja on lisätty. Lisäresurssien lisäksi tarvitaan kuitenkin jatkossa myös toimintatapojen muutoksia, joilla oikeusturvaa ja oikeuden saatavuutta voidaan parantaa.

Pidän tärkeänä, että esimerkiksi vaihtoehtoisten sovittelu- ja riidanratkaisumenetelmien mahdollisuudesta keskustellaan enemmän niissä tilanteissa, kun ne voisivat toimia sopivana väylänä yhteisymmärryksen löytämiseen.

Meille sosialidemokraatteina on myös tärkeää, että henkilöstön jaksamisesta ja turvallisuudesta huolehditaan. Niistä huolehtiminen on samalla keskeinen tekijä pito- ja vetovoiman lisäämisessä.

Arvoisa puhemies,

Rikosasioissa pitkät käsittelyajat lisäävät epävarmuutta, jolla on negatiivinen vaikutus etenkin rikosten uhreille ja heidän läheisilleen. Oikeuden parempi saatavuus lisää luottamusta ja vakautta yhteiskunnassa, kun ihmisillä on mahdollisuus hakea oikeutta järjestelmän kautta.

Toimiva oikeudenhoito on tärkeä osa sisäistä turvallisuutta. Pelkästään poliisien määrän nostaminen ei yksin riitä rikosvastuun toteutumiseksi käytännössä. Vain yhteen paikkaan resurssien lisääminen muodostaa pullonkaulan myöhemmäksi ketjuun. Panostuksia on siis tehtävä tasapuolisesti koko ketjulle.

Vankiloiden roolilla on merkitystä paitsi rangaistusten täytäntöönpanijoina, niin myös uusintarikollisuuden ehkäisemisessä. Tuomittujen pitää olla mahdollista saada apua myös sosiaalisiin ongelmiin – näin taataan tasaisempi polku takaisin vankeuden jälkeiseen aikaan. 

Tärkeimpiä rikollisuutta ehkäiseviä toimia ovat kuitenkin ongelmien juurisyihin puuttuminen – syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen, koulutukseen panostaminen – sekä kiinnijäämisriskin nostaminen.

Arvoisa puhemies,

Yhteiskunta ympärillämme muuttuu jatkuvasti ja se vaikuttaa myös oikeudenhoidon toimintaympäristöön. Teknologian kehitys, kansainvälistyminen ja asioiden monimutkaistuminen näkyvät myös siellä.

Oikeudenhoidon toimijoiden osalta luottamus ja riippumattomuus pysyvät kuitenkin avainsanoina muuttuvasta yhteiskunnasta huolimatta. Meidän on kyettävä huolehtimaan siitä, että toimijat Syyttäjälaitoksista Oikeusrekisterikeskukseen pystyvät vastaamaan muutoksiin ja säilyttämään kansalaisten luottamuksen sekä huolehtimaan oikeuksien yhdenvertaisesta toteutumisesta. Se on myös yhteiskuntarauhan kannalta tärkeää.

Toivon jokaisen puolueen olevan valmis sitoutumaan yhteisesti työhön ihmisten oikeusturvan varmistamiseksi. Nyt ensimmäistä kertaa käsittelyssä oleva oikeudenhoidon selonteko antaa tähän työhön arvokasta pohjaa.

Jaa sosiaalisessa mediassa