SDP soittaa

Osana Eduskuntavaalien 2023 kampanjointia SDP:n ehdokkaat ja aktiivit soittivat oman alueensa asukkaille. SDP:n aktiivit soittivat vain yhdestä numerosta, 040 923 8069. Tällä hetkellä käynnissä ei ole soittokampanjaa.

Henkilötietojen käsittely soittokampanjan yhteydessä

Mitä henkilötietoja SDP minusta kerää ja miksi?

Soittokampanjoiden yhteydessä SDP hakee yhteystietorekisteristä vaalipiirin ja postinumeron perusteella yhteystiedot alueella asuvista henkilöistä. Käsiteltäviä tietoja ovat nimi, osoite ja puhelinnumero.

Järjestämme soittokampanjoita tavoittaaksemme mahdollisia äänestäjiä ja kertoaksemme työstämme ja tavoitteistamme.

Lue lisää SDP:n henkilötietojen käsittelystä yleisestä tietosuojaselosteestamme

Kuka henkilötietojani käsittelee?

SDP hankkii puhelinnumerot Profinder eli Leadventure Oy:n yhteystietorekisteristä ja toimii näiden tietojen osalta tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä. Profinderin tarjoaman yhteystietorekisterin osalta Profinder toimii sähköisen viestinnän palvelulain (917/2014) 23 luvussa tarkoitettuna yhteystietopalvelun tarjoajana ja käsitellessään SDP:n yhteystietorekisteristä hakemia yhteystietoja, toimii roolinsa perusteella joko rekisterinpitäjänä tai henkilötietojen käsittelijänä.

Soittokampanjan toteuttavat puolueemme ehdokkaat ja aktiivit. Kampanjan puhelut soitetaan käyttäen soittopalvelua, johon yhteystietorekisteristä saadut henkilötiedot siirretään. SDP:n ehdokkaat ja aktiivit, jotka puheluita soittavat, näkevät soittaessaan niin sanotut puhelinluettelotiedot eli soitettavan henkilön nimen, puhelinnumeron ja osoitteen. SDP:n henkilökunnasta koko soittolistan henkilötietoihin on pääsy ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joiden työtehtäviensä perusteella on perusteltua ja välttämätöntä käsitellä kyseisiä henkilötietoja.

Mihin henkilötietojen käsittely perustuu?

Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste on rekisterinpitäjän eli SDP:n yleinen etu. SDP:llä on oikeus ottaa yhteyttä ja aktivoida potentiaalisia äänestäjiään soittokampanjoinnilla.

Henkilötietojen siirrot

SDP eikä Profinder siirrä henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytys ja poistaminen

Henkilötietojasi käsitellään kahden kuukauden ajan siitä hetkestä, jolloin puhelinnumerot on hankittu palveluntarjoajalta, jonka jälkeen kaikki tiedot poistetaan. Tämän jälkeen henkilötiedoista ainoastaan puhelinnumero säilytetään ja arkistoidaan kuuden kuukauden ajaksi. Arkistoimme puhelinnumerosi siltä varalta, että haluat saada tiedon siitä, olemmeko soittaneet sinulle kampanjan yhteydessä. Seuraavan kampanjan yhteydessä saatamme ostaa palveluntarjoajaltamme tietoja uudestaan, jolloin henkilötietosi voivat tulle uudelleen käsiteltäviksi.

Huomaathan, että mikäli kiellät meitä soittamasta kampanjapuheluita sinulle, käsittelemme henkilötietojasi tallentaaksemme tiedon soittokiellosta. Mikäli pyydät, että henkilötietosi poistetaan, emme pysty tallentamaan tietoa siitä, ettet halua meidän ottavan sinuun puhelimitse yhteyttä. Tällöin saatamme soittaa sinulle uudestaan tulevaisuudessa.

Mikäli haluat kieltää tietojesi merkitsemisen ja luovuttamisen yhteystietopalveluun, tulee sinun ensisijaisesti olla yhteydessä teleoperaattoriisi, jolloin tietojen luovutus- ja julkaisukielto välittyy keskitetysti kaikille yhteystietopalveluiden tarjoajille.