SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Sote-uudistus etenee aikataulussaan

16.6.2021

- Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee hyvin aikataulussa. Jotta voimme tasaveroisesti tarjota kaikille suomalaisille yhdenvertaisesti pääsyn terveydenhuollon piiriin on palveluiden siirtäminen kuntia isommille harteille välttämätöntä, sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). Eduskunta aloitti tänään keskiviikkona käsittelemään sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöä hallituksen sote-uudistuksesta.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee hyvin aikataulussa. Jotta voimme tasaveroisesti tarjota kaikille suomalaisille yhdenvertaisesti pääsyn terveydenhuollon piiriin on palveluiden siirtäminen kuntia isommille harteille välttämätöntä, sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). Eduskunta aloitti tänään keskiviikkona käsittelemään sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöä hallituksen sote-uudistuksesta.

Uudistuksessa on myös pidettävä huolta siitä, etteivät hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ennaltaehkäisevä toiminta jää vain sanahelinäksi. Kunnan ja hyvinvointialueen raja pitää sujuvasti ylittää. Keskeinen tavoite on kaventaa kansalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja.

– Tämä tavoite vaatii yhdessä tekemistä kaikilta toimijoilta, niin tulevilta hyvinvointialueilta, kunnilta kuin myös laajasti sosiaali- ja terveysalan järjestöiltä, Mäkisalo-Ropponen painottaa. 

Sote-uudistuksen tarvevakioitu rahoitus on oikeudenmukainen, mutta pitkä siirtymäaika ja leikkuri aiheuttavat sen, ettei esimerkiksi Pohjois-Karjala saa rahoitusta niin paljon kuin sille laskennallisesti kuuluisi. Rahoituksen tasoa tuleekin edelleen seurata, niin että pystymme turvaamaan ihmisille sosiaali- ja terveyspalvelut myös siirtymäkauden aikana.

Tulevassa uudistuksessa tulee myös varmistaa vammaisten yhdenvertaisten palveluiden järjestäminen. Vammaisten oma ääni on saatava paremmin kuuluviin sekä kunnissa että hyvinvointialueilla ja meidän on opittava tekemään vammaisvaikutusten arviointia osana päätöksentekoa.

Myös vanhusten oikeuksien puutteet ovat tulleet monien selvitysten kautta esille, joten hyvinvointialueilla olisi syytä potilas- ja sosiaaliasiamies toiminnan rinnalla käynnistää vanhusasiamies toiminta, joka koordinoisi ikäihmisten oikeuksien valvontaa yhdessä valtakunnallisen vanhusasiavaltuutetun kanssa, Mäkisalo-Ropponen muistuttaa. 

– Tämä laki ei itsessään paranna palveluita. Sen toimeenpano ratkaisee. Tulevilla hyvinvointialueilla on heti uudistuksen ensi vaiheista lähtien seurattava sen etenemistä ja asioiden toimivuutta. Tarvitaan hyvää johtamista ja viisaita luottamushenkilöitä sekä koko henkilöstön mukaan ottamista, Mäkisalo-Ropponen päättää.

Jaa sosiaalisessa mediassa