Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sd-edustajat: Työttömyysturvan porrastus vie Suomea jälleen kauemmaksi muista pohjoismaista

8.5.2024

Hallituksen työllisyyspoliittinen ajattelu näyttää lähtevän siitä, että uudet työpaikat syntyvät ensisijaisesti romuttamalla työttömyysturvan taso entistä kauemmaksi pohjoismaisesta tasosta. Ansioturvan porrastaminen rankaisee työttömyyden pitkittymisestä. Tämä osuu varsinkin niihin työttömiin, joilla on heikommat mahdollisuudet saada töitä. SDP:n työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sd-edustajat jättivät tänään eriävän mielipiteen hallituksen esitykseen työttömyysturvan porrastamisesta yhdessä vasemmistoliiton edustajan kanssa.

– Työllisiä oli tämän vuoden maaliskuussa 52 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Sen sijaan, että hallitus pyrkisi luomaan Suomeen kasvua, luottamusta ja uusia työpaikkoja, se heikentää jälleen yhdellä lakiesityksellä rajusti työttömäksi ja lomautetuksi joutuvien toimeentuloa, sanovat kansanedustajat.

Porrastaminen romuttaa ansioturvan erityisesti pienillä palkkatuloilla. Vaikka ansiopäivärahan enimmäiskestoa ei leikata, käytännössä ansiopäiväraha lyhenee pienituloisilla kahteen tai kahdeksaan kuukauteen, kun ansiopäivärahan taso tippuu peruspäivärahan tasolle eli noin 800 euroon kuukaudessa.

– Myös keskituloinen suomalainen saa leikkauksien myötä työttömänä yli 800 euroa vähemmän ansiosidonnaista kuin ruotsalainen. Hallitus on siis tekemässä radikaalia irtiottoa pohjoismaisesta hyvinvointivaltiomallista, millä voi olla kauaskantoiset seuraukset sekä työmarkkinoiden toimintaan että suomalaisen yhteiskunnan koheesioon ja eriarvoisuuteen, kertovat kansanedustajat vastalauseessaan.

Tutkijoiden mukaan porrastaminen ei näytä tuovan hyötyjä sen kummemmin kannustavuuden kuin vakuutusperiaatteen näkökulmasta. Näyttääkin siltä, että hallitus on valinnut ansioturvan laskevan profiilin puhtaasti siitä syystä, että se haluaa painottaa leikkauksia muutenkin vaikeammassa asemassa oleviin työttömiin.

Jaa sosiaalisessa mediassa