Johanna Ojala-Niemelä ja Eduard Odinets: Perustuslailliset oikeudet on taattava myös kriisien aikana

2.2.2023

Suomen eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä ja Viron parlamentin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Eduard Odinets tapasivat Tallinnassa 27.1. // The chair of the Constitutional Law Committee of the Finnish Parliament, Johanna Ojala-Niemelä and the chair of the Constitutional Committee of the Estonian Parliament, Eduard Odinets met in Tallinn 27.1.

Suomen eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä ja Viron parlamentin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Eduard Odinets totesivat Tallinnassa pidetyssä tapaamisessa, että perustuslain antamat oikeudet on taattava kaikille myös kriisin aikana.

Suomalaista kollegaa isännöineen Odinetsin mukaan viime vuosien kriisien – korona, sota, talouskriisi – yhteydessä on toistuvasti nostettu esille perustuslaillisten oikeuksien takaaminen. ”Pandemian aikana erilaiset rajoitukset ja velvoitteet – olipa kyseessä etäisyyden pitäminen tai rokotukset, Venäjän sota Ukrainassa – Venäjän kansalaisia koskevat rajoitukset, talous- ja energiakriisissä – ihmisten selviytymishuolet”, Odinets listasi joitain aiheita, jotka ovat saaneet voimakkaan reaktion yhteiskunnassa.

”Kriisien monimutkaisuudesta huolimatta meidän on varmistettava, että ihmisten perustuslailliset oikeudet taataan maksimaalisesti sekä lainsäädäntö- että toimeenpanovallalla”, Odinets sanoi. Ojala-Niemelä lisäsi suomalaisten kokemusten perusteella, että pandemioiden kaltaisissa kriiseissä lainsäätäjillä on paineita toimia nopeasti. ”Mutta poikkeusoloissakin – ja erityisesti poikkeusoloissa – meidän on huolehdittava perustuslaillisista takeistamme. Toimenpiteiden tulee olla tarpeellisia ja oikeasuhteisia”, Johanna Ojala-Niemelä sanoi.

Odinetsin ja Ojala-Niemelän tapaaminen tapahtui Viron ja Suomen sosiaalidemokraattien jatkuvan yhteistyön puitteissa, jonka aikana tehdään molemminpuolisia vierailuja ja kokemusten vaihtoa. Sekä Viron sosiaalidemokraattinen puolue että Suomen sosiaalidemokraattinen puolue kuuluvat Euroopan sosialistipuolueeseen (PES).

//

At the meeting held in Tallinn, the chair of the Constitutional Committee of the Estonian Parliament, Eduard Odinets, and the chair of the Constitutional Law Committee of the Finnish Parliament, Johanna Ojala-Niemelä, stated that the rights provided by the constitution must be guaranteed to everyone even during any crisis.

According to Odinets, who hosted the Finnish colleague, in connection with the crises of the last years – corona, war, economic crisis – the issues of guaranteeing constitutional rights have been repeatedly raised on the agenda. “During the pandemic, various restrictions and obligations – whether it is a holding of distance or vaccination, due to the Russian war in Ukraine – restrictions on Russian citizens, in the economic and energy crisis – people’s coping concerns”, Odinets listed some topics that have had a sharp response in society.

“Regardless of the complexity of the crises, we must ensure that the constitutional rights of people are maximally guaranteed at both the legislative and executive levels”, Odinets said.

Ojala-Niemelä added based on Finnish experience that in case of crises like pandemics legislators are under pressure to act rapidly. “But even in exceptional circumstances – and especially in exceptional circumstances – we must take care of our constitutional guarantees. Taken measures must be necessary and proportionate” said the chair of the Constitutional Law Committee of the Finnish Parliament.

The meeting between Odinets and Ojala-Niemelä took place within the framework of the ongoing cooperation between Estonian and Finnish social democrats, during which mutual visits and exchange of experiences take place. Both the Estonian Social Democratic Party and the Finnish Social Democratic Party belong to the Party of European Socialists (PES).

Jaa sosiaalisessa mediassa