SDP:n vastauspuheenvuoro Valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta kaupan toimialasta

8.12.2022

Arvoisa puhemies,

Kaupanalan kehittämisessä tulee olla tavoitteena vastuullinen, menestyvä ja asiakaslähtöinen kauppa, joka palvelee laajasti ympäri Suomea. Toimialalla on käynnissä vahva murros. Digitalisaation ja verkkokaupan myötä tapahtunut kuluttajakäyttäytymisen muutos ja globaalit markkinat ja kansainvälinen kauppa haastavat alaa. Kaupanalan on vastattava muutoksiin ja uudistuttava, jotta menestymme kilpailussa.

Kaupanala on merkittävä työllistäjä, välillisesti jopa 450 000 työpaikkaa ja yli 40 000 yritystä. Ala on myös monen nuoren ensimmäinen työpaikka.

Kaupanala tarjoaa työtä monelle mutta kokoaikaista työtä harvemmilla. Tämä on iso epäkohta ja alalla koetaan laajasti epävarmuutta toimentulosta sekä turvattomuutta. Palkkatason alhaisuus lisäksi yhdistettynä osa-aikatyöhön ei ole vastaus työvoimahaasteisiin ja alan vetovoimaan.

 

Arvoisa puhemies,

Meille sosiaalidemokraateille on tärkeää, että kaupanalaa kehitetään vastuullisesti.  On huomioitava sosiaalinen- ja yritysvastuu sekä ilmastoviisaus. On tärkeää, että alalla tunnistetaan tuotantoketjuihin liittyvät ihmisoikeus- ja ympäristö vaikutukset ja epäkohtiin puututaan. Tarvitaan myös EU:n laajuinen yritysvastuulaki.

Toimiva kilpailu on kuluttajan etu. Kuluttajalla pitää olla valinnan varaa ja vaihtoehtoja. Tulevaisuudessa vastuullisen kaupan merkitys kasvaa ja kuluttajille pitää saada tietoa tuotannosta ja tuotantotavoista.

Verkkokaupan murroksessa on tärkeää pitää huolta kivijalkakaupoista ja kaupan päivittäisestä saavutettavuudesta ympäri Suomea.

 

Arvoisa puhemies,

Selonteko antaa hyvän kuvan tulevaisuuden haasteista sekä ehdotuksia tulevaisuuden kaupan menestykseen, jota tulevan eduskunnan pitää nopealla aikataululla panna toimeen.

Jaa sosiaalisessa mediassa