SDP:n Heinäluoma tyytyväinen budjettiriihen päätöksiin: Hallitus tukee kuntia koronakriisin keskellä

16.9.2020

Kansanedustaja, hallintovaliokunnan demariryhmän valiokuntavastaava Eveliina Heinäluoma on tyytyväinen hallituksen budjettiriihessään tekemiin päätöksiin uusista toimista, joilla tuetaan taloudellisesti kuntia koronakriisissä. Heinäluoman mukaan hallitus lähettää päätöksillään vahvan viestin siitä, että kuntia ei jätetä jatkossakaan yksin kamppailemaan koronan aiheuttamien talousvaikeuksien kanssa.

– Hallitus osoittaa päätöksillään kuulleensa kuntien hätähuudon ja kantaa osaltaan vastuuta kuntatalouden vaikean tilanteen lieventämisestä. Erityisen arvokasta on, että riihessä kunnille sorvattu yhteensä 4 miljardin uusi tukipaketti pitää sisällään sellaisia monipuolisia tukitoimia, jotka huomioivat kuntien erilaiset tarpeet. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotuksen jatkaminen ja peruspalvelujen valtionosuuksien vahvistaminen ovat molemmat sellaisia tukitoimia, jotka tuovat helpotusta hyvin erilaisissa tilanteissa oleville kunnille. Samalla kuntien perusrahoitus säilyy 12,5 miljardin tasoisena, mikä on myös hyvä asia, Heinäluoma toteaa.

Heinäluoma muistuttaa kuntien keskeisestä roolista tavallisten ihmisten arkisten palveluiden järjestäjinä. Ilman valtion uusia mittavia tukitoimia kunnissa jouduttaisiin väistämättä heikentämään juuri niitä palveluita, joita kuntalaiset eniten käyttävät ja joiden tuottamiseen ahkerat kuntatyöntekijät osallistuvat päivittäin.

– Koronakriisissä kuntien merkitys on vain korostunut tavallisten ihmisten tärkeiden palveluiden järjestäjinä. Hallituksen päättämien uusien tukitoimien turvin kuntien paineet leikkausten, lomautusten ja irtisanomisten tekemiseen pienenevät. Toki samalla on tunnustettava, että kuntatalouden vahvistaminen tulevina vuosina edellyttää sekä kunnilta että hallitukselta sitoutumista myös pitkäjänteiseen toimintaan kuntien hyväksi, Heinäluoma muistuttaa.

Erityisen arvokkaana Heinäluoma pitää hallituksen linjausta siitä, että koronakriisin hoidosta sosiaali- ja terveydenhuollolle aiheutuvat kustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti. Tautiketjujen jäljitys, erilaiset materiaalihankinnat ja koronatestaus ovat kaikki sellaisia uusia kulueriä, joihin kunnissa ei vielä viime syksynä voitu varautua sote-budjetteja laadittaessa.

–  Koronakriisin hoito sosiaali- ja terveydenhuollossa ei tule jäämään rahasta kiinni. Hallituksen antama linjaus on tältä osin hyvin selkeä. Kansalaisten terveydestä huolehtiminen asetetaan poikkeuksellisessa tilanteessa aina etusijalle. Hallituksen viesti huojentaa varmasti myös kuntia, joiden sote-menoihin koronan hoito tuo ison kasvupaineen, Heinäluoma päättää.

Jaa sosiaalisessa mediassa