SDP:n Maria Guzeninan vappupuhe Espoossa ja Karkkilassa 1.5.

1.5.2022

Tervehdys arvon vappuväki!

Kun nykyinen hallitus aloitti työsarkansa kolme vuotta sitten, ei kukaan olisi osannut ennustaa niitä kaikkia koettelemuksia ja valtavia maailmaa mullistavia tapahtumia, joista historia tulee muistamaan tämän ajan.

Suomella on onni, että juuri näinä ennakoimattomien vaikeuksien vuosina maata on johtanut Sanna Marinin hallitus, jolle vastuullisuus on tarkoittanut panostamista koko Suomen selviytymiseen. Ihmisiä ei ole jätetty yksin, on haluttu varmistaa, että jokaisella on säällinen turva. Yrityksiä ei ole jätetty yksin, jotta ihmisillä olisi työtä ja toimeentuloa. Kuntia on tuettu, jotta palveluita ei jouduttaisi leikkaamaan rahoituksen puutteen vuoksi.

Hirvittää ajatella, mikä tilanne olisi, jos hallituksen vastuullisten toimien sijaan olisikin toteutettu kokoomuksen tai perussuomalaisten vaatimat leikkauslistat tai jätetty tekemättä hallituksen kestävää tulevaisuutta rakentavat uudistukset. Tuntuu kuin oppositiopuolueilta puuttuisi kyky ymmärtää yhteiskunnan lainalaisuuksia. Kuinka kalliiksi tulisikaan inhimillisesti ja taloudellisesti, jos kriisin keskellä olisi käännetty selkä ihmisten hädälle ja ongelmille. Kuinka kalliiksi tulisikaan, jos kriisin keskellä ei olisi satsattu myös tulevaisuuden rakentamiseen.

Nykyisessä somekuplien ja kärjistetyiden otsikoiden maailmassa voivat asiat usein näyttää jopa toivottomilta. Ja ehkä jotkut haluavatkin sellaisen mielikuvan synnyttää. Otsikoita selatessa voi helposti saada sellaisen kuvan, että mitään ei ole tehty tai jos on, niin vääriä asioita. Todellisuus on kuitenkin jotain ihan muuta.

Arvoisa juhlaväki!

Suomi ei ole lähtenyt heittelehtimään lastuna maailmalta rantautuneiden myrskyjen tyrskyihin. Sosialidemokraattien johtama vasemmistohallitus on tehnyt työtään katse niin tämän ajan haasteissa kuin tulevaisuuden rakentamisessa. SDP:n viesti tälle keväälle ja kohti ensi vuoden eduskuntavaaleja on se, että myös poikkeuksellisissa olosuhteissa jokaisella on oikeus odottaa, että hänen asioitaan hoidetaan vastuullisesti. Jokaisella täällä on oltava oikeus luottaa, että vaikeuksista selvitään.

Olemme tällä hallituskaudella onnistuneet monissa suurissa tavoitteissamme sote-uudistuksesta oppivelvollisuuden laajentamiseen ja hoitoon pääsyn nopeuttamiseen. Tämä pandemiasta huolimatta ja samalla huolehtien sekä valtion taloudesta että nostaen työllisyysasteen historiallisen korkealle. Näin vappuna onkin hyvä muistaa, että työllisyyden hoito on parasta mahdollista kestävyyspolitiikkaa. Jokainen prosenttiyksikkö lisää työllisyysasteessa tarkoittaa miljardia euroa julkisessa taloudessa.

Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen, kasvun mahdollistaminen ja digivihreän siirtymän tukeminen avaavat mahdollisuuksia investoinneille ja uusille työpaikoille Suomeen. Microsoftin tuore ilmoitus rakentaa Espooseen uusi datakeskusalue on maamme historian suurimpia yksittäisiä ICT- investointeja. Espoossa tämä investointi tarkoittaa valtavaa loikkaa kohti yhteisesti sovittua tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastotoimia ei voida tehdä ilman kansalaisten tukea tai jättämällä kansalaiset ilmastokeskustelusta sivuun. Siksi me demarit puhumme sosiaalisesti oikeudenmukaisesta ilmastopolitiikasta. Se tarkoittaa, että ilmastotoimien ja vähäpäästöisen elämäntavan on oltava mahdollista kaikille, ei vain varakkaimmille ja että ilmastopolitiikan maksajiksi eivät saa joutua ne, joiden osuus päästöistä on pienin. Tutkimusten mukaan korkea tulotaso ja korkeat päästöt kulkevat käsikädessä. Päättäjien tehtävä on luoda yhteiskuntaan rakenteet, joissa kaikilla on mahdollisuus kantaa kortensa kekoon ilmastoviisailla valinnoilla.

Luontokato ja ilmastonmuutos ovat kytkeytyneet vahvasti toisiinsa ja ne pitää ratkaista yhdessä. Keskiössä on luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä siirtyminen kestävään kiertotalousyhteiskuntaan.
SDP:lle ilmastokestävä elämäntapa tarkoittaa hyvää elämää ja hyvinvointia kaikille. Se tarkoittaa uutta työtä ja mahdollisuuksia myös ilmastonmuutoksen myötä muuttuville aloille ja niiden työntekijöille. Vihreä kasvu luo työpaikkoja ja siirtymävaiheessa työntekijöiden muutosturvasta on pidettävä huolta.

Arvoisat kuulijat,

meidän poliitikkojen vastuu kestävän yhteiskunnan rakentamisesta on erityisen suuri. Ihmisten on voitava luottaa siihen, että me päättäjät ymmärrämme maailman lainalaisuuksia sekä ihmiselämän perusasioita. Ja otamme ne huomioon omassa työssämme. Kun ihminen jätetään kamppailemaan yksin vaikeuksiensa kanssa, heijastuu se aina joillain tavalla myös muihin.

Sivistyneen yhteiskunnan ja kaikkien sen jäsenten yksi tärkeimmistä vastuista on suojella lapsuutta ja nuoruutta. Näiden herkkien ja hauraiden vuosien aikana rakentuu ihmisen perusta. Osattomuus ja kuulumattomuus ovat inhimillisesti katsoen raskas taakka ihmiselle kantaa, mutta suuri on myös sen lasku yhteiskunnalle. Pahoinvoinnin kumuloituminen sukupolvien ketjuissa on valtava inhimillinen tragedia ja aito kestävyysongelma.

Oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle, subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen, varhaiskasvatusmaksujen alentaminen ovat kaikki tärkeitä toimia lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Ne myös tukevat perheiden taloutta ja vahvistavat työllisyyttä niin pitkällä kuin lyhyellä aikavälillä.

Marinin hallitus parantaa pienituloisten asemaa inflaation kiristyessä. Kehysriihen yhteydessä hallitus päätti sosiaaliturvaetuuksiin tehtävästä aikaistetusta indeksikorotuksesta.
Kohonneista hinnoista kärsivät erityisesti pienituloiset. Indeksikorotus tuo kymmenien eurojen korotuksen esim. työttömän perusturvaan. Korotus auttaa myös suoraan sekä verotuksen kautta pieni- ja keskituloisten eläkeläisten tilannetta. Korotus jatkaa Marinin hallituksen pienituloisia puolustavaa linjaa, joka on ollut merkittävä muutos edellisen hallituksen indeksijäädytysten jälkeen.

Kun kauan kaivattu sote-uudistus saatiin Sanna Marinin hallituksen ja sinnikkään ministeri Krista Kiurun toimesta valmiiksi ja eduskunnassa hyväksytyksi viime vuoden puolella, alkoi sosiaali- ja terveyspalveluidemme uudelleen järjestäminen. Jokaisessa Suomen aluevaltuustossa rakennetaan nyt uutta pohjaa tulevaisuuden kestäville palveluille. Työ on valtava eikä siitä puutu haasteita. Mutta se on tehtävä, jotta se mikä ei toimi saadaan vihdoinkin korjattua ja hyvinvointiyhteiskunnan toimivuuden edellytykset turvattua pitkälle tulevaisuuteen.

Arvoisat kuulijat!

Työ ikääntyneiden palveluiden parantamiseksi käynnistettiin meidän sosialidemokraattien toimesta jo omana ministeriaikanani. SDP:n pudottaminen pois hallituksesta viime vaalikaudella oli katastrofi tämän tärkeän asian maaliin saattamisen kannalta. Vanhusten ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitus haluttiin pudottaa porvareiden toimesta viime vaalikaudella jopa alle kaikkien suositusten häpeälliseen 0,4 lukuun. Tarvittavan lisärahan sijaan, vanhuksilta leikattiin. Tämä näkyi nopeasti paitsi vanhusten hoivan laadussa, myös hoitohenkilökunnan jaksamisessa. Tuota oikeiston harharetken laskua maksetaan nyt kalliisti. Kuten myös korona-ajan aiheuttamaa uupumusta. Hoitotyön vetovoima on heikentynyt, alalta myös poistuu ammattilaisia muihin hommiin. Ei ole ihme, että hoitajat peräänkuuluttavat parempia työehtoja. Vaikka sanotaan, että meidän poliitikkojen ei kuulu sotkeutua palkkaneuvotteluihin, ollaan nyt siinä tilanteessa, että ihan vaan sivustakaan ei voida katsoa. Hoitotyön ja koko julkisen sektorin toimivuus on riippuvainen siitä, saammeko turvattua sille riittävästi työntekijöitä. Siksi aloittamani ja Krista Kiurun jatkama työ hoitajamitoituksen nostamiseksi 0,7 tasolle on vietävä loppuun.

Marinin hallitus on saanut hoitaakseen poikkeuksellisen vaativan kokonaisuuden. Työlistalla ovat olleet ei ainoastaan viime vaalikauden oikeistohallituksen virheiden korjaaminen vaan myös rajojemme ulkopuolelta tulleet haasteet.

Maailmanlaajuinen korona-pandemia on repinyt ja raastanut ihmisten hyvinvointia, toimeentuloa ja koko hyvinvointyhteiskunnan kestävyyttä. Korona on ollut kutsumaton vieras, joka on käynyt myrskyjen ja tulvien voimalla tulevaisuutemme kimppuun. Mutta me emme ole antautuneet sen edessä.

Aika on aina paras tuomari. Kuluneen vaalikauden haasteet ovat olleet moninaiset, mutta voi hyvällä ylpeydellä sanoa, että Marinin hallitus on tehnyt vakuuttavaa työtä. Perjantaina julkistetun puoluebarometrin mukaan näin ajattelee myös suomalaisten enemmistö. Näitä puolueiden teettämiä barometrejä on tehty jo vuodesta 1991. Marinin hallitus on ollut ainoa, jonka toimintaa yli 50 prosenttia suomalaisista on pitänyt hyvänä. Lähimmäksi nousee vain Paavo Lipposen toinen hallitus vuonna 2001, mutta sekään ei päässyt yli 50 prosentin.

Hyvät ihmiset,

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttävä toimi. Se on hyökkäys demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta sekä koko kansainvälisen yhteisön luottamusta vastaan. Sotaa käydään Ukrainan maaperällä, mutta kyseessä on hyökkäys koko Euroopan turvallisuusjärjestelmää vastaan.
Me emme tiedä, kuinka kauan kestää saada Venäjän joukot pois Ukrainasta ja maa nostettua hävityksen raunioista jaloilleen. Mutta se on tiedettävä, että Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden on tehtävä kaikkensa sodan loppumiseksi. Näihin toimenpiteisiin on sisällyttävä se, että emme voi rahoittaa Putinin sotaa ostamalla energiaa raakaa hyökkäyssotaa käyvästä maasta.

Eduskunnassa etenemme nyt vakain ja määrätietoisin askelin prosessissa, jonka päämääränä on vahvistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuutta arvaamattomassa maailmassa. Venäjän itsevaltainen johtaja Putin taitaa jäädä historiaan miehenä, joka työnsi Suomen Natoon.

Arvoisat kuulijat, tämä maailma tarvitsee enemmän lempeyttä ja lämpöä, välittämistä ja ymmärrystä. Yhdessä olemista ja toinen toisen tukemista. Politiikassa kuten elämässäkin käänteet voivat joskus olla hyvinkin yllättäviä. Joskus niihin voi varautua ennalta, mutta on myös täysin ennakoimattomia tapahtumia, ja tapahtumaketjuja, jotka voivat kääntää kaiken ylösalaisin.

Ja silti, aina on eteenpäin mentävä. Jokainen päivä jonka täällä elämme, on tehtävä työtä oikeudenmukaisen ja ihmisyyttä ymmärtävän yhteiskunnan eteen. Hyvää työn juhlaa, hyvää ihmisen juhlaa!

Jaa sosiaalisessa mediassa