Tarja Filatovin ryhmäpuhe valtion talousarviokäsittelyssä

17.12.2019

Ryhmäpuhe 17.12.2019 
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Tarja Filatov

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Vakaus, ennustettavuus ja luottamus ovat hyvän yhteiskuntapolitiikan aihioita. Asiat kuulostavat itsestään selviltä, mutta ikävä kyllä politiikkaan on pesiytynyt pikavippikulttuuri, joka uhkaa pitkäjänteistä toimintaa.

Tuloksia odotetaan heti. Liian usein tärkeämpää on se miltä näyttää, kun se mitä oikeasti tapahtuu. Näin ei saa olla! Suomella on oltava malttia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviin ratkaisuihin.

Talouspolitiikkaan, joka lisää hyvinvointia.

Taloudessa on paljon epävarmuustekijöitä. Kasvu ja työllisyyden paraneminen heikkeni jo edellisen hallituskauden lopulla ja nyt kansanvälinen talous, Brexit ja euroalueen kasvun hidastuminen tuovat lisää haastetta.

Työllisten määrän arvioidaan kasvavan, mutta hyvinvointivaltion tulevaisuus edellyttää vähintään 75 prosentin työllisyysastetta. Tämä edellyttää lisää työllisyystoimia. Ja niitä hallitus parhaillaan valmistelee.

Työllisyyden vahvistamisessa on aina kaksi puolta. On luotava suotuisa ympäristö, jotta yritysten on mahdollista kasvaa ja työllistää enemmän ihmisiä. Oleellista on investoinnit osaaminen ja työn tuottavuuden vahvistaminen.

Investointeja vauhditetaan korottamalla irtaimen käyttöomaisuuden poistoja noin yli 200 miljoonalla eurolla.

Teknologiaan ja tuotekehitykseen panostetaan merkittävästi aiempaa enemmän. Summa on yhteensä yli kaksi miljardia.

Ei mitään pikkusummia.

Työllisyyden vahvistaminen on vuosi vuodelta vaikeampaa, koska tuottavuusvaateet kasvavat, kansainvälinen kilpailu kiristyy ja työikäiset ikäluokat pienenevät. Osaavan työvoiman saatavuudesta on muodostumassa kasvun kapeikko.

Kuntakokeilun avulla nivotaan aikaisempaa paremmin yhteen terveys-, sosiaali- koulutus ja työvoimapolitiikka.

Palkkatuen käyttöä lisätään kompensoidaan työvoiman tuottavuutta työsuhteen alkuvaiheessa.

Ammatillisella työvoima- ja muuntokoulutuksella vahvistetaan nopeasti työvoiman osaamista. Jne.

Suomi ei pärjää massatuotannolla ja työn hintaa halpuuttamalla. Meidän on tehtävä asioita fiksummin.

Budjetissa näkyy koulutuksen kunnianpalautus. Osaamiseen ja koulutukseen tulee yhteensä 350 miljoonaa lisäeuroa.

Osaamisen resurssia parannetaan tutista tohtorinhattuun ja vahvistetaan perusasioita, kuten lukutaitoa. Siirrymme leikkauksista voimavarojen lisäämiseen ja tästä muutoksesta voi syytä olla ylpeä!

Koulutus on paras työllisyysinvestointi nyt ja tulevaisuudessa.

Kuljemme kohti maksutonta toista astetta ja oppivelvollisuuden pidentämistä.
Kyse on yhtä merkittävästä uudistuksesta kuin peruskoulun luomisessa.

Nykymaailmassa ei enää pärjää yhdeksän vuoden koulutuksella. Tarvitaan enemmän. Kyse on tasa-arvoisesta elämisen alkutaipaleesta. Samaan sarjaan kuuluu subjektiivisen varhaiskasvatuksen palauttaminen täysimääräisenä kaikille lapsille.

Elämä eriarvoistaa. Siksi on tärkeää, että lasten ja nuorten tasa-arvoisia mahdollisuuksia parannetaan.

Tasa-arvoa lisätään myös eläkkeiden, perusturvan ja lapsiperheiden etuuksien parantamisella. Hyvinvointivaltion turvaverkot ovat rapistuneet, nyt niitä korjataan. Aktiivimallin purkaminen kuuluu samaan kokonaisuuteen.

Lisäksi tarvitaan kokonaisvaltainen sosiaaliturvaremontti, joka lisää osallisuutta, poistaa köyhyyttä, kannustaa koulutukseen ja työhön.

Kannattaa muistaa, että myös muilla kuin varsinaisilla työllisyystoimilla on vaikutusta työllisyyteen. Esimerkkinä budjetissa olevat panostukset mielenterveysstrategiaan ja nuorten ja lasten harrastuksiin.

Mielenterveyden häiriöt on suurin työkyvyttömyyden syy ja jos lapsella on yksikin harrastus se ennalta ehkäisee syrjäytymisriskiä merkittävästi.

Kaikki se, mitä teemme tai jätämme tekemättä ilmastopolitiikassa nyt vaikuttaa lasten ja nuorten tulevaisuuteen.

Pieni osaava Suomi voi kehittää uutta ilmastoteknologiaa ja ratkaisuja, jotka vahvistavat vientiä ja lisäävät työpaikkoja.

Talousarvion teknologia- ja osaamispanokset saattavat osoittautua Suomen tärkeimmäksi ilmastotoimeksi. Oikein hoidettuna hiilivapaus toteutuu sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla. Tähän tarvitaan investointeja, joita hallitus nyt suoraan tekee ja joihin se myös yrityksiä kannustaa.

Hankaliin haasteisiin ei ole helppoja ratkaisuja. Niitä ei pysty tiivistämään sloganiksi ei edes 30 sekunnin videoksi. Isot ratkaisut syntyvät monista pienistä teoista.

Uskon ja luotan eduskunnan enemmistön malttiin rakentaa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää Suomea. Tähän työhön sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on valmis.

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa