Ekologisesti kestävä tulevaisuus

Ilmastonmuutoksen hillitseminen, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden turvaaminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö on välttämätöntä ihmiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi. Muutos ekologisesti kestävään yhteiskuntaan on tehtävä sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Ekologisesti kestävä yhteiskunta

Ympäristökriisin ratkaiseminen edellyttää määrätietoista politiikkaa ja välittömiä toimia. Päästötavoitteita on kiristettävä ja niiden toimeenpanoa on nopeutettava. Talouden rakenteita on uudistettava kestävää kasvua tukevaksi. Luonnonvarojen ylikulutus on lopetettava ja kuljettava johdonmukaisesti kohti ilmasto- ja luontokestävää kiertotaloutta.

SDP toimii sen puolesta, että Suomi ottaa määrätietoisia askelia kohti ekologisesti kestävää yhteiskuntaa. Suomi voi olla kokoaan suurempi ilmasto- ja kestävyyshaasteen ratkaisija, koska meillä on vakaa yhteiskuntarakenne, koulutettu väestö ja korkea teknologiaosaaminen.

Tavoitteitamme

  • Suomen tulee olla maailman ensimmäinen fossiilisesta energiasta vapaa hyvinvointivaltio.
  • Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti tämän jälkeen.
  • Energiaverotusta ja siihen liittyviä välineitä tulee uudistaa pitkäjänteisesti ja ennustettavasti siten, että se vauhdittaa siirtymää uusiin, puhtaisiin teknologioihin, energian säästämiseen sekä energiatehokkuuden parantamiseen.
  • Luovutaan 2020-luvulla kivihiilen ja 2030-luvulla turpeen energiakäytöstä.
  • Suomen tulee kyetä vähentämään tasaisesti päästöjä pitäen samalla huolta teollisuuden toimintakyvystä.
Kesäinen maisema Suomen suoalueelta.

SDP:n poliittinen ohjelma

Poliittinen ohjelmamme tarjoaa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan rakennuspalikoita.

Tutustu poliittiseen ohjelmaan (pdf)