SDP:n Timo Suhonen kysyy lasten lääkkeiden korvattavuudesta

28.10.2023

SDP:n ensimmäisen kauden kansanedustaja Timo Suhonen on jättänyt perjantaina (27.10.) kirjallisen kysymyksen valtioneuvoston asianomaisen ministerin vastattavaksi kysymykseen lasten lääkkeiden korvattavuudesta.

– Ilmi tulleet epäkohdat piilevät aikuisten ja lasten lääkkeiden erilaisissa annosmuodoissa ja siihen haetussa korvattavuudessa. Esimerkiksi Kefexinin kohdalla hintaero on lähes viisinkertainen lasten tappioksi. Se ei ole oikein, etenkään nyt kun hallitus vielä tämän lisäksi kohdistaa lapsiin ja lapsiperheisiin leikkausia myös lapsikorotusten osalta, Suhonen sanoo. 

– Työttömyyden lisääntyessä ja talouden taantumassa yhä useampi lapsiperhe elää tarkan taloudenpidon paineessa. On mielestäni perusteetonta, että rahastus on tähdätty lapsiin ja lapsiperheisiin. Onko järkevää, että lääkkeen hintaa alentava korvattavuus määräytyy vain lääkkeen valmistajan tekemän hakemuksen ja lääkkeiden hintalautakunnan tekemien päätösten perusteella – ilman kokonaisharkintaa esimerkiksi lapsivaikutuksista, Suhonen jatkaa.

– Suomessa syntyvyys on romahtanut. Huonot uutiset lapsiperheille ja hallituksen linja eivät auta sen kääntämisessä. Myös määräaikaisten työsuhteiden perusteettomuus tulee laskemaan syntyvyyttä edelleen, perustelee työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Suhonen.

Liite: kirjallinen kysymys

Kirjallinen kysymys:

lapsille soveltuvien lääkkeiden annosmuotojen korvattavuudesta

Eduskunnan puhemiehelle

Hallituksen sosiaaliturvaan kohdistuvat leikkaukset kohdistuvat lapsiin ja lapsiperheisiin. On käynyt ilmi, että vaikuttavuusarvioinnit ovat yhteisvaikutuksiltaan ristiriitaisia ja ylimalkaisia. Samaan aikaan on syntyvyys Suomessa ennätysalhainen. Huoli lapsimyönteisyydestä on suurta monien asiantuntijoiden mielestä. Etenkin heikoimmassa asemassa olevien ja suurimmassa syrjäytymisvaarassa on näköalattomuus valtaamassa alaa. Jokainen euro ja sen käyttö tarkan harkinnan takana.

Lapsen sairastumiselle ei kukaan voi mitään. On käynyt ilmi, että eräiden lääkkeiden aikuiselle määrättävä tabletti-pakkaus on korvattavuuden piirissä, mutta saman lääkkeen lapsipotilaille sopiva nestemäinen pakkaus ei olekaan korvattava. Eli aikuisen kuuri maksaa noin kymmenen euroa, mutta lapselle kuuri maksaakin 46 euroa. Tämä esimerkiksi Kefexin-antibiootin kohdalla. Hintaero on suuri, joka tänä päivänä monessa lapsiperheessä on merkittävä summa.

Lääkkeiden hintalautakunta tekee korvattavuus päätökset lääkkeen valmistajan hakemuksesta. Ja apteekeissa toimitaan sen päätöksen mukaisesti.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen epäsuhdasta, joka lääkkeiden hinnoittelussa kohdistuu lapsiin ja lapsiperheisiin,

mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä havaitun epäkohdan korjaamiseksi ja

miten hallitus aikoo ehkäistä haittoja ja syrjäytymistä, joita syntyy sosiaaliturvan leikkausten seurauksena?

Helsingissä 27.10.2023

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Timo Suhonen /sd

Jaa sosiaalisessa mediassa