SDP:n vaihtoehto julkisen talouden tasapainottamiseksi

Suomi pystyy parempaan – SDP:n vaihtoehto julkisen talouden tasapainottamiseksi

SDP julkisti tänään 7.5. oman vaihtoehtonsa julkisen talouden tasapainottamiseksi. Vaihtoehto vahvistaisi julkista taloutta samassa mittakaavassa kuin hallitus ja sillä estetään Suomen ajautuminen EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn. Nyt julkaistu vaihtoehto sisältää talouden raamin, johon SDP sitoutuu.

Sopeutustoimet jakautuvat seuraavasti:

  1. SDP:n muutokset hallituksen kehysriihessä päätettyihin toimiin, 3 mrd euroa.
  2. SDP:n muut sopeutustoimet kaudella 2025–2028, 3 mrd euroa.
  3. SDP:n rakenne-, työllisyys-, kasvutoimenpiteet, 3 mrd euroa.

Suomen talouden tilanne on heikentynyt. Hallitus on epäonnistunut kaikkein tärkeimmässä asiassa, kasvun ja työllisyyden tukemisessa. Sopeutuksia tarvitaan, mutta ne pitää tehdä huomattavasti oikeudenmukaisemmin kuin mitä hallitus tekee. Hallitus kaataa sopeutustoimien taakan pieni- ja keskituloisten niskaan ja rajaa yhteiskunnan varakkaimmat toimenpiteiden ulkopuolelle.

Hallitus on epäonnistunut kaikkein tärkeimmässä asiassa eli kasvun ja työllisyyden tukemisessa. Ratkaisevia virheitä on ollut kolme. Ensimmäinen oli se, että hallitus perusti tämän vuoden budjettinsa liian ruusuisen kasvuennusteen varaan. Toinen virhe oli se, että hallitus laiminlöi tulosopeutuksen talouden tasapainottamiseksi. Kolmas virhe oli työmarkkina­kaaoksen aiheuttaminen, joka on käynyt Suomelle todella kalliiksi.

SDP:n mielestä hyvinvointivaltion ytimessä olevia palveluita ja kaikista heikoimmassa asemassa olevien perustoimeentuloa on suojattava. Näihin lukeutuvat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä koulutus. Vaihtoehdossamme talouden tasapainotus toteutetaan huomattavasti oikeudenmukaisemmin hyödyntäen sekä tulo- että menosopeutusta ja ottamalla yhteiskunnan varakkaimmatkin mukaan talkoisiin.

SDP:n sopeutustoimet koostuvat sekä meno- että tulosopeutuksesta. Esitämme myös mittavaa toimenpidekokonaisuutta rakenne-, työllisyys- ja kasvutoimiksi, joilla julkista taloutta voidaan entisestään vahvistaa. Talouskasvun ja työllisyyden vahvistuminen ovat pidemmällä aikavälillä keskeiset tekijät, joilla Suomen velkasuhde saadaan alenemaan. Rakenne-, työllisyys- ja kasvupaketti julkaistaan myöhemmin.

SDP:n vaihtoehdossa tulopohjaa laajennetaan, tehottomia yritystukia vähennetään ja julkisten menojen kasvupainetta hillitään asiantuntijoiden suosittamilla keinoilla.

Tutustu SDP:n vaihtoehtoon