Koulutus ja osaaminen

Koulutuksellinen tasa-arvo ja kansalaisten yhdenvertaisuus ovat hyvinvointivaltion keskeisiä kulmakiviä. Tasa-arvoinen koulutus ja elinikäinen oppiminen antavat kaikille mahdollisuuden kasvuun, osaamisen kehittämiseen ja näiden kautta aktiiviseen kansalaisuuteen.

Oppimisen tuki ja koulutuksellinen tasa-arvo

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus saada tarvitsemaansa tukea oppimiseen. Suomalaisten korkean osaamisen taustalla on hyvin koulutetut ja ammattitaitoiset opettajat. Heidän jaksamisestaan ja kouluttautumisestaan on huolehdittava.

Päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia uudistetaan siten, että ne muodostavat lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointiympäristöjä. Ne tukevat oikea-aikaisesti lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä mahdollistavat moniammatillisen tuen katkeamattomasti ja yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Elinikäisen oppimisen avulla edistetään koulutuksellisesta tasa-arvoa sekä huolehditaan työllisyydestä, osaamisen päivittämisestä ja yhteiskunnan muutosten mukana pysymisessä. Koulutusjärjestelmän on palveltava koko väestön koulutuksellisia tarpeita.

Suomen osaamistaso on nostettava maailman kärkeen

Suomi menestyy vain osaamisella. SDP:n tavoitteena on, että 2030-luvulla 60 prosenttia nuorista ikäluokista on korkeakoulutettuja. Korkeakoulutus pidetään edelleen maksuttomana, korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään ja koulutuksen läpäisyä parannetaan kehittämällä oppimisen tukea kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Koulutuksen kehittämiseen on osoitettava riittävät resurssit sekä osaava ja pedagogisesti pätevä opetushenkilökunta.

Tieteen, tutkimuksen ja innovaatioiden liitto rakentaa onnellista ja osaavaa Suomea

Panostukset koulutukseen, tutkimukseen ja kehitystoimintaan ovat viisaita investointeja tulevaisuuteen. SDP:n tavoitteena on, että tutkimus- ja kehitystoimintaan käytetään neljä prosenttia bruttokansantuotteesta. Tähän päästään julkisen ja yksityisen sektorin sujuvalla yhteistyöllä sekä molempien ominaisia vahvuuksia hyödyntäen.

Kesäinen maisema Suomen suoalueelta.

SDP:n poliittinen ohjelma

Poliittinen ohjelmamme tarjoaa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan rakennuspalikoita.

Tutustu poliittiseen ohjelmaan (pdf)