Kiertotalous ja kestävä kuluttaminen kunniaan

Tulevina vuosina on panostettava voimakkaasti kiertotalouden edistämiseen. On pyrittävä siihen, että kierrätysmateriaalin käyttö on kaikissa vaihtoehdoissa kannattavampaa kuin neitseellisen raaka-aineen. Tutkitaan mahdollisuutta edistää ekologista mainontaa.

Kiertotalousyhteiskuntaan siirtyminen vahvistaa myös huoltovarmuutta, kun raaka-aineista on pulaa ja globaalit toimitusketjut muuttuvat epävarmoiksi. Erityisesti metallien ja mineraalien kiertotaloutta on vahvistettava jo huoltovarmuussyistä. Lisäksi tarvitaan taloudellisia ohjauskeinoja sekä rahoitusta kiertotaloutta edistäville investoinneille.

Toimivan kiertotalouden esteitä on purettava päämäärätietoisesti. Tarvitaan sekä kannustimia että lainsäädännöllisiä keinoja edistää kiertotaloutta erityisesti rakennusteollisuudessa ja korjausrakentamisessa, jotka ovat ylivoimaisesti suurimpia jätteiden tuottajia.

Uudistunut jätelaki tulee voimaan portaittain 2021–2024. Lain toimivuutta on seurattava tarkasti. On tehtävä työtä jätteen synnyn ehkäisemiseksi ja huomioitava materiaalitehokkuus nykyistä paremmin ympäristöluvissa. Muovin kierrätystä on laajennettava kaikkiin muovituotteisiin.

Luonnonvarojen kulutus nykyisellä tasolla ei voi jatkua. Sen sijaan, että uusia tuotteita valmistetaan ehtyvistä luonnonvaroista, tulee jätteitä hyödyntää raaka-ainevarastona tuotteita valmistettaessa. Jotta materiaali saadaan kiertoon, tulee kuluttajien lajitella ne nykyistä tehokkaammin. Kaikkiin kuluttajapakkauksiin tulee saada yhdenmukaiset, kuvalliset lajitteluohjeet.

Pakkaussuunnittelulla voidaan osaltaan ohjaa kuluttamista ja vaikuttaa ruokahävikkiin. Pakkaussuunnittelun tulee tukea kestävämpää kulutusta.

Monet kulutustuotteet hajoavat ennenaikaisesti tai niiden käyttöikä jää suunniteltua lyhyemmäksi. Tuotteiden ja rakennusten käyttöikää pidentämällä ja korjattavuutta lisäämällä voitaisiin merkittävästi vähentää kulutuksen ympäristövaikutuksia. Myös käytöstä poistettujen tuotteiden nykyistä parempi kierrätettävyys ja materiaalien uudelleenkäyttö vähentäisi kulutuksen ympäristövaikutuksia.

EU:ssa on vireillä useita aloitteita tuotteiden kierrätettävyyden ja korjattavuuden edistämiseksi. Tarkoituksena on ohjata tuotesuunnittelua nykyistä kestävämmäksi ja tehdä kuluttajille näkyväksi tuotteiden korjattavuuteen ja kestävyyteen liittyviä näkökulmia. Suomen tulee aktiivisesti edistää EU-aloitteiden etenemistä.