Työllisyys ja reilu työelämä

Korkea työllisyysaste on hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. SDP:n tavoitteena on ensin 80 prosentin työllisyysaste ja tämän jälkeen täystyöllisyys. Täystyöllisyys tarkoittaa tilannetta, jossa työttömyys on reilusti ja pitkäkestoisesti alle 5 prosenttia.

Työn murros luo haasteita suomalaiselle työelämälle

Työelämän murroksessa on huolehdittava, että kaikki pysyvät mukana. Tarvitsemme Suomeen enemmän työtä, joka lisää hyvinvointia, takaa toimeentulon ja mahdollisuuden kehittyä. Ihmisillä pitää olla mahdollisuus oppia työssään, pitää yllä ammattitaitoaan ja kehittää osaamistaan. Ansiotulon lisäksi työ luo merkitystä ihmisten elämään. Muutoksessa oleva työelämä tuo mukanaan uusia haasteita, joihin on löydettävä vastauksia. Työelämän laatu ja työhyvinvointi nousevat entistä tärkeämmäksi.

Muuttuvat työmarkkinat luovat uutta työtä ja samalla nykyisiä työpaikkoja katoaa. Työelämän muutos on myös mahdollisuus, jonka avulla voidaan rakentaa entistä parempaa työelämää ja yhteiskuntaa. Uusien työpaikkojen tarkka ennakointi on erittäin vaikeaa, joten tärkeintä on kehittää työntekijöiden osaamista ja samalla huolehtia, että lainsäädäntö huomioi työelämän muutokset nopeasti.

Reilusta työelämästä on pidettävä kiinni

Työn vastaanottamisen ja työn tekemisen pitää aina olla kannattavaa ja palkalla pitää tulla toimeen. Työntekijöiden on hyödyttävä tuottavuuden kasvun tuloksista parempana toimeentulona ja mahdollisesti lyhyempänä työaikana. Kaikille on turvattava riittävä ja laadukas vapaa-aika ja mahdollisuus pitää lomaa työstään.

Työelämää on kehitettävä eteenpäin sopimalla ja huolehtimalla työntekijöiden oikeuksista. Työntekijöiden oikeuksia osallistua työpaikan päätöksentekoon ja järjestäytyä on edistettävä. Lisäksi luottamusmiehen asema on vahvistettava lainsäädännössä ja ammattiliitoille on annettava kanneoikeus.

Työelämän lainsäädäntö sekä luottamusmiesjärjestelmä ja yleissitovat työehtosopimukset ovat pohja luottamukselle. Lähtökohtana lainsäädännön uudistamisessa tulee aina olla työntekijöiden ja työnantajien väliseen sopimiseen perustuvat ratkaisut. Henkilöstön edustajien asemaa vahvistetaan kaikilla tasoilla.

Työttömiä ei saa jättää yksin työnhaun haussa

Työnhakijaa ei jätetä yksin työttömyyden kohdatessa, vaan tukea työnhakuun saa nopeasti. Työttömyysaikaa voidaan lyhentää oikeudella henkilökohtaisiin, selkeisiin ja oikea-aikaisiin palveluihin. Tätä varten Marinin hallitus on luonut pohjoismaisen työvoimapalvelumallin, joka luo parempia ja henkilökohtaisempia palveluita työnhakijoille. Tätä työtä on jatkettava niin, että työttömyysjaksot lyhenevät ja mahdollisimman moni pääsee työelämään mukaan.

Kesäinen maisema Suomen suoalueelta.

SDP:n poliittinen ohjelma

Poliittinen ohjelmamme tarjoaa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan rakennuspalikoita.

Tutustu poliittiseen ohjelmaan (pdf)