SDP:n vaaliohjelma selkosuomeksi

SDP – Rohkeutta olla sinun puolellasi

Eduskuntavaaleissa on kyse valinnoista,
jotka vaikuttavat meidän kaikkien arkeen.
Nämä valinnat vaikuttavat myös
koko Suomen tulevaisuuteen.

Edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2019
me sosialidemokraatit kerroimme,
että haluamme aloittaa muutoksen.
SDP:n viesti oli silloin ja on nyt:
Jokaisella on oikeus odottaa,
että huomenna on paremmin kuin tänään.
Tämän muutoksen olemme nyt aloittaneet.
Nyt eduskuntavaaleissa
haemme luottamusta ja tukea,
että voimme jatkaa tätä muutosta
neljä seuraavaa vuotta.

SDP:n tavoitteita 2030-luvulle

SDP:llä on suunnitelma,
joka on kirjoitettu tähän vaaliohjelmaan.
Voimme tarjota muutoksen johtoon kokeneen johtajan.
Meillä on rohkeutta jatkaa tätä työtä.
Nyt pyydämme tukeasi, että voimme jatkaa
muutosta seuraavat neljä vuotta.

Lapset ja nuoret

Jokaisella lapsella on oikeus
hyvään päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen.
Heillä on oikeus yhdenvertaiseen elämän alkuun
muiden lasten kanssa.

Jokaisella nuorella on oikeus vähintään
toisen asteen koulutukseen
lukiossa tai ammattiopetuksessa.
Korkeakoulujen aloituspaikkoja on lisätty.
Nyt yhä useammalla on mahdollisuus
opiskella niin pitkälle kuin haluaa.

Oikeus työhön

Jokaisella suomalaisella on oikeus työhön.
On oltava myös oikeus palveluihin,
jotka tukevat arkista jokapäiväistä elämää.
Olemme luoneet toimintaympäristön,
jossa työllisyys on kasvanut.
Työpaikat ovat lisääntyneet,
vaikka maailmassa on ollut
vaikea koronatauti ja Ukrainassa sota.

Työelämä on entistä tasa-arvoisempi.
Näin molemmilla vanhemmilla on
paremmat edellytykset jäädä kotiin
hoitamaan lapsiaan.
Hallitus on vahvistanut työelämän tasa-arvoa.
Työntekijöiden asemaa ja työehdoista
sopiminen ovat parantuneet.

Ikäihmiset saavat apua

Jokaisella ikäihmisellä on oikeus
saada apua, kun he sitä tarvitsevat.
Kuten olemme luvanneet,
pieniä eläkkeitä on nostettu.

Sote-uudistus on toteutettu.
Nyt hyvinvointialueiden tehtävänä on
toimia niin, että hoitoon pääsee
seitsemässä päivässä.
hoitotakuun toteutumisesta
Myös vanhusten palvelujen ja hoivan
laadusta on huolehdittava.

Turvaa mullistusten keskellä

Jokaisella suomalaisella on ollut mahdollisuus
tuntea elämänsä turvalliseksi mullistusten keskellä.
Sanna Marinin hallitus on vienyt Suomea
kohti Naton jäsenyyttä.
Samalla Suomi on toiminut aktiivisesti
yhteistyössä muiden maiden kanssa.

Puolustusvoimien resursseja on vahvistettu.
Suomi on ostanut uusia sotilaslentokoneita.
Hankinta on tehty hyvässä yhteistyössä
kaikkien puolueiden kanssa.
Olemme parantaneet huoltovarmuutta ja
energiaomavaraisuutta.
Näin ruokaa, sähköä ja muita arjen tarvikkeita
riittää myös vaikeina aikoina.
Olemme ottaneet huomioon
iImastokriisin ja laatineet ohjelman,
miten hiilen käyttöä vähennetään.

SDP:n työ on vielä kesken

Listaa voisi jatkaa vielä pitkään.
Työmme on vielä kesken.
Maksuttoman toisen asteen eli
lukioiden ja ammatillisen opetuksen lisäksi
tarvitaan vahvempi peruskoulu.
Työelämän pelisäännöt ja työntekijöiden oikeudet
kaipaavat vahvistamista.
Osaamisen kehittämistä on tuettava
koko elämän ajan.
Tulevia kriisejä on torjuttava.
Se onnistuu, kun tehdään politiikkaa,
jolla valtion ja kuntien talous pidetään kunnossa.
Pidetään huoli siitä, että tavalliset ihmiset
pärjäävät, vaikka hinnat nousevat.

Mitään näistä ei tapahdu ilman SDP:tä.
Oikeistopuolueiden mukaan olemme
menossa kohti suuria ongelmia.
Ne väittävät, että ainoa vaihtoehto
on leikata palveluja ja karsia
tavallisten ihmisten hyvinvoinnista,
toimeentulosta ja elintasosta.
Vaikka hinnat ovat nousseet huimasti,
oikeistopuolueiden mielestä palkkoja
ei ole varaa nostaa.
Ne heikentäisivät myös työttömyysturvaa.
Samalla oikeistopuolueet lupaavat,
että taloudellinen tilanne paranee,
jos vain laskemme veroja
eniten suurituloisilta ja suuryrityksiltä.
Nämä veronkevennykset rahoitetaan
leikkaamalla meitä kaikkia koskevia palveluita.
Voittajia ovat suurituloiset.
Häviäjiä ovat palkansaajat ja eläkeläiset.

Kasvavat tuloerot, ihmisten jakautuminen
rikkaisiin ja köyhiin ja ympäristön huonontuminen
eivät ole ainoa vaihtoehto.
Myöskään nopea hoitoon pääsy
ei voi olla vain rikkaiden mahdollisuus.
Kyse on valinnoista.

SDP tarjoaa oikeudenmukaisen vaihtoehdon,
joka on testattu kriisien keskellä.
Siinä haasteisiin vastataan turvaamalla
tavallisen ihmisen elämä ja toimiva arki.
Viimeisen vaikean neljän vuoden aikana
olemme vieneet eteenpäin uudistuksia.
Olemme turvanneet elinkeinoelämää ja yrityksiä,
mutta samalla pitäneet ihmisistä huolta.

SDP – SINUN PUOLELLASI

Palveluita, jotka toimivat kaikille

Me sosialidemokraatit haluamme turvata
sosiaali- ja terveyspalvelut, hoitoon pääsyn ja
elämässä tarvittavan tuen.
Olemme valmiita pitämään nämä palvelut kunnossa.
Huolehdimme myös ihmisitä, jotka
työskentelevät sosiaali- ja terveyspalveluissa.

 • Tehdään sosiaaliturvauudistus, joka
  kannustaa osallistumaan ja torjuu köyhyyttä.
 • Huolehditaan siitä, että hoitoon pääsee
  seitsemässä päivässä riippumatta siitä,
  onko vaiva polvessa, sydämessä vai mielessä.
 • Varmistetaan, että asiakasmaksut eivät ole
  kenenkään hoidon esteenä.
 • Edetään kohti tilannetta, missä käynti
  terveyskeskuksessa on ilmainen.
 • Parannetaan suun terveydenhoidon palveluita.
 • Pidetään huolta ikäihmisten toimivista palveluista.
 • Jatketaan pienimpien eläkkeiden korottamista.
 • Turvataan, että vanhusten hoidossa
  on riittävästi henkilökuntaa.
 • Lisätään omaishoidon voimavaroja.
 • Luodaan vammaisstrategia eli toimintasuunnitelma.
  Sillä turvataan vammaisten henkilöiden oikeudet
  ja yhteiskuntaan osallistuminen.
 • Huomioidaan yksinasuvat sosiaaliturvauudistuksessa.
  Parannetaan heidän toimeentuloaan ja
  torjutaan riskiä syrjäytyä.

Parempaa työelämää

Työ on yhteiskuntamme perusta.
On tärkeää, että jokainen saa työllään
riittävän toimeentulon ja voi osallistua
tasa-arvoisesti yhteiskunnan toimintaan.

Työllisyyden hoito ja hyvien työpaikkojen synty
on kestävintä talouden hoitoa.
Tämä ajatus on jo kauan ollut
tärkeä osa SDP:n politiikkaa.
Näin on myös pystytty ylläpitämään
pohjoismaista hyvinvointivaltiota.

 • Varmistetaan, että jokaisen oikeus
  työhön toteutuu.
 • Edetään kohti 80 prosentin työllisyysastetta.
  Silloin työtä riittää entistä useammalle.
 • Parannetaan osatyökykyisten mahdollisuuksia
  saada työpaikka.
 • Pidetään kiinni työelämän reiluista pelisäännöistä.
 • Vahvistetaan työmarkkinoilla sopimisen kulttuuria
  ja työmarkkinasääntöjä.
 • Vastataan työvoimapulaan parantamalla
  työoloja ja palkkoja.
  Lisätään työperäistä maahanmuuttoa.
 • Torjutaan syrjintää.
  Lisätään työelämän joustavuutta.
  Tehdään työelämästä ystävällisempää perheille.
 • Parannetaan työelämän tasa-arvoa.
  Lisätään palkka-avoimuutta.
  Jatketaan perhevapaiden kehittämistä.
 • Puututaan työmarkkinoiden rikollisuuteen
  tekemällä alipalkkaus eli liian
  pienien palkkojen maksaminen laittomaksi.
  Vahvistetaan luottamusmiehen asemaa.
  Lisätään työsuojelun voimavaroja.

Suomesta koulutuksen kärkimaa

SDP haluaa rakentaa Suomea,
joka on avoin, rohkea ja kekseliäs.
Tavoitteemme on, että myös tulevaisuudessa
suomalaiset ovat maailman osaavin kansa.
Vain tällä tavoin olemme kilpailukykyisiä
ja voimme varmistaa kaikille mahdollisuuden
tavoitella omia unelmiaan.

 • Tehdään suomalaisesta peruskoulusta
  maailman paras.
 • Lisätään yksilöllistä tukea oppimiseen
  kaikille koulutusasteille.
 • Tavoitellaan laadukasta,
  maksutonta varhaiskasvatusta
  ja kaksivuotista esiopetusta.
 • Huolehditaan, että varhaiskasvatuksesta
  korkeakoulutukseen on riittävästi henkilökuntaa.
 • Panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen.
 • Parannetaan opiskelijoiden toimeentuloa.
  Lainan osuutta opintojen tuesta tulee vähentää.
 • Nostetaan suomalaisten koulutustasoa.
  Asetetaan tavoitteeksi, että 2030-luvulla
  yli 60 prosenttia nuorista on korkeakoulutettuja.
 • Varmistetaan, että jokainen voi
  kehittää omaa osaamistaan koko työelämän ajan.

Huolehditaan Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta

Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta
huolehtiminen on meille tärkeää.
Turvallisuuden perusta luodaan,
kun vähennetään yhteiskunnan eriarvoisuutta.
On vahvistettava, kansalaisten mahdollisuutta
osallistua yhteiskunnan toimintaan.
Samalla on huolehdittava Suomen huoltovarmuudesta
ja uskottavasta puolustuskyvystä.
Suomen on edistettävä ihmisoikeuksien
ja demokratian kunnioittamista.
Kansainvälisiä sopimuksia on noudatettava
kaikkialla maailmassa.

 • Huolehditaan, että Suomi on kaikilta osin
  turvallinen yhteiskunta.
 • Jatketaan Ukrainan tukemista laitonta
  ja raakaa hyökkäystä̈ vastaan.
 • Huolehditaan puolustusvoimien voimavaroista
  ja Suomen uskottavasta puolustuskyvystä.
 • Luodaan Suomelle aktiivinen ja
  rakentava rooli puolustusliitto Naton jäsenmaana.
 • Parannetaan Suomen kykyä varautua poikkeustiloihin,
  myös niihin, joita emme osaa vielä ennakoida.
 • Turvataan poliisin ja pelastustoimen voimavarat.
 • Torjutaan lähisuhdeväkivaltaa ja
  lisätään turvakotipaikkojen määrää.
 • Huolehditaan, että Suomi toimii aktiivisesti
  kansainvälisissä järjestöissä.
 • Edistetään ihmisoikeuksien kunnioittamista,
  demokratiaa ja kansainvälisten sopimusten
  noudattamista kaikkialla maailmassa.

Oikeudenmukaista ja vastuullista talouspolitiikkaa

Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat
kaikkea SDP:n politiikkaa.
Kaiken politiikan taustalla on oltava kestävä ja
oikeudenmukainen talouspolitiikka.

 • Tehdään reilua talouspolitiikkaa,
  joka suojaa hyvinvointivaltion toimintaa ja
  yhteiskunnan heikoimpia kansalaisia.
 • Tavoitellaan kestävää kahden prosentin talouskasvua.
  Luodaan kasvua panostamalla koulutukseen,
  tutkimus- ja kehitystoimintaan.
 • Panostetaan vihreään siirtymään.
  Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että
  energiaa ei tuoteta öljyllä eikä kivihiilellä.
 • Tuetaan suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.
 • Suomalaiset ovat palkkansa ansainneet.
  Siirretään kiky-maksut takaisin työnantajalle.
 • Luodaan sähkölle hintakatto eli
  korkein hinta, mitä sähkö saa maksaa.
 • Katkaistaan velkaantuminen 2030-luvulle mennessä.
 • Tehdään verotuksesta oikeudenmukaisempaa.
  Puututaan siihen, että jotkut välttelevät
  verojen maksamista.
 • Huolehditaan siitä,
  että pieni- ja keskituloisten palkansaajien,
  yrittäjien ja eläkeläisten verotus ei nouse.
 • Haetaan säästöjä toimitiloista ja toiminnan uudistamisesta.
  Tehdään entistä viisaimpia hankintoja.
  Käydään läpi yritystuet.
  Karsitaan tehottomia ja haitallisia tukia.

Torjutaan ilmastonmuutosta ja luontokatoa

SDP:n tavoitteena on edistää nopeaa siirtymistä
ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviin
yhteiskuntiin koko Euroopan unionissa
ja maailmanlaajuisesti.

 • Tehdään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa.
 • Turvataan sosiaalisesti oikeudenmukainen
  vihreä siirtymä kaikille.
 • Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen.
  Lisätään toimia, jotta luonnon monimuotoisuus
  paranee 2030-luvulle tultaessa.
 • Säädetään suomalaisen luonnon turvaksi luontolaki.
 • Huolehditaan suomalaisista metsistä.
  Uudistetaan metsälakia niin, että se turvaa hiilinielut
  ja luonnon monimuotoisuuden sekä
  metsien vastuullisen käytön.
 • Edistetään kiertotaloutta.
  Tehdään kierrätysmateriaalien käytöstä kannattavampaa.
  Helpotetaan kestävää kuluttamista.
 • Irrottaudutaan pysyvästi venäläisestä
  fossiilienergiasta, kuten öljystä ja kaasusta.
  Siirrytään uusiutuviin ja päästöttömiin energiamuotoihin.
 • Asetetaan tavoitteeksi energiaomavaraisuus
  sähkön suhteen vuoteen 2025 mennessä.