Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Vammaisten oikeudet eivät toteudu Suomessa

21.2.2020

Vammaisten oikeudet eivät toteudu Suomessa. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on ratifioitu Suomessa kesällä 2016. Sopimuksen tavoitteena on taata vammaisille ihmisille ihmisoikeudet ja perusvapaudet täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti. Vammaisten oikeuksissa on kyse hyvistä ja saavutettavista palveluista sekä riittävistä taloudellisista tukimuodoista, mutta ennen kaikkea kyse on ihmisoikeuksien toteutumisesta. Vammaisilla tulee olla Suomessa mahdollisuus elää täysipainoista elämää kykyjensä ja kiinnostustensa mukaisesti. 

– Suomessa meidän täytyy tehdä vielä paljon työtä kansallisen lainsäädännön saralla ja lisäksi asenteiden muuttamiseksi jokapäiväisessä elämässä, jotta vammaisten ihmisten oikeus toimia yhteiskuntamme yhdenvertaisina jäseninä toteutuisi. Hallituksessa olemme tähän sitoutuneet. Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on kirjaus vammaispalvelulain uudistamisesta. Tavoitteenamme hallituksessa on vammaisten ihmisten yksilöllisten tarpeiden entistä parempi huomioon ottaminen, sanoo Väätäinen.

– Kuluvan hallituskauden aikana hallitus tulee toteuttamaan lukuisia uudistuksia, jotka tähtäävät Suomen kansallisen lainsäädännön epäkohtien korjaamiseen. Asiakasmaksulainsäädäntö uudistetaan ja asiakasmaksuja kohtuullistetaan. Vammaispalvelut pysyvät maksuttomina. Yhdenvertaisuuslain osauudistuksella turvaamme vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden yhteiskunnassamme. Suomen kansallinen lainsäädäntö tullaan säätämään EU:n esteettömyysdirektiivin mukaiseksi ja saavutettavuuslainsäädännön täytäntöönpanoa vahvistetaan, kertoo Väätäinen.

– Vammaisten ihmisten arjen elämä ei kuitenkaan parane pelkästään vammaisisia koskevan lainsäädännön parannuksilla. Hallituksen linjaukset, jotka panostavat suomalaisten perusturvan ja sosiaali- ja terveyspalveluiden parantamiseen luovat Suomesta entistä yhdenvertaisemman meille kaikille. Ymmärrys ja suvaitsevaisuus toisiamme kohtaan on toimivan yhteiskunnan perusta, toteaa Väätäinen.

Jaa sosiaalisessa mediassa