SDP:n Matias Mäkynen parlamentaarisen TKI-työryhmän johtoon: ratkaisemme Suomen ja maailman kohtalonkysymyksiä

21.6.2021

Valtioneuvoston kanslia on asettanut parlamentaarisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on selvittää eri vaihtoehtoja pitkäjänteiseen t&k-rahoituksen kasvattamiseen. Kartoitettavia vaihtoehtoja ovat mm. normaalien budjettiprosessien kautta toteutettava pitkäjänteinen suunnittelu, monivuotisen budjetoinnin mahdollisuus tai erillisen t&k-rahoitukseen tarkoitetun talousarvion ulkopuolisen rahaston perustaminen. Kansanedustaja ja SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen toimii sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän edustajana ja puheenjohtajana työryhmässä varajäsenenään Riitta Mäkinen.

– On kunnia saada edustaa pääministeripuoluetta ja johtaa työskentelyä ryhmässä, joka käsittelee Suomen tulevaisuuden kannalta ratkaisevia kysymyksiä. Kaikki ovat samaa mieltä tavoitteesta nostaa TKI-menot 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta, mutta silti kehitys on ollut viimeisen vuosikymmenen aikana heikkoa. Nyt suunta on käännetty, mutta tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja yhteistyötä, jotta tavoite saavutetaan tämän vuosikymmenen aikana, Mäkynen sanoo.

Työryhmässä ovat edustettuna kaikki eduskuntapuolueet. Työskentely alkaa pääministerin johtamalla keskustelulla tiistaina 22.6. ja työryhmän toimikausi päättyy vuoden 2021 loppuun.

– Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ratkaisevat Suomen ja maailman tulevaisuuden keskeisimpiä ongelmia. Ilmasto- ja ympäristökriisin tai vaikkapa terveysmenojen kasvun ratkaiseminen vaativat uusia teknologioita ja yhteiskunnallista tietoa. Taloudellisesti kysymys on tuottavuuden ja kestävän talouskasvun perustasta, jonka avulla luodaan työpaikkoja, joista myös maksetaan kunnon palkka. Laadukas tutkimustoiminta edellyttää aina myös korkeaa osaamista. TKI-investoinnit ovat kääntyneet kasvuun, mutta kasvun vauhdittamiseksi ja ylläpitämiseksi tarvitaan toimia. Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön ohella on tärkeää lisätä yhteistyötä yli hallintorajojen. Korkeakoulut, Business Finland ja muut innovaatiotoimijat, valtio ja kunnat sekä tietysti yritykset ovat tärkeitä kasvun tekijöitä. Julkisilla satsauksilla on tärkeää saada vivutettua liikkeelle yksityisiä investointeja. Vaasan seudulla meillä on tästä erinomaisia kokemuksia ja malleja, joita olisi järkevää hyödyntää koko Suomessa, Mäkynen päättää.

Jaa sosiaalisessa mediassa