VR jatkaa totutulla linjalla, palveluiden keskittämiselle ei näy loppua

1.7.2021

"VR-Yhtymän henkilöstöpolitiikka on täysin ala-arvoista ja paheksuttavaa, toteavat liikenne- ja viestintävaliokunnan sd-kansanedustajat Paula Werning, Seppo Eskelinen ja Raimo Piirainen."

Marinin hallitus on merkittävästi edistänyt raideliikenteen investointeja ja kehittämistä. Raideliikenteen matkustaja määrien kasvu oli ennen koronaa hyvässä vauhdissa, ja kasvunäkymät ovat vahvat koronan jälkeenkin. Tästä huolimatta VR toimii vastoin hallitusohjelman kirjausta. Valtion yhtiö voi toimipaikkojensa sijaintiin ja toimintojensa kehittämiseen liittyvillä päätöksillään tukea alueiden kehittymismahdollisuuksia kasvukeskusten ulkopuolella. VR ei kuitenkaan näin toimi, vaan määrätietoisesti, toistuvin päätöksin toimii hallitusohjelman kirjausten vastaisesti.

VR-Yhtymä on mitä ilmeisemmin löytänyt koronasta oivan tekosyyn, jotta palveluiden keskittämistä voidaan surutta toteuttaa täysin suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti etenkin Kaakkois- ja Itä-Suomessa. Uusin osoitus tästä on juuri päättyneet yt-neuvottelut Kouvolassa. Nämä tämän kertaiset neuvottelut koskivat matkustajaliikenteen palveluyksikön Kouvolan työpisteen sulkemista ja töiden siittämistä hoidettavaksi muiden työpisteiden kautta.

Yhtiö tekee toistuvasti lyhytnäköisiä päätöksiä, joiden seurauksina heikennetään huomattavasti junaliikenteen matkustajien turvallisuutta ja palveluita, puhumattakaan työturvallisuuteen liittyvistä selvistä heikennyksistä.

LVM ja VR-Yhtymä Oy:n väliseen sopimukseen henkilöjunaliikenteen ostamisesta on kirjattu oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuita mm. esteettömyyteen liittyen. ”VR huolehtii osaltaan kulloinkin voimassa olevan rautatie-vastuuasetuksen asettamista velvoitteista, kuten siitä, että liikuntarajoitteinen matkustaja pääsee junaan ja siitä pois. VR huolehtii rautatievastuuasetuksessa edellytetyllä tavalla myös siitä, että matkustajat saavat tietoa palveluista heille sopivalla tavalla ja että sen asiakaspalveluhenkilökunta on saanut riittävän koulutuksen erityisryhmien palvelemiseen.” Tosiasiassa VR ei pysty esimerkiksi Kymenlaaksossa noudattamaan sopimustaan, sillä Kymenlaakson ostoliikenteessä käytettävä kalusto ei kuitenkaan ole liikunta- ja aistirajoitteisten matkustajien tarpeet huomioivaa. Myös palvelevahenkilökunta jää historiaan.

Kuten VR yhtymä toteaa, YT-menettely Kouvolassa on konduktöörien osalta päättynyt. Neuvottelutuloksesta voi todeta, että työnantaja sai haluamansa. Joitain vuoroja jatkossa voi edelleen alkaa Kouvolasta, mutta se koskee niitä työntekijöitä, jotka ottavat vastaan lähiliikenteen työpaikan Helsingistä. Tällöin Helsinki on ensisijainen työpiste ja Kouvola on vasta toissijainen.  

Väkisinkin herää ajatus siitä, että tämä on vain VR vippaskonsti ja kasvojenpesu yritys, jolla halutaan antaa julkisuuteen kuva, että Kouvolan toimipistettä ei lopeteta. Odotettavissa on kuitenkin se, että näinköhän vastaavia YT-neuvotteluja tulee jatkossakin.

Jaa sosiaalisessa mediassa