Aktiivisen paikallistoiminnan visio

Aktiivisen paikallistoiminnan visio

Aktiivisen paikallistoiminnan visio on SDP:n yhdessä piirien ja osastojen kanssa rakentama visio siitä, miltä paikallistoiminnan pitäisi tulevaisuudessa näyttää. SDP:n paikallistoiminta on vuonna 2027 aktiivista, osallistavaa, puoleensavetävää ja palkitsevaa.

 • Toimenpiteet:

  • Piiri kontaktoi kaikki alueensa osastot ja selvittää osastojen tilannetta, halukkuutta yhteistyöhön sekä tarvetta kehittämiseen ja tukeen piirin taholta. 2022/2023
  • Piirit suunnittelevat ja järjestävät yhdessä puoluetoimiston kanssa osastojen “ensiapu”/kehittämiskoulutusta. 2023/2024
  • Kehitetään konsepteja osastojen yhteistyölle tapahtumien järjestämiseen ja vaalityön tekemiseen. (Tällä mahdollistetaan pienten, mutta tarpeellisten osastojen toimintakyky.) Järjestöosasto vastaa konseptien suunnittelusta yhteistyössä piirien kanssa.
  • Järjestetään piireissä jäsenhankintaan liittyviä koulutuksia ja klinikoita tarpeen mukaan.
  • Osastokartoituksessa arvosanan 8, 9, 10 antaneet osastot toimivat mentoriosastona osastoille, jotka ovat arvioineet toimintaan arvosanalla 5, 6, 7. Toimintatapaa pilotoidaan vuonna 2023 halukkaan tai halukkaiden piirien kanssa. Parit yhdistetään alueellisilla järjestöpäivillä, osastot pitävät itsenäisesti yhteyttä ja kohtaaminen uudestaan järjestöpäivillä. Puoluetoimisto tarjoaa pareille tuki-teamsseja kerran kahdessa kuukaudessa.
 • Toimenpiteet:

  • 2022/2023 toteutetaan osastojen soittelukampanja. Puoluetoimisto tekee tähän liittyen ohjeistuksen ja mallipohjan sekä paperilla että videolla. Soittelut toteutetaan marraskuusta helmikuun loppuun. Koko osaston jäsenten soittelukampanja uudistetaan vuonna 2024. (vaalit, mitä kuuluu, sähköposti, mitä haluaisit tehdä, miten päivität itse omat tietosi)
  • Piireissä valitaan erillinen henkilö tai henkilöt innostamaan, tukemaan ja kyselemään perään koskien soittelua.
  • Puoluetoimisto palkitsee piirit, joissa on saatu kaikki osastot mukaan.
  • Piiri palkitsee osastot, jotka lähtevät soittelukampanjaan mukaan yhteisellä tilaisuudella
  • Jokainen osasto soittaa aina uudelle jäsenelle, valitsee jäsenelle kummin ja käy keskustelun miten uusi jäsen haluaisi aktivoitua. (Avuksi tarjotaan koulutusta ja kohtaamisen tarkistuslista ja koulutusvideo puoluetoimistolta.)
 • Toimenpiteet:

  • Eduskuntavaalien jälkeen vaalipeli valjastetaan jäsenhankinnan kisa-alustaksi. 2023
  • Lahjakorttien jakamista jatketaan (R-kioski).
  • Piiri haastaa omat osastonsa kolmeen erilaiseen jäsenhankintaan liittyvään toimenpiteeseen vuosittain.
  • Piiri valitsee alueeltaan henkilön, joka toimii toiminnanjohtajan tukena osastojen aktivoimisessa jäsenhankintaan.
  • Puoluetoimisto järjestää yhteistyössä ammattiliittojen kanssa sovellettua järjestämiskoulutusta kustakin piiristä kolmelle osallistujalle vuonna 2023. Osallistuja sitoutuvat jakamaan oppiaan piirin sisällä.
  • Puolue järjestää Feissaus koulutusta yhteistyössä piirien kanssa piirien valituille henkilöille, jotka sitoutuvat jakamaan oppimaansa eteenpäin.
  • Puoluetoimisto järjestää aiheeseen liittyvää koulutusta järjestöpäivillä 2022 ja 2023 ja tuottaa aiheeseen liittyvän mallivideon sekä päivittää osaston vuosioppaaseen 2023 jäsenhankintaan liittyvää ohjeistusta. Tarjoaa tarvittaessa lisäkoulutusta piireihin aiheesta.
 • Toimenpiteet:

  • Erilaisten tapahtumakonseptien ohjeet lisätään osaston vuosioppaaseen 2023
  • Järjestöosaaja koulutuksen sisällöissä 2022, 2023 (TSL)
  • Tapahtumajärjestämisen koulutusta järjestöpäivillä 2022 ja 2023
  • Tapahtumajärjestämisen koulutusta piireihin teamssilla puoluetoimistolta ja piireissä alueellisilla järjestöpäivillä tai muussa yhteydessä yhteistyöllä toisen piirin kanssa.
  • Puoluetoimisto järjestää kaikille yhteisiä osastojen toimihenkilöiden ideoimis/vertaistapaamisia teamsilla valtakunnallisesti kaksi kertaa vuonna 2023. Piirit järjestävät oman alueen osastoille vastaavan tilaisuuden kerran vuonna 2023, tapaamisissa mahdollista sopia myös tarvittavasta yhteistyöstä osastojen välillä.
  • Piirit kannustavat osastoja yhteistyöhön tapahtuminen järjestämisessä. Luodaan konsepteja yhteistyöllä halukkaiden piirien ja puoluetoimiston kanssa.
  • Piirien ja kunnallisjärjestöjen hallituksiin valitaan tapahtumajärjestämisvastaava.
 • Toimenpiteet:

  • Puoluetoimiston kouluttaja kiertää kouluttamassa kaikki vastaanottavat piirit vuonna 2022 tai 2023 aktiivisen paikallistoiminnan perusteista. Koulutus sisältää asiaa jäsenhankinnasta, vapaaehtoistoiminnan johtamisesta, jäsenhuollosta, tapahtumajärjestämisestä.
  • Uuden jäsenen vastaanottamisesta tuotetaan ohjeistus ja mallivideo koulutuskäyttöön 2023.
  • Kaikilla puoluetoiminnan tasoilla markkinoidaan vapaaehtoisuuteni/ kiinnostukseni toiminnon käyttöä ja täyttöä.
  • Piirit ottavat käyttöön jäsenrekisteriin valittuihin tehtäviin kutsu -toiminnon ja kehottavat osastoja myös aktivoimaan käytön. Puoluetoimisto tarjoaa tarvittaessa toiminnon käytöstä erillistä koulutusta. Jäsenrekisterikoulutuksissa koulutetaan käyttöön.
  • Järjestöpäivillä 2022 ja 2023 vapaaehtoistoiminnan johtamisen koulutusta.
  • 2022 toiminnanjohtajille suunnattu vapaaehtoistoiminnanjohtamisenkoulutus.
  • Vapaaehtoistoiminnan johtamisen koulutus on osa järjestöosaajakoulutuksen sisältöä.
 • Toimenpiteet:

  • Osaston vuosioppaan painamista ja lähettämistä osastoille jatketaan ja kehitetään. (lisätään tapahtumakonsepteja, kehittämisillan ohjeet ja osallistavan toimintasuunnitelman tekemisen ohjeet)
  • Puoluetoimisto järjestää teamsin välityksellä kokouskoulutuksen.
  • Järjestöosaaja koulutuksessa 2022 ja 2023 sisältöjä aiheeseen liittyen.
  • Piirit järjestävät alueellisia koulutuksia piirin kokeneen puheenjohtajan johdolla.
  • Piirin toiminnanjohtaja muistuttaa osastoja tehtävien perehdyttämisestä uusien valintojen jälkeen.
  • Virkailijailmoitukseen tulee rasti ruutuun, osastomme on perehdyttänyt uudet toimijat.
  • Piiri järjestää yhteisen perehdyttämisillan uusille toimijoille vuoden lopussa tai uuden alkaessa.
 • Toimenpiteet:

  • Osastot kiittävät jäseniään jatkuvasti toiminnan ohella, lisäksi erityisesti kevätkokouksien yhteydessä, jossa jaetaan diplomeja tai muita kiitoksen osoituksia jäsenilleen.
  • Piirit kiittävät jäseniään jatkuvasti toiminnan ohella. Lisäksi piiri kiittää aktiivejaan esimerkiksi kevätkokouksien yhteydessä, jossa jaetaan diplomeja tai muita kiitoksen osoituksia jäsenilleen.
  • Piirit valitsevat keskuudestaan vuoden vapaaehtoisen palkittavaksi puoluekokouksessa.
  • Puoluetoimisto valmistelee laajan valikoiman diplomeja nettisivuille ladattavaksi.
 • Toimenpiteet:

  • Piiri järjestää puheenjohtajien tai muun osaston valitseman toimijan tapaamisia Teamsin välityksellä kuudesti vuodessa, mikäli jostain osastosta toistuvasti puuttuu edustus, ollaan piiristä yhteydessä osastoon. Tapaamisissa käsitellään aiheita aktiiviseen paikallistoimintaan liittyen.
  • Osastot valitsevat keskuudestaan nimettyjä vastuuhenkilöitä tapahtumajärjestämisen, jäsenhankinnan, viestinnän ja vapaaehtoistoiminnan koordinoimiseen. Lisätään jäsenrekisteriin tarvittavat tehtävät.
  • Osastot osallistavat koko osaston jäsenistön toimintasuunnitelman tekemiseen. (Ohjeet lisätään osaston vuosioppaaseen.)
  • Jokainen osasto soittaa aina uudelle jäsenelle.
  • 2022 järjestöpäivillä lanseerataan OmaSDP äppi, johon muun muassa kootaan kaikki koulutusmateriaali ja järjestötoimintaan tarkoitetut työkalut.
  • Tuotetaan mahdollisimman paljon koulutusmateriaali myös video- tai podcastmuodossa.
  • Puoluetoimisto kouluttaa piirien ja kunnallisjärjestöjen valitsemia vastuuhenkilöitä liittyen aktiivisen paikallistoiminnan toimenpiteiden kehittämisalueiden resurssoinnin vahvistamiseksi.
  • Vision hyväksymisen jälkeen puoluetoimisto tarjoaa tarvittaessa tukea piireille toimenpiteiden siirtämiseksi piirin toimintasuunnitelmaan ja käytäntöön.
  • Kaikissa SDP:n tilaisuuksissa nostetaan esiin Aktiivisen paikallistoiminnan vision tavoitteiden saavuttamisen tärkeys.
  • Mahdollisuuksien mukaan puoluetoimistolla työskentelee henkilö täysipäiväisesti Aktiivisen paikallistoiminnan toimenpiteiden äärellä täysipäiväisesti Eduskuntavaalien jälkeen.