Ohjeita varainkeruuseen

Vaalikeräyksellä tarkoitetaan rahankeräystä, joka järjestetään yleisissä vaaleissa ehdokkaana olevan henkilön hyväksi.

Vaalikeräyksen järjestäminen on sallittua ilman rahankeräyslupaa tai pienkeräysilmoitusta, silloin kun tietyt laissa säädetyt edellytykset täyttyvät:

  • Vaalikeräys järjestetään yleisissä vaaleissa ehdokkaana olevan hyväksi
  • Kerätyt varat käytetään vaalikampanjan kulujen kattamiseen
  • Keräyksen järjestäjä on joko puolueyhdistys tai yksinomaan ehdokkaan hyväksi toimiva yhdistys.
  • Keräys järjestetään kampanja-aikana

Vaalikeräys voidaan järjestää ilman lupaa tai pienkeräysilmoitusta kampanja-aikana. Kampanja-aika alkaa kuusi kuukautta ennen vaalipäivää (2.10.2022) ja päättyy kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen.

Ehdokas ei missään tilanteessa voi itse järjestää rahankeräystä itselleen. Vaalikeräyksen saa järjestää puolueyhdistys tai yksinomaan ehdokkaan hyväksi toimiva yhdistys. Lisäksi rekisteröitymättömät tukiryhmät ja vaalirenkaat voivat kerätä ehdokkaalleen rahaa pienkeräyksen muodossa. Ehdokas itse toki kertoo varainkeruusta esimerkiksi somepäivityksessään ja jakaa tietoa lahjoittamisen välineistä, mutta varsinainen kerääjä on joko yhdistys tai rekisteröimätön tukiryhmä, ei ehdokas yksin.

Jos rahankeräys on tarkoitus aloittaa ennen kampanja-ajan alkamista tai sitä on tarkoitus jatkaa kampanja-ajan jälkeen, on keräykselle haettava rahankeräyslupa tai tehtävä pienkeräysilmoitus. Omalta tukiryhmältä (suljettu ryhmä) voi pyytää pienlahjoituksia myös kampanja-ajan ulkopuolella. Tästä ei tarvitse tehdä viranomaisilmoitusta. Lahjoitusten pitää mennä kampanjatilille. Rahankeräyslupa tai pienkeräysilmoitus on tarpeen myös silloin, jos rahaa kerätään vaalikampanjan kulujen ohella myös muuhun tarkoitukseen.

Vaalikeräystilitys

Vaalikeräyksestä annetaan tilitys Poliisihallitukselle. Tilityksen antaminen on pakollista aina, jos vaalikeräys on järjestetty, eli jos yleisöltä on pyydetty rahalahjoituksia. Tilitys tulee siis antaa riippumatta siitä, tuliko ehdokas valituksi vai ei. Tilitys tulee myös antaa, vaikka vaalikeräyksen tuotto olisi jäänyt pieneksi tai vaikka tuottoa ei olisi tullut lainkaan.

Tilitys annetaan 2 kk kuluessa keräyksen päättymisestä. Tilityksen voi antaa myös heti vaalikeräyksen päättymisen jälkeen, kun asia on vielä tuoreessa muistissa.

MobilePay teknisenä välineenä

Vaalikampanjoinnissa vastaan otettava tuki

Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta asettaa rajoituksia siihen, millaista tukea ehdokas tai häntä tukevat tahot voivat ottaa vastaan. Laki rajoittaa esimerkiksi sitä, keneltä tukea saa ottaa vastaan ja kuinka paljon tukea saa ottaa vastaan samalta tukijalta. Laki myös kieltää ottamasta vastaan tukea tietyiltä tahoilta.

Maksajan nimen ilmoittaminen

Ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän ja muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön on huolehdittava, että vaalikampanjaan kuuluvasta tai sitä tukemaan tarkoitetusta maksullisesta mainoksesta käy ilmi mainoksen maksaja.