Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Päätös ravintolatoiminnan rajoituksista mahdollistaa koronaepidemian torjunnan

20.10.2020

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa ravintolatoiminnan rajoitusten väliaikaista jatkamista helmikuun loppuun saakka. Valiokunta huomioi yksimielisessä mietinnössään perustuslakivaliokunnan asettamat edellytykset lakipykälille, joilla säädetään ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluaikoja, paikkamääriä sekä yleistä hygieniaa ja terveysturvallisuutta.

– Epidemian tilanne vaihtelee alueellisesti, joten ravintolatoiminnan rajoituksetkin ovat mietinnössä alueellisia. Niissä otetaan huomioon lisäksi koko maan sekä naapurialueiden tilanne. Tiukemmat rajaukset kohdistetaan sellaisiin ravitsemisliikkeisiin, joiden pääasiallisena toimintana on alkoholijuomien anniskelu. Muissa, kuten ruokaravintoloissa, kahviloissa ja lounasruokaloissa, rajoitukset ovat pienemmät, toteavat valiokunnan sd-jäsenet Aki Lindén, Kim Berg, Ilmari Nurminen ja Heidi Viljanen.

– Asiakaspaikkojen rajoitus voi olla epidemian alueellinen tilanne huomioon ottaen enintään 50% pääasiallisesti alkoholimyyntiin perustuvissa ravintoloissa ja muissa enintään 25%. Tiukimmat rajoitukset kohdistetaan koronavirusepidemian torjunnan näkökulmasta täten sellaisiin ravitsemisliikkeisiin ja -toimintoihin, joihin liittyy suuri todennäköinen riski asiakkaiden välisten kontaktien syntymiseen.

Aukiolo- ja anniskeluaikoja on mahdollista rajoittaa tiukimmillaan niin, että ravintoloiden on sulkeuduttava aikaisintaan kello 23 ja anniskelun loputtava kello 22. Kun epidemia on alueella lievempi tai kokonaan laantunut, voivat ravintolat olla auki ja anniskella tätä pidempään. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske huoltoasemien ravintoloita.

– On hyvä huomioida, että nyt käsillä olevassa esityksessä on kyse vain tartuntatautilain väliaikaisia ravintoloiden rajoituksia koskevasta sääntelystä. Parhaillaan on valmisteilla tartuntatautilain laajempi uudistus liittyen koronaepidemian torjuntatoimissa esiin tulleisiin muutostarpeisiin. Kyseisessä valmistelussa tulee punnita huolella nyt ehdotetun väliaikaisen sääntelyn suhde muihin tartuntatautilain muutoksiin liittyen erityisesti mahdollisiin kokoontumista koskeviin rajoituksiin tai niihin liittyviin toimivaltuuksiin sekä mahdollisiin muun elinkeinotoiminnan rajoituksiin, sd-ryhmä linjaa.

– On merkittävää, että ravintolatoiminnan rajoituksista saatiin yksimielinen päätös, joka mahdollistaa jatkossa sekä koronaepidemian torjunnan että huomioi kohtuullisesti myös ravintolaelinkeinon toimintamahdollisuudet, valiokunnan sd-jäsenet painottavat.

Jaa sosiaalisessa mediassa