SDP:n uusi periaatejulistus: kohti kestävää maailmaa

23.8.2020

Päätös SDP:n periaateohjelman uudistamisesta tehtiin vuoden 2014 puoluekokouksessa ja nyt hyväksytty periaatejulistus korvaa edellisen, vuonna 1999 hyväksytyn ohjelman. Periaatejulistuksen tehtävänä on määrittää sitä arvopohjaa, johon SDP:n politiikka perustuu sekä antaa suuntaviivat sille, millaista sosialidemokratian tulee olla 2020-luvulla ja siitä eteenpäin.

Periaatejulistuksen keskeisenä ajatuksena on, että meillä kaikilla on kyky muuttaa maailmaa. Me pystymme yhdessä, demokratian keinoin, rauhanomaisesti ja toisiimme luottaen vaikuttamaan siihen, millainen on tulevaisuutemme.

– Keskeistä on ajatus siitä, että meillä ihmisillä on aidosti mahdollisuus vaikuttaa. Vaikka meillä on tässä ajassa suuria haasteita, kuten vaikkapa ilmastonmuutos, muutos voidaan nähdä ennen kaikkea mahdollisuutena, sanoo periaatejulistusta valmistelleen työryhmän puheenjohtaja, SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.

Periaatejulistuksessa linjataan, että solidaarinen yhteiskunta toteutuu parhaiten hyvinvointivaltiossa, jossa vallitsee yksilön vapauksien, velvollisuuksien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tasa-arvo. Jokaisella ihmisellä on oikeus tavoitella hyvää elämää. Samalla ihmisillä on yhteinen vastuu kestävämmästä maailmasta ja toinen toisistaan. Tärkeää on oikeuksien ja vastuun tasapaino sekä mielipiteen vapaus.

Julistus myös linjaa, että yhteiskuntaa tulee päämäärätietoisesti rakentaa siten, että se edistää tasa-arvoa. Tähän lukeutuu myös ylisukupolvinen tasa-arvo, ajatus siitä, että kukin sukupolvi turvaa seuraavan sukupolven oikeuden syntyä vapaaksi ja tasa-arvoiseksi.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa on tärkeää pystyä löytämään oikeudenmukaisia ja solidaarisia vastauksia yhteiskunnallisiin haasteisiin myös tulevina vuosikymmeninä.

– Tähän työhön tullaan tarvitsemaan meitä jokaista. Pidänkin merkittävänä sitä, että julistuksen lopussa on avoin kutsu jokaiselle tulla mukaan siihen työhön, jossa rakennamme rohkeasti parempaa huomista, summaa työryhmän toinen puheenjohtaja Kaisa Vatanen.

Jaa sosiaalisessa mediassa