SDP:n Tuula Väätäinen: ”Olen tyytyväinen hallituksen päätöksiin, joilla vahvistetaan työllisyyttä ja julkista taloutta”

11.2.2022

– Viime syksyn budjettiriihessä hallitus sopi, että tarvittavat suomalaisten työllisyyttä vahvistavat päätökset tehdään 15.2. mennessä. Tänään julkistetut toimenpiteet ovat jatkumoa hallituksen politiikalle, joka luo uusia työpaikkoja ja vahvistaa osaamista Suomessa. Samalla se osoittaa, että hallitus kykenee viemään sovitut ratkaisut maaliin asti, sanoo kansanedustaja Tuula Väätäinen.

Osana työllisyyttä vahvistavia toimia hallitus panostaa nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointiin sekä jaksamiseen. Opintotulojen tulorajoja korotetaan pysyvästi 50 prosentilla vuoden 2023 alusta. Lisäksi korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyspalveluihin lisätään YTHS:n rahoitusta yhteensä 4 miljoona euroa vuosina 2023–2026. Lisäksi nuorten työllisyyden edistämiseksi Ohjaamo-toiminta vakinaistetaan.

– Erityisen tärkeänä pidän opintotuen tulorajojen pysyvää korottamista. Opintotuen tulorajojen korotus parantaa opiskelijoiden asemaa ja mahdollistaa työkokemuksen kerryttämisen opintojen aikana, kertoo Väätäinen.

– Opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden kysyntä on kasvanut koronapandemian aikana todella paljon ja palveluita ovat tarvinneet myös sellaiset opiskelijat, jotka normaaleissa olosuhteissa eivät niitä tarvitsisi. Mielenterveyden edistämisen, jaksamisen ja opiskelukykyyn panostaminen ovat juuri nyt erityisen tärkeitä toimenpiteitä, jotta pystymme tukemaan nuorten ja opiskelijoiden jaksamista, opinnoista selviytymistä ja työelämää siirtymistä, toteaa kansanedustaja Tuula Väätäinen.

– Ohjaamo-toiminnan vakinaistaminen on tärkeä toimenpide, jolla nuorten työllistymistä pystytään edistämään. Nuorille on voitava tarjota matalan kynnyksen työllistymiseen tähtääviä palveluja nyt ja tulevaisuudessa. Ohjaamo-toiminnan kautta nuorten osallisuutta, arjessa pärjäämistä sekä koulutukseen siirtymistä ja työllistymistä on voitu kehittää ja luoda uusia toimintamalleja. Ohjaamo-toiminnalle on selkeä tarve ja niiden toimintaa on tärkeää jatkaa, päättää SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen.

Jaa sosiaalisessa mediassa