SDP:n Piritta Rantanen: Sote on vihdoin valmis

23.6.2021

SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen on tyytyväinen siitä, että sote-uudistus on vihdoin tänään saatu eduskunnassa hyväksyttyä. Tarve uudistukselle on todettu parlamentaarisesti jo kauan sitten. On tärkeää, että hyvinvointivaltiossa on yhdenvertaiset ja toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut.

– Erityisen iloinen olen siitä, että kansalaiset pääsevät tulevaisuudessa yhdenvertaisiin sote-palveluihin asuinpaikasta riippumatta. Kun uudistusta tarkastellaan kuntien näkökulmasta, tämä uudistus on todella tarpeen. Kuntien sotekustannukset ovat nousseet viime vuosien aikana, ja tämä ei ole kestävä tie yhdenvertaisten ja toimivien sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta.

Kunnilla on ollut vaikeuksia järjestää palveluja ja siksi leveämmät hartiat järjestäjänä helpottavat tilannetta.

– Nykyinen kuntarakenteemme on pirstaleinen ja kunnat ovat hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa. Jokainen suomalainen on kuitenkin samanarvoinen, ja jokaiselle tulee taata oikea-aikainen ja hyvä hoito hädän hetkellä, Rantanen sanoo.

Myös oman kotipaikkauntansa Jämsän tilanteeseen sote-uudistuksella on vaikutuksensa.

– Ulkoistusten sopimuksia ei nykyiselläkään lainsäädännöllä voida tehdä tai jatkaa ja siksi tarvitaan leveämpiä hartioita, että palvelut pysyvät myös tulevaisuudessa.

Sote-uudistus ei poista hyvän yhteistyön tarvetta mihinkään. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöllä on keskeinen rooli ja siksi uusi sote-malli luo puitteet kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyölle.

– Toiminnan suunnittelussa ja neuvotteluissa on tärkeää tehdä yhteistyötä ja tavoitteet ja työnajako yhteensovitettava. Vain tekemällä yhteistyötä saavutamme sote-uudistuksen hyvät tavoitteet.

Uudistuksella on vaikutusta kuntien tehtävien lisäksi myös kuntatalouteen. Kunnilta poistuu se osa kustannuksista, mikä on kasvanut vuosien saatossa tasaisesti. Nämä kustannuspaineet ja niiden hallinta kuntien vastuulle jäädessään aiheuttaisivat suuria vaikeuksia. Kunnan veroprosentin tuotto pysyy jatkossa ennallaan tai jopa hieman vahvistuu, kun kunnallisveron vähennyksiä siirretään valtionverotukseen. Erityisesti kuntien investointikyvystä huolehtimista Rantanen pitää tärkeänä.

– Uudistuksen myötä kuntien harteilta poistuu niitä kustannuksia, joihin kunnilla on ollut rajallinen vaikutusvalta, ja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirretään leveämmille hartioille. Sen seurauksena voimmekin kunnissa päästä tekemään kunnollista elinvoimatyötä.

Jaa sosiaalisessa mediassa