Kasvusta kestävää tulevaisuutta

Kasvusta kestävää tulevaisuutta – SDP:n rakenne-, työllisyys- ja kasvutoimia

Suomessa toteutuneen heikon talouskasvun takana on monia tekijöitä. Matala syntyvyys ja viime vuosiin saakka vähäinen työperäinen maahanmuutto ovat johtaneet talouden kannalta haastavaan huoltosuhteeseen, jossa pienenevän työikäisen väestön on kannettava aina vain suurempi taakka hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisesta ikäsidonnaisten menojen kasvaessa. Työvoiman hitaan kasvun ongelmaa pahentaa matala investointiaste ja laskuun kääntynyt koulutustaso, jotka yhdessä ovat johtaneet heikkoon tuottavuuskehitykseen.

Vallitseva kehitys uhkaa hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta.

Näihin haasteisiin SDP haluaa etsiä ratkaisuja. SDP esittää konkreettisia rakenne-, työllisyys- ja kasvuvoimia, joilla muun muassa osaavan työvoiman saatavuus voidaan turvata, tuottavuuskehitystä sekä investointeja voidaan vauhdittaa ja Suomen osaamistasoa voidaan nostaa. Esitämme myös keinoja, joilla työmarkkinat saadaan tukemaan kasvua ja joilla vihreä siirtymä edistyy. SDP:n esittämät toimet parantavat työllisyyttä, lisäävät talouskasvua ja vahvistavat julkista taloutta. Toimenpiteet tarjoavat mahdollisuuksia positiiviselle talouden kehitykselle laajasti eri puolella Suomea.

Talouden uudistamiseksi SDP on myös sitoutunut edistämään parlamentaarisesti sovittua, kunnianhimoista kokonaisuutta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten kasvattamiseksi. Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomi on juuri jäänyt jälkeen investoinneissa uusiin teknologioihin ja aineettomaan pääomaan.

SDP tavoittelee laajaa kasvuohjelmaa niin koko Euroopassa kuin Suomessakin. Vakaus- ja kasvusopimuksen uudistetut pelisäännöt antavat lisää tilaa investoinneille osana eurooppalaisia kasvuohjelmia. SDP pitää tärkeänä, että EU varmistaa eurooppalaisille yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset kuten muun muassa Elinkeinoelämän Keskusliitto EK on esittänyt.

SDP:n tavoittelemien rakenne-, työllisyys- ja kasvutoimien yhteisvaikutukset vahvistavat Suomen julkista taloutta pitkällä aikavälillä arvioituna yli 6 miljardia euroa. Työllisyyden potentiaalinen lisäys on noin 120 000 työllistä. Vaikutus on mittava ja vastaa suuruudeltaan valtionvarainministeriön arviota julkisen talouden kestävyysvajeesta.

Nykyisen oikeistohallituksen epäoikeudenmukaiselle politiikalle on vaihtoehto. SDP on jo aiemmin esittänyt kuuden miljardin oikeudenmukaisemman toimenpidekokonaisuuden meno- ja tulosopeutuksesta toteutettavaksi tällä kaudella. SDP:n vaihtoehdossa suojataan hyvinvointiyhteiskunnan ytimessä olevat palvelut ja etuudet, sekä osoitetaan, että menosäästöjä voidaan hakea muualta. SDP:n vaihtoehdossa pieni- ja keskituloisten palkkojen ja eläkkeiden verotusta ei kiristetä. Haluamme, että talkoisiin osallistuvat myös yhteiskunnan kaikista varakkaimmat.

SDP:n vaihtoehto osoittaa, että yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta ja julkisen talouden kestävyydestä voidaan huolehtia samaan aikaan. Näillä rakenne- työllisyys- ja kasvutoimilla SDP haluaa ratkaista taloutemme suurimman haasteen: talouskasvun puuttumisen. Muihin Pohjoismaihin verrattuna heikompi talouskasvu on ollut Suomen velkaantumisen keskeinen syy. Nyt on aika kääntää tämä suunta. Ottaa jalka pois jarrulta. Hyvinvointiyhteiskunnan kestävä tulevaisuus syntyy vain kasvusta ja talouden toimeliaisuudesta.

Tutustu SDP:n rakenne-, työllisyys- ja kasvutoimiin