Sote-valiokunnan demarit: Merkittävä askel otettu yhdenvertaisten sote-palveluiden turvaamiseksi

15.6.2021

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan demariryhmä on tyytyväinen sote-mietinnön valmistumisesta. Uudistus siirtyy nyt eduskunnan suuren salin keskusteltavaksi ja päätettäväksi.

– Sote-uudistus parantaa merkittävästi ihmisten välistä yhdenvertaisuutta, kun hajanaisista, kuntien ja kuntayhtymien järjestämistä palveluista siirrytään 22 hyvinvointialueen järjestämismalliin. Uudistus parantaa myös kansanvaltaa, kun suorilla vaaleilla valitut aluevaltuutetut vastaavat koko sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta perus- ja erityistasoineen, arvioi valiokuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Aki Lindén.

– Demokratian vaaliminen on yksi sivistysvaltion kulmakivistä. Hyvinvointialueilla tehdään arkeen vaikuttavia päätöksiä, jolloin on reilua, että valta on asukkailla. Tulevissa aluevaaleissa valitaan tärkeitä päätöksentekijöitä vastaamaan koko maakunnan ihmisten hyvinvoinnista, jatkaa valiokunnan jäsen, kansanedustaja Heidi Viljanen.

– Tammikuulle suunnitellut hyvinvointialueiden valtuustovaalit tulee olemaan tärkeä etappi, jossa ihmiset pääsevät valitsemaan tulevat sote-päätöksentekijät. Heillä on merkittävä tehtävä alueiden sote-palveluiden muotoilussa, toteaa valiokunnan varajäsen, kansanedustaja Anneli Kiljunen.

– Monella alueella, kuten Etelä-Karjalan Eksotessa, on palveluita jo järjestetty tulevan sote-mallin suuntaisesti. Tällä hetkellä Eksoten yksi tärkeimmistä tavoitteista on yksinkertaistaa palveluprosesseja,  jolloin voimme kohdistaa rajalliset resurssit paremmin ja vaikuttavammin oikeisiin kohteisiin. Se, että kehittämisen suunta nyt viimein saadaan koko maan tasolla ratkaistua, vahvistaa merkittävästi myös paikallisen työn tekemistä, Kiljunen jatkaa.

– Sote-uudistuksella voimme vahvistaa peruspalveluita, sujuvoittaa ihmisten hoidon ja hoivan saamista sekä parantaa heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa. Ihmisen koko palveluketju saadaan paremmin toimimaan, kun yksi palveluiden järjestäjä vastaa kokonaisuudesta. Yksityisillä palvelutuottajilla ja järjestöillä on jatkossakin olennainen tehtävä tuottaa ihmisille parhaalla tavalla sopivia palveluita, arvioi kansanedustaja Heidi Viljanen.

– Turvaamme ihmisten tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset palvelut – riippumatta lompakon paksuudesta tai ihmisen asuinpaikasta. Palveluiden yhteensovittaminen helpottaa paljon palveluita käyttävien ihmisten asemaa, kun palveluihin pääsy on oikea-aikaista ja joustavaa, arvioi valiokunnan jäsen, kansanedustaja Ilmari Nurminen.

– Pirkanmaalle tärkeiden julkisomisteisten yhtiöiden, Coxan ja Sydänsairaalan laadukkaat palvelut tulevat jatkumaan. Perustuslakivaliokunnan edellyttämät viranomaistoiminnan tarkennukset yhtiöiden osalta on käyty huolellisesti läpi ja sovittu yhdessä alueen kanssa. Tästä on hyvä jatkaa edelleen palveluiden kehittämistä pirkanmaalaisten parhaaksi, Nurminen toteaa.

– Uudistus mahdollistaa myös osaavan henkilöstön saatavuutta. Hyvinvointialue on suurempana ja monialaisempana järjestäjänä houkuttelevampi työnantaja, kun se pystyy tarjoamaan pientä järjestäjää paremmin esimerkiksi koulutus- ja tutkimus- ja erikoistumismahdollisuuksia sekä vaihtelevia työtehtäviä. Henkilökunnan tarpeenmukainen sijoittelu hyvinvointialueella parantaisi myös henkilöstön saatavuutta siellä, missä siitä on pulaa, toteaa valiokunnan jäsen, kansanedustaja Kim Berg.

– Uudistamme sosiaali- ja terveyspalveluita, jotta jokainen pääsee nopeammin hoitoon, matalan kynnyksen palvelut toimivat paremmin ja tasa-arvo sekä kielelliset oikeudet toteutuvat. Rakenneuudistus on välttämätön, jotta voimme kehittää edelleen palveluiden saatavuutta, Berg arvioi.

– Olennaisinta seuraavaksi on jatkaa sisällön kehittämistä. Perusterveydenhoidon hoitotakuun tiukentaminen niin, että hoitoon pääsee viikossa, on keskeinen tavoitteemme. Tämä takuu sisältää myös pääsyn mielenterveyspalveluihin, mikä on erityisen tärkeää koronan myötä, linjaa Aki Lindén.

– Jonot pois terveyskeskuksista, vanhuspalvelulain seuraava vaihe kotiin tuotavien palveluiden ja omaishoidon kehittämiseksi sekä lastensuojelun henkilöstömitoitus. Työtä riittää tehtäväksi jatkossakin, mutta nyt aivan uudenlaisella palvelurakenteella, joka mahdollistaa asioiden tekemisen uudella, vaikuttavalla tavalla. On tärkeää saada myös henkilöstö, järjestöt ja kansalaiset aktiivisesti mukaan kehittämään palveluita, ryhmä summaa.

– Pitkän urakan jälkeen voi sanoa, että lopussa kiitos seisoo. Erityisen lämpimät kiitokset ansaitsee perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru tiimeineen: perustuslakivaliokunnan arvioinnin läpäisevän soten tuominen eduskunnan käsittelyyn oli hallittu suoritus, vieläpä koronapandemiaan liittyvän hektisen päätöksenteon keskellä, demariryhmä arvioi.

– Kiitos kuuluu myös valiokunnan virkamiehille ja kollegoille valiokunnassa. Hallituskumppanit valiokunnassa ovat tehneet hyvää ja sitoutunutta yhteistyötä palvelujärjestelmän lujittamiseksi ja ihmisten yhdenvertaisten sote-palveluiden turvaamiseksi. Tästä on hyvä jatkaa palveluiden sisällöllistä kehittämistä, ryhmä päättää.

Jaa sosiaalisessa mediassa