SDP:n Eloranta: Turun tunnin juna etenee vauhdilla

3.6.2020

On hienoa, että Marinin hallitus vastaa koronakriisiin ilmastoelvytyksellä. Näin torjutaan samaan aikaan koronakriisin taloudellisia seurauksia, pienennetään korjausvelkaa ja edistetään siirtymää kohti päästötöntä liikennettä.

– Täällä Varsinais-Suomessa voimme iloita tunnin junan etenemisen lisäksi siitä, että saamme valtion lisätalousarviossa Kaarinan kiertotien suunnitteluun Paraistenväylällä 0,5 milj. euron määrärahan vuodelle 2020. Kolmas ilonaihe on, että osana Turun seudun MAL-sopimusta mahdollisen Turun raitiotien suunnitteluun saadaan rahoitusta 30 prosentille suunnittelukustannuksista, kertoo SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta.

Valtion ja suurten kaupunkiseutujen kuntien välillä on nyt myös saavutettu neuvottelutulokset uusista maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista vuosille 2020-2031. MAL-sopimusten myötä käynnistyy tunnin junan rakentaminen sekä Helsingin, että Turun päästä. Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus sisältää Turun ratapihan ja Kupittaa-Turku-kaksoisraiteen rakentamisen. Helsingin seudun MAL-sopimus sisältää Espoon kaupunkiradan Leppävaara-Kauklahti rakentamisen. Molempien investointikustannukset on tarkoitus jakaa valtion ja kaupungin eli Turun ja Espoon kesken 50/50-periaatteella. Näiden osalta neuvottelutulos vahvistetaan kussakin kaupungissa vielä erikseen.

– Erityinen ilonaihe on, että Turun tunnin juna etenee nyt vauhdilla. Nyt saadaan siis rahoitus Turun ratapihan kehittämiselle ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentamiselle, jotka molemmat ovat tärkeitä edellytyksiä tunnin junalle. Turun ratapihaa päästään nyt kehittämään kaupungin maankäytön kehittämishankkeet ja tunnin junan tarpeet huomioiden, Eloranta kertoo tyytyväisenä.

Jaa sosiaalisessa mediassa