Vastuullinen talouspolitiikka

SDP:n talouspolitiikan perustana on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kasvu. Hyvä työllisyyden hoito on kestävän talouspolitiikan ytimessä.

Talous mahdollistaa yhteiskunnan eheyden, ihmisten osallisuuden ja julkisen talouden kestävyyden

Talous on väline, joka mahdollistaa yhteiskunnan eheyden, ihmisten osallisuuden ja julkisen talouden kestävyyden. Talouspolitiikan avulla luodaan kansalaisille uskoa ja turvallista näkymää tulevaan. Investoinnit paremman tulevaisuuden kannalta välttämättömiin toimintoihin vahvistavat julkista taloutta kestävästi pitkällä aikavälillä.

Työ hyvinvointivaltion perustana

Korkea työllisyysaste ja työnteko eri muodoissaan antavat mahdollisuudet hyvinvointivaltion palveluiden rahoittamiseen ja tuottamiseen. Työllisyyden lisäksi talouskasvu ja tuottavuuden parantaminen vahvistavat hyvinvointivaltion rahoittamista.  Uusi teknologia sekä työntekijöiden osaamisen vahvistaminen synnyttävät tuottavuutta.

Suomi elää kansainvälisestä kaupasta

Suomen kilpailuetu syntyy ennen muuta korkeasta osaamisesta, teknologiasta ja laadukkaista tuotteista sekä palveluista. Suomalaisten yritysten edellytyksiä menestyä kansainvälisillä markkinoilla vahvistetaan toloudellisilla päätöksillä. Elinkeinoelämällä pitää olla Suomessa vakaa, ennustettava sekä kasvuun ja investointeihin kannustava toimintaympäristö.

Kasvun edellytysten vahvistaminen

Suomen valtio tukee organisaatioidensa kautta yritysten tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa. Hyvät yritystoiminnan edellytykset muodostuvat ennen muuta yhteiskunnallisesta vakaudesta, joka perustuu muun muassa avoimeen lainsäädännön valmisteluun, päätöksenteon ennakoitavuuteen, tehokkaaseen julkiseen hallintoon sekä korruption vähäisyyteen. Myös oikeudenmukainen tulonjako ja toimivat julkiset palvelut sekä heikoimmassa asemassa olevien pitäminen mukana yhteiskunnassa luovat yhtenäisyyttä, vakautta ja luottamusta. Valtion omistajapolitiikan tulee tukea elinkeinopolitiikan uudistamista, uutta luovaa liiketoimintaa sekä yhteiskuntavastuullisuutta.

Verotus vastaa maailman muutoksiin

Verotus on keskeinen työkalu, jonka avulla turvataan hyvinvointivaltion edellytykset. Verotuksen oikeudenmukaisuutta on vahvistettava edelleen siirtämällä sen painopistettä työn verotuksesta omistamisen verotukseen. Ensisijaisesta on veropohjan tiivistäminen puuttumalla muun muassa veronkiertoon ja aggressiiviseen verosuunnitteluun.

Kesäinen maisema Suomen suoalueelta.

SDP:n poliittinen ohjelma

Poliittinen ohjelmamme tarjoaa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan rakennuspalikoita.

Tutustu poliittiseen ohjelmaan (pdf)